Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ Με Π. Μ
και πολύ άργησε
για να επιστρέψει
στην Τσάμπα
"ΡΜ Σ"Σ "Ρ0ἩΜΗΣΕ'Σ
·Παιησε· κορυφη
η Χαλκιδικη και
αβοιιλιαζει· αιιό “κόσμο
ΤΡ|ΤΗ ίί-8-20ί 5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 632ί
ΕΤΟΣ 22
ΝΝνν.τγρο5ίίιΘ8.9ι
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξέσπασε «πόλεμος»
για την Αμφίπολη
Χιμιωσι:.ι μια τη; λιγη; :κανι Πάγο χιιι --ιγ›ιιισκ“
απάντηση :.;:':ὸι·›σ:: η αρχαιολόγος |χ. "ι ρισΤ: μη. Η Χ Η»
_ιιιιιι¦·ιι“. : για ωμχισιιιΪνη
ΜΜΕ! ΝΟΜΟ" ΦΗΜΗ ΠΑ 8 ΤΥΠΟΥΣ ΜΝ" ΛΟΓΩ "Μ 
Η έγκαιρη πρόγνωση  
χαρίζει 10 χρόνια ζωῆς
σεποΜομόετηςνόωυσεαρχικαΜόιαΜΜΜςΜωΜΜΜ
Τα ποσοστά επιβίωσης των ανθρωπων που εκδηλώνουν οκτώ
συχνες μορφες καρκίνου είναι
τουλάχιστον τριπλάσια όταν η
νόσος ανιχνεύεται στα αρχικά
στάδια, ανακοίνωσε ο Μία;
βρετανικός οργανισμός για τον
καρκίνο. «Ένας στους δύο άντρες
και μία στις τρεις γυναίκες θα
διαγνωστοόν με καρκίνο κάποια
στιγμή στη ζωη τους και οι διανομές Νιν επιβίωση Μαζὑ της
έγκαιρης και της καθυστερημένης διάγνωσης δεν είναι διόλου
αμελητέα, όπως αποδεικνύουν
και τα ευρήματα μας», λενε οι
ερευνητές και ακόμη και αν οι
πΡ0βΜΨΜ ακούγονται ακραίεςποτε δεν είναι αργά να συμβουλευτοόμε το γιατρό μας αν δουμε
κάτι... ύποπτο! ΣΕΛ 8-9
 Στοιχεια-Σοκ εε
 ἰσχ8·οῆω·ε
 και εργαζόμενοι
 “ΜΜΜ τα
3 σαρκα' σοιιίιο|ε
' Απολυσεις ή τροποποιήσεις στο ωρά
' ρω του υφιστάμενου προσωπικού, μεί
_ ωση του τζίρου σε ποσοστό άνω του
50%. αλλά και καθυστερήσεις στην
εξυπηρέτηση πελατων του εξωτερικου,
όπως προκύπτει από ερευνα του
ΕΒΕΘ. ΣΕΛ 10
: οι ειιιστημονεη
βρηκαν γιατί οι
ανθρωποι είν
ΝωΡ°ΜΜΜ Μ μια ΜΡ”
Π Μ ΜΜΜ οποία πιθανότατα
χαρίζει “ο ανθρώπινο Μ τις μονα·
δικός Μ του, συμπερΜ
μένος εκείνης της γλώσσας ΣΕΛ 8-9
Με αδερφια
Μάρω”
35χρονο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα