Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο κοπομμιανος εχει μιπήσει με τον
Μαρκο :ίηβσ και ο πορτογαπος
τεχνικός τον εχει ενημερώσει ότι
ναι μεν στην Μπραγκα επαιζε
 ¦ “Μεση ο “ΜωγΜΜ κοιταω”
 'ήταν συμπαίκτεςστηνζΜερταεοΜεοεκαι σε σηκώσει κ ` ι τους· παηαίμαχος διεθνής μίπησε με'κοήαχεντικα ο ή Υ
Κινεζικά
ΜΜΕ αποκαπυ
ι ' ι πογια για τον Αργεντινό; αίματος επαγγεπματίας ν Φαν ότι ο ΜΜΜ” Ἡ
Μ” “θα “Μ °'°Υ "Ψ · η :ο 'ενας ποσοσοαιριστής που παίζει για ΜΜΜ “ 7 ρ η απέρριψε αστρο- ι
μπιακ6 ""°"°γίζ¦'°| και για γ Λ και ως. για τω! εΗυ¦6 τα! Ο  " ' ο η' νομική ΠρΟ'ΟΟ" ΟΠΟ
το αριστερο ακρο της Δ ι πραγματα ουσίαςο είναιεντός και εκτός ς Δ αμεσα της Ασίας
επιεετικής γραμμής η ι η ἑυ¦ΜοΜ¦Μ.προτυπο· Αν παίξει και στο κοντα στα;;
. ¦ = ι “ Η > _ ' ή μπιαχοοπως μεχρι τώρα.οεν σα εχει προρήημανα εκ· "ΡΜ
~ ς Δ Ό ΜΡ”“χΨ ή.  1 ¦ “ αγαπα την |ηοιοτηταταυ στην εήπαοακαι μου Μ
ρ ί Μίνωας· πισανετσσταν ,η _ χ ,_ , _ Η , _ ι “
· ' βρίσκεται στοσεείωτερο“,« - `Άνορῳηοςτης τοαιεοααατην εηηααα για 
 αίνιιησι σκοι:εασκοι παραχώρησανσανεικο
 ~ τον ισπανοο στονΞοπυμπιακή._ απο σε τον ῖ
3 παρακοήουαουναπή κονεακατα τη οιαρκει_α'
` φακών ο 'μονη απο χοες σρτοηικοςΤυπος' ~
 είχε εκτενήαναααρα στην παρουσία του και Χ Ε
` στο γκαπ του κόντρα στην Μηεαικτας ·
_ ευατό” στις “ΜΜΜ
; οσο και2σεγορισμενα ριπικα έχει
-;ῖχρησιμοπσιπεεί σριστερήκαι 
»ΜίΜ°!Μἴ°ΜΜαμτ ¦ “ Ξ'
!ἴ Φτάνει " ¦ 
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤοΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 ε)
ΤΕΤΑΡΤΗ 42 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2045 Ο Α.Φ. 45737 '
ΧΩΡ|¦ Μ"°ῖ|Λ ΕΤΗ" ΕΛΒ¦Τ|Λ
ο ισπανος προπονήθηκε χαπαρα χθες
στο Ρεντη και επειοή προερχοταν απο
οπασπ. προτιμήοηκε να μην ταειοειμει
σήμερα στη Ζυρίχη για το αυριανο
οιηικο με το καταρ ο 'Εξω απο ο παει
που συνεχίζει τις θεραπείες στο γονατο ο παπι εκτος αποστοπής ο ΤιΑΝινιπ' ΤΑ: ο ο τίηρα θα σώσει μία τεπευταία
ευκαιρία στον κοΛοΒο που μπήκε στην
πασα για την Επβετία
` Ο 'Μεσα και ο`ΜΑ-; 'πιΑτιιτησυεεηε ~
»' σναπαίΞειεατω `
ο εΞτρεμ της Εστορίή η
σα είναι ο αεκπεκτος·· του Μάρκο
τη” σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το οιαΦαινόμενσ Ναυάγιο"
στις επαφές με την Πορτο για
τον Ερνανι
παιχνίδι  Ι 7' ι ~ ~ · ` Τα Με απο στο Ματ» π|κουΚΠ°
τακτικής; Η “ερυορο- ο' - "Μπάρα 77.5 χρονωΥμε·
ηευκη·· διαρροή που ίσως να ¦°γρ°ῷή του σήκμπιακου. που
κρυβει διαθεση πίεσης στους ήταν η πρώτ" σκορερ Με ΜΒ·
“δράκους». απηα και για μια τεπευταία Φάσα στπνΑΤ με Η Η”
`_ προσπαθεια ώστε να ο , , 4
 σώσει τον ερνανι
/ ` η πόρτσ
ΕΕ ΚΡΙΣΙΜΛ ΜΑΤΣ
ΕΜΗ' ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΕΥΝΛ|ΕΟΗΜΛ. ΕΕ
ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΛΝΛΤΡΙΧΙΛΖΕΙΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
Η Νικοή
Επευ0εριαοσυ σε
ουσ απτο
εινιΑινονεπ
σε" Μήτσου δεν ήθεπε να Φυγω ο Μπησαμε ομως. μεσοπαΒησε και ο σπυμπιακ6ς. πείστηκαν
να με αφήσουν χωρίς
δικαστήρια και τετοια
ο Μπορουσα να αυγο·
διοτι ήμουν ανήπικη
και οεν είχα συμβόπαιο ο 'εχω ακουσει
ότι πήρε χρήματα
η ιηυοαεα απο τον
0πυμπιακο»
Ο Ο "ΛΑ "'ΛΝ'Λ¦
ανακοίνωσε τις μεταγραφες του ΘΑ¦ ΝΑΣ" ΝΤΙΝΑ (8887- Μ
' αερος μετά απο ουσ ἑ γ
Ι ~ χρονια στον Πανα- 
θηναίκο). του Αργε- 
ντινου ΑΞΟΝΑΡΝΤο
ΜΜΟ: και του ·
η ουκρανου με αξιο- η
ι πογο βιογραΦικο ΓΕ- _
ΒΓΕΙ!! ΕΕΛΙΝ (σανει- η!
· Δ κος απο την Ντι- ,
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ~ Μαμά Κ'ἑβ°") Ι
. , ` . Ι
“Μ Η η. ”
 οι πιιιιιετ
_ ΕΧΑΣΑ"
ΚΔ' Α"Ο ΤΗ" Λ|'|'Λ|Λ! ~
'   « 
 .,ροαυμαωωμΜαηΜ 125 η..Ξ
Δ τα 7 κπεψ.ι για τη “μικρή›· εθνη( 
κή. ηου~απώηεσε καεεεηπίοα“ηροκοι-. ο η
, » ο 7 , η ' ~ κ ¦ ~ · ΟΝΝ
οταήσντουχ Δημήτρης» ζ Β Η γ ι ο Ξ ν με ΜΜΜ”
Μαραίτηςήτανκαιχσες ` Δ _ | χ 1 ς ι Η =εΜ"_
στοιπρώτοβιοήμτης " _ _ ¦ “ΚΗ κι 
ο ερωτας" πσσυηπευρ“ ¦τ χ 5 7· η η ἔαία χρονια
προσφορα. αήήα σενείχε χει γινει
σεως συμπαραστάτες ΜΜΜ” και
 ῦ ” Τ ”ί - οι ί Τ στα γυναικεία
τμήματα Φερνει
περισσοτε,ΜεταναΜ, _ ;¦ , ¦ τα  :ο 7 ς “ _
'ιιαε>9ανυαιακα“ `
ο :επ·αΑ ε
“ ΑποττοΛκ:
νταοετ τον αφησω
οι γονείς οποκπηρώαηκαν και αμνηκε
ΜΑΤ/Νο: Νομίσματος για τη νεα αετου,
Μ^"Ρ°ΓΜΝ· τανίςοντας ότι πωσ ¦σκπηρή
ΝοΠοΥΑο: σουπεια7για να παραμείνει
ΜΕΝ" ο οαυμπιακος στα Μπι ι
| ττιιΜπκΑ ¦
 σε:εΜοινικκ _ _ σ ο η _ ο ή ο ε, ο ο
' ' / ΤΗΝ οΛοΚΑΗΜ:μ Τομ ΜμΤΑΓΡΑοΜ υπογράμμισε στις
γ Μπάστα του στον εροττ ΡΜ και ο υπευθυνος επικοινωνίας της η >
κατ οπυμπιακος Χρήστος Μπαοες. που τοπσσττκσκκ· ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ πηπΑινικοΜοη “ο κώστας έχει .
ι προσφερει “σήτα στον οπυμπιακο. ο σουμπιακος
ι του συμπεριοεροηκτ με τον κσπυτερο τροπο και
τώρα είναι με την εθνική ο Ας τον αφήσουμε να
είναι προσηήωμενος στην εθνική ομασα·
 Με Με ενῶ`αποκτήοακαΥκαἑ κασέρι; -_
Ο€“ἰ°Μ·Π9ΜΜΓΜΜ:π9ΙΜ€ που Με ο( ' η
“ ' τους=υποήσιησῳ χ `
κή* μ σε ,.
 εεπεΜεΑμτΑ αφοβα” Με
ρφει ο ι·ιπινπιιτ Μπακ ίεία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα