Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φοροκαταιγίδα. Τα νέα όρια ηλικίας ανά ταμείο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μπι ΕιΔικο ΕΝΘΕΤΟ
3ἶἶ'@ ΤΕΠΤΠΜ'
 Η ΤΜ.
Η κιΗΝοιΡοΦιΑ
ΘΕΡΜοκΗιιιογ
ΣΤΗΝ ΚΩ
ΚΔ' ΗΤΛΣ|Λ..,
ΔΤΛΖΕΤΛ| `
ΣΕ ΤΡ|Α «κγΜΑτΑ»
=γγΒἘ;=ὁἔἘτἑΒΡιο ποιοι ΗΜΜΥ" ΚΔ' ΠΟΤΕ ΣΤ" ΣΥΝΤΑΞΗ. 
ΜΝ' ΒΑ Πλ|ΡΝθγΝ ΜΕ|ΩΜΕΝ" ΕΩΣ ΕΜ ΠΑ Ώ ΧΡ0Ν|Λ
 ΤΑ ΝΕΑ οι>ΙΛ
ΜΤΑ|Γ|ΔΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Με ΤΕκΜΗΡιΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ
έ 7 έ Ω Ο Διαρκείς αυξήσεις των ορίων
ἶ/ἶῦ7(#ιὴἶ '7 τη” £ἶἘ#;ἶΎ αν, ω “μή Ϊ ©;:ίΖ φ ρ
τινὲς!! ω τ“·Ψὲ“““ἑλ :η η “ἡ ηλικιας συνταξιοδότησης,
με βαση τα τεκμηρια ιαβιωσης ακομη μειωμένες συντἀξεις ως 40% για
μια ΤΖετία, «αυτόματο» κλείδωμα
και για φορολογούμενους με ηενιχρό
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
εισοδη ατα ¦ , , . 2016 "
μ της ηορτας εξοδου για ηολλους Ηλικω σ“Ἡἔἔ ΗΜ 7
τ ο Ι | . ο· · λ' ί
με τω ¦ @2ώι3ετο:ι η ε;ε©Ξ:@ρῷ ασφαλισμενους στο 67ο ετος οΤΠσης Ηλικια ἔκ ' Ι
αλληλεγγύης στη φορολογική κλίμακα, ακόμη και Πριν αηό το 2022 5ο 55ο 50 ΜΜΜ ΧΧΧ
Ι | | Χ`
Που θα εηιβαρυνει ηολιτες με εισοδηματα . Η 8 , , 5] 55,0 51 5610 5ο
και κάτω Μό ]2_ΟΟο € οιοι ιασωζονται και τι ισχυει 52 5510 5610 5]
ρ για οσους εχουν θεμελιωμενο 55 52 560 52
Κ?? στ! ιηΠΗπη Προ / /;ὴ ή κ: η ο ῇΤ ·~σ`σ τῷ | * ό ι 1
ΑΩ..“ γω , ω.“[ΠῶῳΠωΠ]Ό ἱ/πῶ,ω“¦ ¦.ιιι<ΜτΕΚ) δικαιωμα. «Παγίδα» και για οσους 9 53 Ο _ ο
και στρατιωτικούς αηό τις ηερικοηές οι
στα οδοιηορικό και τις εκτός έδρας
μετακινήσεις
συμηληρώνουν 35ετία μετα την
¦ ¦ ¦ 7 Ι ΣΥΝΤΑΞΗ |
ψηφιση του νεου Μνημονιου "^"ΡΗΣ ΣΗΣτοΥ ΝΟΜΟΥ εΩ
ΑΠΟ ΔΗΜοειεγ 20'
Ο Εγκλωβίζονται Πανω αηό 2οιο ο!
400_000 ασφαλισμένοι όλων των Ζω5 ΗΝ" ΜΜΜ γ
 ι Με για Σ:τ3ω::ΞέΗκ1 σε ιδιωτικό σχολεία
λ ίγω ΦΠΑ 23% Αντιδρούν γονείς
' , ο·
θ , 6 , δ , Ταμείων, ενω για το Δημόσιο θα ΜΜΜ Ηλικια 9ιΜ°Ξς |
μα ητων, εκηαι ευτικοι και ι ιοκτητες ισχύσουν αντίστοιχες ρυθμίσεις δότησης ΕΟ  7 το Κ
Π τ;ιη@ΣφεέἩΞΕο1ι με γνωμοδότηση Ελεγκτικού 50 5?) 5] Κ@| _
να «ηαραχωρησει» το 500/ο των Πελατών Συνεδρίου Ελ ο 52 ":ἘΧ /
της σε ανταγωνιστικές εταιρίες 5έβ ΕΞ :Ο χ
τι Μπι Στοκ ΒΔ 56: 5830 56 γ
ΠΤΩΧΕΥΤικο καΔικΑ 55 ?Δ 56 58,8 57
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 56 δέ 3 57 595 58 γ
ΚΔ' Β|ΩΣ|ΜΕΣ ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ 57 δέ] 58 603 59
Φο _ 1- ΕΟ ΘΕΟ 4 __Δ
 ΣΣ]
με / “ 7 γ : ν '
 Ζωής,/||Τ0 Μαξίμου Φο'βἀτα/ - Επίθεση από
πέισσότία από Κωνσταντόπουλου σε
40 «όἰι» στο Μνημό ιο
ιό· ~ Ι · .κόμμα Λαφαζανη, / / / τ.:ί::ι2ἔ:ο:ιἑ:σ
ς” Ο Σόιμιτλε ετοιμάζεται ενώ το Ποτάμι ί η”
μ Ι Ι 'Γ 8 . .
ΜΒΜ!" Σ0ιμιιΠε ιι:Ξ:;::ειιηω _ :με

Τελευταία νέα από την εφημερίδα