Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Το Μνημόνιο 3 "έσκισε" στα δύο τον Σύριζα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μουτ ἐωΩωε
ΕΣΧΑΤΟΣ ΕΑΙΓΜΟΣ 
ΔεἱΤε δὡρεὸν Το ΠρωΤὰθλημα που αρχἰ2ε·
ΠλαΤαν·ὁ5
· Πονθροκ·κὸ5 - Αστεροε ΤρἰΗολΗ8
ΜΜΜ' ὶ.#·.κμ.0 
· ΑΥρομΜο5 7 ΦενερμΠοχτσε Η
ωτ0;Μ ΜΜΜ 
· ΜονΤοεσπρ Γ - ΜΠορῖοελὸνο ΕΞ
' Ἡ ω›.ν›ωω ΠΟὸνυφωεωΜ Κέ Ξ)
Τον μονώ!ω κωὁ=ω ποοπβησηε 80 ων δουνε στο κέωουΜσ 7ου ενθ€του ΤΗ·Με Ρ€ορ·ε Ε
τη(  2έ/Δ7/ ΙΜ
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΜΕΤΑ ΕΚΛΟΓΕΣ
Το Μνμμὁνιο 8 «ὲσκισε»
δυο τον ΣΥΡΙΖΑ 
Η ΖΑΡΙΑ
ΜετοσΧΠματισμὸ8
σε κεντροορισϊερὸ
κόμμα «πωπω
διακυβέρνησηε»
Με το συνθὴμοτο του
...Πρώην ΣΥΡΙΖΑ
· ΣΕω 3. 5-7
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
ΗΜΜΜΜ
Βαθὑ ρΙὶγμα ων κυβέρνΠσΠ οι 47 <<αΠὡλειε8» ΣτΠν καταψἡφισὴ τω ΠροσανατολἱΖεται
ο σκληρὁ8 Πυρὴνα8 τω «Αρισϊερὴ8 Πλαϊφὁρμα8»
ΤΟΥΣ ΤΑΡΑΞΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΠΑΝ|Α
ΣΔ88Δτὁ
Η ΑΥἴΟγίΤΟΥ
49.2!!
κ·γ »η
.Το )“
ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΕΟ: Ο ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΥΣΤΡΑΛ'Α ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ·ΣΕΛ.48-47
ΚΑΤ ΞΑΝΑΧΤ|ΖΕ| ΤΑ ΕΡΕ|Π|Α ΤΗΣ 'ΜΒΡΟΥ
Το ΚΑΚΟ ΝΕΟ: ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΝνΜΡκϊο 0ΛΟΚΛΗΡ0
ΝΗΣ| ΚΑ| Μ'Α οικοτεΝεΜ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡ0ΝΤΩΝ
ΣΤΑ ΛΕΒ'θΑ - Ενώ Ζουν τρει8 οιὡνε8 εκεὶ ο ΣΕΛ. 80-6Ι