Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Τέλος η κλάψα! Ώρα για δουλειά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
( μεχρι Τρόικα ειναι... σχεση. ›
οπο κοιιορ·ι·εΤο και πανω Το λεμε αλλιως
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ι ΣΑΤιΡικι-ι |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦι-ιΜεΡιΔΑ
~ινννιν-ιοροητΜ.ετ ιιειιιιιιι 13 Αγιογπογ 2015 Νικ". 2€ ο. 1877
   4 ο  
οι κάλπες, Πογι8ειιμένιι Πέντε ΜΜΜ
ιι οικονομία στο... χοιινέοιο διδάγμοτο απο τι·
και ιι Μέρκελ του· μνημονίοιι οιοιιοογιιΜ
ΠΟΝΤ||(| 
·Π0ΝἩΚ'
·-_·-·η·'··μμ
Ο Ύμνος ως |7|ιιρΟι:νιιιι·...
Δ;  η- . .
Το μοντέΠο
που τοιοιοζοι·ν
στην ΜΜΜ ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα