Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Κ ,Μέ τίς
|οεοεπεΝ@οτεπετ.ει
Ποιος θα "σκίσει"
τα θα μπανιο;
Μετα από μήνες διαπραγματευσπς και φτόνοντας στο "κείλος" τής χρεοκοπίας ήρθε μετα
Βαΐων και κλάδων τι "τρίτα" σωτπρία τπς χώρας.
Συμφωνία λοιπόν¦ εν αρχή σε
τεχνικό επίπεδο και εν αναμονή
τας ψήφισπς του από τα Βουλή
αρκί2ει να αναρωτιέται κανείς
ποιο το κέρδος;
Οι επόμενοι μήνες "έρχονται"
κουβαλώντας στον αλατι· τους 
δυσθεώρπτο όγκο μέτρων για
τους πολιτες, που θα πλιιρώαουν '
και παλι το "μάρμαρο".
Έτσι λοιπόν για ότι" μια φορα "στο ίδιο έργο θεατες", με το
κακό να τριτωνει.
Και αυτό γιατί όπως ακριθως
και στα δυο προπγουμενα μνήμόνια δεν θρέθπκε κανείς να τα
σκίσει, τον ίδιο και απαρόλλα·
κτο δρόμο ακολουθεί και το
...τρίτο.
Ο λογικός
ο τοι· οι:
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΒΔΡΥΣ Ο <<ΠΕΛΕΚΥΣ>> ΚΔ' ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡ|Ο
Τα 35 μετρα - φωτια
του νεου μνιιμ0νίου
Σεῆ 5
ΧΡΗΜΑΤ|ΠΗΡ|0
τα 708.00 Μ
· ε ο ι η · . . ι ι . . . ι - ω . τ ι . . . . . . ..
ζ Ψ : ε
ε ε: ¦ ε, ε_ _ 77 Κ
έ εε τη ν *ο ῖ '
“μ “· ῦ   ~;%ΐι ί ι
Χ  τ σε '
Ε· νες «πολέμου
μεταξύ μεταναστών
αστυνομικών
ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗ ΓΕΡΜΛΝ|Α