Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νευρική κρίση στα κόμματα φέρνει το Μνημόνιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
"3 ΑΥΓΟΥΣΤ0Υ 20|5
ΔΡ. ονΜον: ιοι47
ΜΗ"Η'ιιιιι|ιι|ιιιιιΜ"ιΜι"ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΗ'Η'ιιιιιιιιι"ι""ιιι"ι|Η'ιι|ιιιιιιιιΜιιΗι|ι"ιιιιι|ιιιιιΜιιιΜΜι"ιιιιιιιιιιι"“ιΗι|ιι|ιιιιιιιι"ι....ζ- ` """"||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||||||||||| :ί |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||'|||||'||||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||'|||||||||||||||||||||||'|||||||
ε · έ |·=.
ΜεΤΑΝΑΣτΕΣ
Λ β  ί  ΠΑΠΠΑ":
 ι `. |' έ · - ·._, = Η
Ν-· ώ; ι μ |ΣΜΕΝ .
` ι Ι - Ο :Ό _ |7~ ι
,- . · ν(
η ι η ς ."` ἱ ι Β #_β_ Γί· η η
:3 ·- 4 .ι ο. . .η η #1;-..:/^ . Δε ι .
·Στ¦ - ὅ _ 'χ _ .
ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΟ|Ο δυναμικότητα 2.500 θέσεων θα εηιχειρηθεί η αηοσυ μφόρηση Με Κω από το τεράστιο ηρασφυγικό κύμα. Ουρέ5 και λιποθυμίε8 και χθε8 στο νησί πιο
| ··` 'ἶῇ5 .π
Η ΨΗΦΟΦΟΡ|Α ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕ| ΠΟΛ|Τ|κΕΣ ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ
ΝΕΥΡ||(|| ΚΠΣ"
στα κόμματα φέρνει το Μνημόνιο
ΜΠροστά στη διάσΠαση
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑ ΑΓΡΟΤΕΣ βρισΚεται ο 
ΑναζηΤοάν Φωνέ8 σε ΝΔ και |
ισοδύναμα μετά ΠΑΣΟΚ να μη βοθει
Το Τρι"λό σοκ ψηφοε Χωρι8 ορου8
Ψάχνουν «αντισταθμιοηκά» Ι · ·
για να μειώσουντο Ε Β°ΤΟΟωσΠ ν€υρ·ΚΠ8 κρισΠ8
βρισκονται τα κομμστα εν οψει
λο ικό ά 8.258
φοβο γ βορο τησ κρίσιμη8 ψηφοφορία8 στη Βου
λή για την έγκριση του τρίτου Μνημον ίου και των ηροαηαιτουμενων
μέτρων. Το νέο «όΧι» των «ανταρτών»
του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε διάσπαση, ενώ
ενστάσει8 εκφράστηκαν από βουλευτέ8 τΠ8 ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, Που θέτουν Προϋποθέσει8 για να υΠερψηφίσουν τη νέα συμφωνία. :σο-9
ΜΑΜ" ΤΗΣ Ζ""Σ Η" ΝΝΑ" Η! ΠΡΑ
"ΟΥ Η ΕΥΡΩΒ" "ΠΑΜΕ" η" ΜΜΜ
κΑι ΣΥΝΕΧ|ΖΕ|
ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑ|...
Προκαλεί ξανά "ΜΩΡΗ "ΜΠΕ" Οι ονοΤροΠέ5
ο φρουρόε του σΤο Ασφσλ|σΤικό
Μπαρμπαρούσ“ "ΑΡΜΕ||'ΜΑΤΑ . .
Νέε5ραΤσισηκέ5 δηλώσει5 για όριο ηλικί05  
""ό”"""ν°μ"ώ "ο" είχε και μειώσει8 οι πινει ΜΕΣ· οι ιι πισω Σια καμμια τη ΣΥΜΦΩΝΑ: :ενο-7. Μι
τεθείσε διαθεσιμότητα. ι: ιο