Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
κ Μοσυσι@στσ·α
σε ο·πππ·
Η συζυγοα του Τζορτζ Κλούνεϊ, πρωταγωνιστεί σε
' δημοσιευματα σου τη θέλουν να είναι εκείνη που
θα αντικαταστήσει τον Ντόναλντ Τραμα στο σόου
του ΝΒΟ «ΤΜ Αρρτσι·ιτιοο». σελ_ 24
 ΜΗΝΩΝ» ΜΜΜ “
σελ. 4-5
“”  μια Μ ων των] ιιι·: Μι ια ιι ι ου ιιιιιιιιΩιιυυ
ΕΛΕΥΘΕΡ|Α ΦΠΚ|ΩΝΑΣ ΦογΝτογκιΔιιΣ
ΕΛΕΥΘΕΡ|0Υ ΜΜψΜΜ
Βουλευτής ιι£
η γ. · ιιι«ποιιιιιι»
  εμπλέκεται
||"||' 'Η' ω .. λ οι: ιιιιαιιι
¦ "ΝΒ"8ξ|"
σελ. ω
ΧΑΜ0Σ Στο ΔιΑΔικτΥο
Μπιέν" ΒιιΜιτι
δα μαζί με
νοικογέια πιο και
α.δῖἑΐἔΞ Μ" Ἡ" 'Μ κι"
7 σελ._Π    κ
Δ η Ι σελ.15