Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Βαρύ πακέτο για κόκκινα δάνεια, συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ' ε] ο
· ο%Ἡι. ι ·
/ 3 η
οι ι Τ ι ο ρομαχι~
 Ο 7/ Ο Ο Ο Ο γ Ο ' θ |`· ο;;
ΕΝ 'ΤΟ Ρ 
,Μάς ἐμοὶ
  λ ιι' Τ
 τις; ε
“ 'Σ ΑΝικοτΕνΦνΛιοτ
 νωνικού - ΜΑΗ
 332 
Τρίτη ΤΤ Αυγούστου 20] 5 - Αριθμός φύλλου Τ.67Τ - Τιμη 130 έ - νννννν.ο-ῳρο5.οοΜ
ΟΛΟΝΥΧΤ|Ο ΠΛΖΛΡ| Στο «Χ|ΛΤΟΝ» ΠΑΤΟ Νεο ΜΝιιΜοιιιο
ΒΑΡΥ ΠΑΚΕΤΟ
για κόκκιι£ι.` δανεια, συντόξει5
Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ εηιμένουν
στην κατόργηση αηό Της
|ουλίου όλων των ηρόωρων
συνταξιοδότησεων με - η' γ γ
αύξηση ορίων ηλικίας στα ι .· η
62 έτη, ενώ η κυβέρνηση . ο με τη δημιουργία
θέλει εφαρμογη των λ .¦ ς; < λ ενιαίου φορέα
μέτρων αηό Οκτώβριο) Τμ η Π _ διαχείρισης
το κονΑΡτετο Μ'
| ζηταει την ηώληση "Ρ°Εκ^°"κ° κ
μέρους των κόκκινων 
ΤΣ||'|ΡΑ η ζ
ΜΕ ΜΕ|ΩΣΕ|Σ . γ °·
δανείων σε Τυηα5 
γύηες, ηαρόλληλα
ΜιΣοοΝ Στοπ .έ `
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ·
ΤΑ ΟΑΡ|ΤΑ|_ ΟΟΝΤΗΟ|_5 ΦΟΥΝΤΩΣΑΝ
ΖΗΤογΝΪ“^° |
ροσλἡΨ Μοτο" Δ'ο!ΚΗηκοι.οΔη 
_ ε|ς-ε τσιπ αυτό; τοπια
σε Ρ"Ρους, μου:ἔς γω 1.185 ετιοχικο
ο.ΔΕΗ
Τε 3· 
τον Αύγουοα
ΠΡΟΣΑ|·|ψΕ|Σ
- ΕἘ|_|ΡΕΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΥΣ, ΔΕΗ
ΜΑ' ΜΟΥΣΕ|Α
Ζητούνται αρχαιολόγοι, διοικητικοί,
οδηγοί, τεχνίτες, εργότες
για εηοχικη εργασία
και ΠΡΟΒΛΕ|'|Ε|
 ο κ ΗΝΕΑ
.εε ΡγοΜιΣτικι-ι
Γ|Α το κγΝι-ιη
 Ρετ; “ο
ιὲ.:ι¦ιἑω 
τη ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
 Μ"| |·||(ΑΝ ΣΤΗΝ
 '|βΛ Δ.
 Ψαχνουνμ . 'χορηγό "
 για, α κῆ·ματ·οτί τι
Χαῆκιδική και Αόδα οι
Προορισμοί 15Αύγσυστου μ
@ Η ΤΟΥΡΚ|Α ΦΑΕΓΕΤΑ|. ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟ|_ΑΝ ΑΝΕΒΑ|ΝΟΥΝ 
· ---- .- -- :-. “ 
ΤΡΤΤ©Χ©ΞΕΣΠΕΣ ΞἙ7Ν©ΠτΠ
Διαῆύεται η όσφαῆτος
στο αεροδρόμιο Μυκόνου
Το υη. `1|'|δδιτισμού δεν
«είδε» φοροδιαφυγη!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα