Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ρύθμιση χρέους βλέπουν Κομισιόν, ΕΚΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 τι ΑΥΓΗ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΓΟΥ 2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12371 Μ: 1.5 Ο
«Η συντεταγμένη επιστροφή στη δραχμή. την οποία θέτει ως κεντρικό πολιτικό του στόχο,
ί Π Η μπορεί να αποτελεί θέση του Σόιμπλε. αλλά δεν υπήρξε ποτέ προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ»
' επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι Σελ. ο
Ρυθμιση χρέουε `.
Μέσων Κομισιόν, ΕΚΤ 
Η αθλιο σεξιστική επίθεση
ι . _ “ · αναφέρθηκε και ο Γενς Σπαν υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας της «Καππα Νένα» κατά
ό : στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής της Φινλανδίας το δανειο στην Ελλάδα της Ζ- Χων0Ἑ0π0Π0ύλΟϋ
(18 υπέρ, 4 κατά. 1 αποκή)
ή :ι Στην αναγκαιότητα μέτρων ελόφρυνσης χρέους οδηγούνται Κομι- βερνήσεις πις Ευρωζώνης μεταφέρουν στηνΤρόηεζα πις Ελλαδοςτακέρ- “ 'Π “ ” ' ' ' ' ' “ ' “ `
σιόν και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρόπεζα. όπως αποτυπώνει έγγραφό τους δη τους από τα ελληνικό ομόλογα.Ἐτοιμο είναι και το Βερολίνο να μιλη- |Εν·τογ|ες
που αποκόλυψε η εφημερίδα ΑΝΝ Μι Νικαια». σει για ελόφρυνση του χρέους. όπως δήλωσε χθες ο Γενς Σπαν. υφυ- |
Στο έγγραφο - ανόλυση διατυπώνονται σοβαρές ανησυχίες για τη βιω- πουργός Οικονομικών της Γερμανίας. απεγκλΠσεις
σιμότητα του ελληνικού δημόσιου κρέους και προτείνεται όπως οι κυ- ΣΕΛ. 2, 3 Ι
και κρονοτριβη
στη Βουλή
Διπλή Ψηφοφορία
ι. γ ι _. ακόμακαιστηΔιόσκεψη
Ί." α ο την των Προέδρων για
Αι Ρ ς να συγκληθεί η Ολομέλεια
ΕΕ. για έκτακτη Μ4.6-7
ἶἶηματοδοτηση 19 στελέΧΠ τής
εκατ· ευρω κε. του ΣΥΡΙΖΑ
ζ Ἑ- ΞαίνΜε η αποσυμφόρηση των |
νησιών με ωω δρομολόγηση ζητουν να μην
ἔἑἴἔἴἔ?ἔἑἔἔ$ἶ@Ἑ%Ξ γίνει αποδεκτή
νίαςπέραν του Ελαιώνα. η ωνἱα
Μ. 24
ΚΙΝΑ Νέομακεῇειό ν ..  
Β'Βῇ·Κῆ καταστροφή στη Βαγδότιι από ·ΐἔ Μπῆόιισ μια Κοκκινιόε:
στο Τιανπίν απόσαΓ το |σῆαμικό Κρότοε · | . φ ' 7" Χρόνια μετα, ιι μνημη
εκρῇξε|5 Χημικών 3 ζμ">0ιτζααντιστέςτουΙσλαμικούΚρότους ·.“! . ι | η | .” Πλην'. 
 ἔθωΠ| (πω Σοἔ: ἔἔωω|  ζ ζ < Εβδομήντα ένα χρόνια συμπληρώνονται πι Δευτέρα απότη μέρα που Τερμανοί μαζί με
 που Προκάλεσε τον θάνατο τουλωιαω 76 Έλληνες ταγματασφαλίτες εισέβαλαν σπιν Κοκκινιό συγκεντρωνοντας όλον τον ανδρικό πλη Νόμων- Η οργἀνΜ ΠΜΜ σκατό θυσμό στην πλατεία της Οσίας Ξένης. Στη μόντρα γειτονικού εργοστασίου. Μ και σε όλη
 Πως αόΧοςως ωθεσΠς Μαν ΠωπΜ κου την πόλη. 350 αγωνιστές εκτελέστηκαν κι όλλοι 8.000 πιόστηκαν όμηροι.
 νότητα της χώρας. ΕΣΑ. 15 ω. 17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα