Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο' «16+2»
Τ 8 Ι
Τον :ΜΒΑ Μ" 
· Που καταλήγει ο '
 για ω"ς “Ι Γ' Δρ. ΦγΛ_ 522Ι ΤΕΤΑΡΤΗ Τ2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2ΟΤ 5 Τιμή φύλλου Τ¦3Ο έ
Η!" ΤΕΜ" ΠθΕΜ Η ΜΕΓΜΜΦΠ Μ' Κ0Λ0Μ8ΙΜ"
ε·····εΔο ή. “
ο ο·νΔο: · 
με κομπιἀω 
3 Ξ κι" 20% ποεοπομ 
, εκ. ΜεῖΔπΩΜ·Σ"ε · Υ
 Ἡ!” έ?ἔΜ9ν9 'Ι
η _ “ .ΔΤ “ '  ΤΤ Τ 'Τ Τἑἶ'4Ξ.  2 °'¦
·.“πεπ!ΙΦΞΞΜΜ· 4
Μὴ Ι¦- Λε; .,-__..;.,.:.__.ν.-._ ω;ῇ.ἶἔ .
@ε σλμιιπω·ῳς
'_ ° ν _·ἱ“ἑΜΪ#“ “98.
Δ · η.
κ " Οἱ *_
==_ _
ΣΟΥΠΕΡ
° ΕΝΕΡΓΕ|Α
'  ι "Με
Σ Ξ  ωωω
`“ ' ° “ΜΝ
. · _ η . | με η
__ .-  ΜΜΜ ο ΜΒΑ 
 Τ =  Ξ Ρι|[email protected] ἔ 'Η ¦ [ΠΔ] Ι Ο Τ0ΥθΡΥΛ0Υ  Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα