Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΡΑΒΕ|Α ΣΕ 2 'ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Διπλή διακριση
για το ελαιδλαδο
Μ Χαλκιδικής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μ
ῳν;ῷἐἐ;Ξ;;Ξε ΘΕΣΣΜΟΝΙΚΗ
8-2ΟΊ5
Καλοκαιρινές
και προστασία
ΑΡΧΑ|ΟΛ0ΡΜ0 «Δ|ΑΜΑΝΤ|» ΣΤΗΝ Α'"ΥΠΤ0
Ανακαλύφθηκε
ο  χαἱος τάφος
πιο ΝεΦεοιυυε;
'Νικ ΜΗΝ... 'ντιιινιι ΗΜ” ι; “ΜΜΜ υηα στην Χιχι πω τι· Μπηκα τωρα τη; Μου: ριση; και αν οποσ: ο
χτ:.ι κι)ηΠιν“;¦ θεωρεί βεβαιο πιο; Πω κρυβει “μι·'·ητ“
π).ωι~τη και ένω· π“ιαμχιιιω ιι¦ιχ“ιωλωχικω 'Πισω ρω.
ζ|4 Χ 8-0
ΜΕΤΑ 'ΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜ0Υ κΑι ΣΑΜΑΡΑ
Το μνημόνιο διέλυσε
και αυτή την κυβέρνηση
ΌΜκΤΜΜΜΜΜκΜΜ
Ένα Μ ΜΜΜ επι·
κρατούσε χθες στη Βουλη. με τον
ΣΥΡΙΖΑ να Με την αιωΜ του ρήξη. ως οι μεγαλύτερες «κόντρες» ήταν αυτες
Μ “ο ω κι» . Ι
Μ καιω Νικο Φιλη. Το ιδιο το
Μαξίμου χαρακτήρισε από Μιρό
“ΜΜΜ τον ΜΜΜ του Πανα
ΜΜΜΜΜ
αυτό δρόμο από τον κυβέρνηση
ΜΜΣΥΡΙΖΑ,μειατηνΜραφήτουτΜπαίουσειώλωμαγια
«ΜΜΜ και ΜΜΜ συγκροτηση πανελλαδικού κινήματορ›. Εν
τω Μετα μετρα δεν έχουντεΜαρμαΜςμεχριΜτηνΜ
ταία στιγμή έρχονταν στη Βουλη
ΜΜΜνΜμεΜνγιατοτρίωμνιΜΠνειαι,
ε·εε““ΜΜα
πως τι ,
ειχεΜΜΜρειΜΜ›ςτε
ΜΜ·ῖΜΜΜΜ
 Μανιάς
ε κι “
“θ τι
ν ΜΜΕ Μα
 Η αληθινή
 ΜΜΜ πιο απο·
 κουλιουραη
Πωςεντηενώσειγια8ΜιΜοαε
Πτηνο' και Τ|ιε·οα|οιιἱιι|ι που φέτος
ενώνουν τις ΜΜΜ τους. Τα δυο αεωρα που εστιαζουν το πρώτο στην
ειπε· κουλτούρα και το δευτερο στα
τατουάζ, θα πραγματοποιηθούν μαζί
· “οΛΜη€ΜΜςΜΜ4.5Μ
ο Σεπτεμβρίου. ΣΕΛ 16
ΜΑΠΑ”
Τα προιόντα
ιιαρεμιιορἱου
τελειωμ6
δεν έχουν
Χιλιάδες προιοντα παρεμπορίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του παρανομου υπαιθριου εμπορίου, στην ευρύτερη περιοἔιἔ Ασπροβάλτας και του Σταυρού.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα