Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διευθυντής ΣυνταΞεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ "5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20” Ο ΑΩ. 4574Ο
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΑ ΤΗ:
ΝΕΑ: ΧΡΟΜΑ¦ :ΤΟ ΣΕΦ
ο ΜΜΜ απο και πωπω
κ › Μταν,ταν τρόμο για να εχουν ρό- η
ΚΔ' Ο'
¦τΑ'¦Ρ¦¦
"ΟΥ ΔΕ"
ΜΜ¦°'Ν
Η αγετικα Φυσιογνωμία του Σπανουαα. ιι ενεργεια του αρίντεζπ
και α οιαοσοοία
όαας τας ομόόας
να πιέζει και να
παίζει όσο το
αυνατόν πιο
Γραφει ο ι·ιιιαινιι: οιίιεΡιιτ ίσεαισα κι
Το υστερόγραοο σταν αναοορό σκόουτινγκ για τον Έντερ Μπααόντα που εκανε
τους ανορώπους του όαυμπιακοό να ασχοαουνται σοβαρότατα με τον Αργεντινό
Έντονες φήμες για τον στόπερ τας Ρασίνγκ
καουμα. Λουτσιανο Λόγια ο ο 28χρονος
Αργεντινός είναι κατοχος ιτααικου οιαραταρίου. το συμρόααιό του παγει τον Δεκεμβριο και οι “ερυθρόαευκοι» έχουν ποαό
καπό αποιμα για τα προσόντα του
Ο ΣΤΟΠΕΡ...
“ΦΟΝίΑ£·· ΚΑΙ ΤΑ
Με ΓΚΟΛ ΤΗΣ
:ί8Α:Π0Ρ ο Οκτώ
Φορές σκόραρε
στο αρωτόοααμα
ταν τεαευταία
διετία ο Ντα
Κόστα ο :ε αυτες
τις ουσ σεζόν
παντως. α αμυνα
τας :ίρασαορ είναι
α τρίτα χειρότερα
οταν τουρκία
Η 830% οποία" αριστερού
771108 852167 33
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Λάμπρος
και Βάνα
Μερεντίτα
κοΡνΜΜο: ρ
Ρκαιειαοτατετ οι εαοαεαεε απειρα ταμία η ;
'  τα: ΜετατΜαατ η ή η
υκὡν“αροκειμεναυ να κατεβάσουν όσο αερισ- 
( ' μπορουν τις απαιτήσεις των-5 εκ. έ
ασε ¦
η  ντερ
τα' “Με παζάρια τον;
τας Ρίβερ 'ό
ο εσχρονος πρωταοαατας
του κικ μπόεινγκ ιμε παπαταω και οιεονα μετόααιαι και προπονατας
του οαυμπιακοό. που του
πότπσε το πόοι ντααίκα
;`!ειεισωρσς
Σ ι π Β τι :
= κ χρειιι:οΜιιτιε
“καναμε μια καπό προετοιμασία ο
'οταν θες όμως να βόπεις νεες σε"
στο ι·ιαιχνίσι τας ομόοας. χρειαζεται
χρόνος ο κραταω τα θετικό αυτής τας
προετοιμασίας ο Είμαστε σε καπό
ορομο για να καταφερουμε αυτό που
οεαουμε ο 'εχουμε χρόνο μπροστα
μας για να ρεατιωοοόμε και να Ξεκινιίοουμε όπως επιουμοόμε τα σεζόν
πριν από τα Νότα των μεταγραφών;
ν ν χωνε““ακεκω-“ 
 μόνος ΔᾶΜοσιονΜΦΜ η
Γιάννας -Ξενὁκας Ξ! ¦
αοΜπεΡτο
το αΕΦ|ΛΑῖ|Κ0ιι ¦ΕΝΑΡ|Ο ΜΗ!!
"|θΑΝΗ¦ ΑΠΟΧΩΡΗ¦Η¦ ΡΟΜΠΕΡΤΟ
"όσο ευκοαο είναι να βρεις άξιο
διάδοχο του «αγίου» Πίνεις μερες
 Η καοεία του Θα
γίνει ταν Τρίτα στο
νεκροταφείο Μαρ
κόασυαου
Τ :επιαα 3
Γραφει ο ΑΛΕΞΗΣ' Β'ΡΒΜΗ£ (°εΒίδΠ '6) η
Από Δευτέρα Φουπαρουν οι “ερυθρόαευκοιι· για ταν πρε
μιέρα του πρωταοαπματος με τον
πανιώνιο
γ ο “Με Με του ωκεαΜαι“ω 
η κ τα: Μήνας μιααει στεκόταν αναμερα
ἔ1'¦τ“ς¦σν°"Ψς  Ϊ ,  “ Ια ψ
ί κι “
:χοαιόζει τους
νιοετόενΜτιε _ νέους πίνακες αισιἱἶ 'ἰΡ"ωΪ“ 'ΑΜ  τατών. Μπετόν και γ
' Ή°ΨΜἑ© Η '  παραταρατών·Ανα- _ 'η
ι = ΜΜΜ "Ν Φέρεται σε όσους ἐ
 ' Χὡ9°_ἘΜ Μ!"  αντικαταστόοιικανο Ἡ
Μ αανικαε ασιτία-ί ¦ :τα νέα νέα" τας
' ¦ σιτε “Μα κι!!  κεΔ. τον χιου ιντε
Ι τ ` Το Πρωϊ6ἐ;`  ααα τον κυρα Βασα· θῆΜΜ|Π°Π θα” · ρα. των και τον
'μ Ξεκινασει σε' τόσο :ιόαρόαουαο 
μ: αίγες αμερες
ο ΑΝΔΡΑΣ ΣΕΡΕΤΑΣ ίσεαίσα Τ'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα