Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σοκ στις συντάξεις. Μνημόνιο διάσπασης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΑΥΞΑΝ0ΝΤΑ| ΤΑ ΟΝΑ ΜΗΝΑΣ,
ΜΕ|ΩΝ0ΝΤΑ' Ο' ΑΠΟΔΟΧΗ
η·  3% _γ . γ .8
. ' ` Ι η Αν ξ· η' ` ._ Ο' “Τ
Η - _, _
ι · _ ὁ
- '_ · Ἡ, ὁ ` - Τ
:.< ν·.· - Ψ η 3: <:ω.·ἐ£,° -:- > · _
ξ: ¦ _.Έ>·›.εκ;ἑ  - .4%
_ ή 8 ξ 4
¦ ὅ ο Σ ,
λ. = 1.
- 5 Ρ Ξ _ ._
πΑ ΣιΡΑΤιΩΤικογΣ Μι ς
ΔΗΜοΣιογΣ γπΑΑΑΗΑογΣ_ 
Μείωση συντάξεων φέρνει
ο νέος τρόπος υπολογισμού.
ενώ όσοι αποχωρούν από την
Ιπ-7-2ΟΙ 5 και μετά δεν θα
δικαιούνται το ποσό της βασικής
των 364 6 εφόσον δεν έχουν
σύμπλπρώσει τα 67 έτη
Σταδιακή αύξηση ορίων
πλικίας και «έξοδος» στα 62
με 40 έτη εργασίας 7
ή στα 67, ενώ καταργείται
π θεμελίωσπ της 25ετίας
Συνταξιοδότηση στα 58 έτπ 
για όλα τα οτελέκπ Ενόπλων Ρ
 ΑΠΟ ΠΛΕ'ΣΤΗΡ'ΑΣΜ0ΥΣ 
Δυνάμεων, Αστυνομίας,
Πυροσβεστικής και Λιμενικού
~_ν'α
~ πω= κΔ%ΜυΗΜΜτὲ :Φωτ
9 8 ΣΕΛ|ΔΕΣ
έκαστο
,ι _ ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΗ ΤΕΡΜΑΝ|Α
 ΣογιιεΡ ΝιεΡΜιιι
Ο πιιΝ4ιιΡεΜιεΡ Μπι
ι388 ι]00
Παρασκευή Μ Αυγούστου 20" 5 - Αριθμός φύλλου `'1574 · Τιμή 1.30 6 - Μ.·-Μ.εαη
. / ' . γ '#2. -:·Ϊ `
ἐξ . Μ* μ.
_·Δ μ., η .
κ_'$:;^· .!~ ο) `
.¦ -_
έ· · β
ι.· “
Ξ. ¦._.
“Π 8 
=#·'¦~ 
“Ξ _, ; __ `·“ "
·· ΜΜΜβιΜ' . Μ _ ,1: Δ ~
·° Η: _
ΑΜΑ' Ε
ΣΤ0 Ν0Μ0 ΝΕΛ" 
«ΓΡΗΓΟΡΗ» Δ'ΚΕΣ
ΤΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΥΠΕΡΧΡΕ0ΜΕΝ0Ν Νοικ0κγΡιιιΝ
ΑΜΜΕ'ΑΜΜΑ'
ΜΜ'ΜΤ0Α'Μ
ΥΠΟ 0Ρ0ΥΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣ|Α
ΤΗΣ Α· κΑιο·κιΑΣ
·°  χ
ΜΜΜ Ελ' γ
Σελ. '2
, ;. _«ΜοΝΑΔεΣΑΜεΣιιΣ επεΜοΑεΗε»
ι· -. Ύ" _ΤΑ ΜΑΤ Γ|Ν0ΝΤΑ|ΜΑΕ ΕΝ ο κ
, η χ ΟψΕ|«θΕΡΜ0Υ»Φθ|Ν0ΠΩΡΟΥ γ ι
ΜΗ ΑΝΑΓΝοΡιΣιι ΜεΤΑπΤγχιΑκοΝ
0.000 ΕκΠΑιΔΕγΤικοι ΕιΔικΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ... ΑΕΡΑ
Σελ. "3
ΡεκοΡ πεΝΤΑεπΑΣ ΠΑ ειτπιιΡιΑ
. ε ΟΥΡΕΣ ΤΟΥΡ|ΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝικ0
ει' ' ΑΡΧΑ|ΟΛΟΠκ0 ΜΟΥΣΕΙΟ
 ν:ελ.32

Τελευταία νέα από την εφημερίδα