Πρωτοσέλιδο Έθνος: Διαγραφές οφειλών εώς 20.000 ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΔΕΥΤΕΡΑ
17 Αντον:τον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10149
€θΝΟΣ
ΕνκΑιΡιΕε
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Α|ΘΕΡ|ΩΝ ΕΛΑ|ΩΝ
28-29
ΑΘΗΝΑ ·
. ΣτσΝ ΕΛΑ|ΩΝΑ =
 ΥΣ'|'ΕΡΑ Από
.ο 30 ΗΜΕΡΕΣ
Μεταφέρθηκαν στον Ελοιώνο οι ορόσφυγε5 Που είχον βρει καταφύγιο στο ι
Πεδίον του Αρεω5. Ταυτόχρονα. σκηνέ5 ντροτιήε εκτυλίσσοντον στο τρέ
νο τη5 φυγή8 στην ΠΓΔΜ. Μ. ι9
"ΕΦ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|Κ0
Τ' ΠΡΟΒΛΕΠΕ| Η ΤΡΟΠΟΛΟΓ'Α ΠΑ ΤΑ ΜΜΜ ΧΡΕΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΑ' ΔΗΜΟΣ|Ο
ΜΝΗΜΕΣ
οφειλών έω5 20.000
Απαλλασσονται όσοι έχουν μηδενικό
εισόδημα, καταθέσει8 μέχρι 1.000
ευρώ και δεν διαθέτουν ακίνητη
Περιουσία η Υηό «στενή παρακολούθηση» για 18 μήνε8 οι οφειλέτε8
ΗΝ αηαλλαγή με ταχείε5 διαδικασίε8 από χρέη
Πρόε τραπεζε8 και Δημόσιο. συνολικού ύψου5 μέχρι 20.000 ευρώ. φέρνει τροπολογία του υπουργείου
Οικονομία5. Οι διαταξει8 αφορούν νοικοκυριά χωρίε
ακίνητη Περιουσία, με μηδενικό εισοδήματα και τραηεζικέ8 καταθέσει8 έωε 1.000 ευρώ. Οι οφειλέτε8 για
να Πετύχουν τη διαγραφή θα ηρέηει να ηροσφύγουν
στα Ειρηνοδικείο. 6-7
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οι εγκέφαλοι
ιη8 μεγαλη8
αΠόδραση8 Που
...δεν έγινε
ΕΠί δύο μήνε5 ιι βορυηοινίτε5
έσκαβαν τούνελ μήκου8 30 με·
τρων. Μέλοε τοκογλυφικού κυκλὡμοτοε ο εγκέφολ05. ι2-ι3
τΑ ΣΕΜΝΑ κι ε
κΑι Η ΕΠ|Λ0 7. Α
Η· ε;;
"ΝΤ" ' 
ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟ ΤΟΥ ΣΥΡ|ΖΑ. Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΟΝΤΡΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑ| ΤΑ ΝΕΑ θΕΡΜΑ ΜΕΤΩΠΑ