Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι θα πληρώσουν το Μνημόνιο Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|·| ΚΩΣ
'ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΚ|'|ΕΜ|'|Ε|
ΜΕΤΑ ΤΗΝ "ΑΠΟΒΑΣΗ”
Χ|Α|ΑΔΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ /
> Στα δικαστηρια για τον καταυλισμό ς
κατοικοιτου Βοτανικού
μ Συνωστισμός για «έξοδο»
στα ελληνοσκοτιιανα συνορα
Σελ. 20-21
Τέταρτη Π Αυγουστου 20] 5 - Αριθμός φυλλου Τ.672 - Τιμη 1,30 € - Μυγγγ.ε-ὶγροε.εοΜ
ΠΟΙΟΙ ΟΑ
ΠΛΗ ΡαΣογΝ
το Μνημόνιο Τσίηρα
κΑι ΑΝΟ|ΓΕ| Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΑ κΑΑΓ|ΕΣ
Αναστέλλεται η έκδοση συνταξεων για ασφαλισμένους
 50 εως 59 ετων Που εκαναν αιτηση μετα την Τη
 ο - 0 “ |ουλίου. Αυξανονται αμεσα έως 6,5 έτη τα όρια ηλικίας
Αμεση εφαρμογή του νόμου για το νέο υηολογισμό
τ" ! - συνταξεων Που οδηγεί σε χαμηλότερες αηοδοχές
_ “Ο Ερχονται νέες μειώσεις στις εηικουρικές και αυξηση
εισφορών στον ΟΓΑ. Καταργείται σταδιακό το ΕΚΑΣ
και το “0Χ|"
Λα α Σοκ για τους αγρότες με αναδρομικό διηλασιασμό
της ηροκαταβολής φόρου. θα τους αηοοταλουν νέα
εκκαθαριστικα! Τριαηλασιαζεται ο ΕΦΚ στο αγροτικό
Η Κωνσταντόπουλου Η Αριστερή Πλατφόρμα "ετρελ“ιο
παίζειξανα ξεκίνησε ανένδοτο κατα ΠΛΗΡΗΣ ΕΠ|ΒΕΒΑ|ΩΣΗ ΤΟΥ «Ε.Τ.»:
«καθυστερήσεις»για την της συμΦωνίας Τσίπρα Αυξανεται έως το 2016 η προκαταβολή φόρου
ψήΦιση του Μνημονίου και ετοιμαζει αυτόνομη στα ΤΟΝ/ο για τους επαγγελματιες
της Αριστερας 'ωθΟδΟ στις εκλογες Ι Αυξανεται αηό 30/ο σε 5,050/ο το εηιτόκιο στη
ρυθμιση των ΤΟΟ δόσεων, ενώ μειώνονται οι δόσεις
με εισοδηματικα κριτήρια
ι ¦ ›_ . .- _ ΑΝοιχτΑ ΟΛΕΣ τα κγΡιΑκΕΣ τΑ ΜικΡΑ ΜΑτΑ2ιΑ
 γ _γ ο "ΕΝ" ΚΕΡ ΖΗΤΗΣΕ "Α Μ" .ι ι κΑι 7 κγΡιΑκΕΣ τΑ κΑτΑΣτι-ιΜΑτΑ ΑΝΩ τση 250 τη.
ἔἔ/ "ΜΝ" Εκ^οΓΕΣ ΦΕΤΟΣ ΚΜ Α! Π Π Ο ΦΡΕΣκο ΓΑΛΑ ΑηΛι-ιΣ ηΑΣτΕΡιΩΣΗΣ Με
π _ ν << »
' Το ΒΕΡ°^|Ν° -^Ν^Ρ|χΝΕ| ΣΤ° _ γ ΔιΑΡκΕιΑ ΛΗΞΗΣ η ι-ιΜΕΡΩΝ. οΡιΣτικο ΑΝοιτΜΑ
ΤΡΑΠΕΖ| <<ΔΑΝΕ|0 - ΓΕΦΥΡΑ» ΟΛΩΝ τση «ΚΛΕ|ΣΤΩΝ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΕ0κΑΛΕ|Τ0ΥΠ.Π0Λ|Τ|ΣΜ0Υ ν_  Ο .' η' -_ ΜΕΣΩ εοο|Αμ ΜΕΝΑ
:ΕκιΝιιΣΕΗΜΔχηηΜΗΝ ως _ ΜΜΜ ΗΝΕΔΓΕΝ|λΤΩΝΤΟΠΜΟΝΤΕλ
ΑΝΑΣκΑΦΗτΗΣΔΜΦηοΛΗΣ ω η ψ - ΕχΕιηοΛιτικΗΑηοψη _
Σελ. 2ο ι /- ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα