Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"Πάω Μ" 68"  Η μεγαλη Προσφορα Με
ο' Π'"|8ς 'ως ΠΕΚ ο:ΩΡΔΣ των σηορ» εφτασε!
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ. 2
Μπακ υπηρχε
 απο ιιιιΜιΙειιιιιις
κι>ιΣ ογοι>ειιι
«Ειιιιι ιο “ιιιιι" ιιιιιιι Μι( για ιοιι κοσμο ως»!
Η «ΩΡΑ» αναλύει ια στρῖκεια  η ΛΕἔ:.στ  τη 
και... ηροφητευει το μελλον με βαση`ῦκα
Με την αγωνιωικη
ταυτοτηΙα
ηου εδειξε ιο ΣαββΟῖΟ
και την ακομη ι!εΥΟΜῖεΡ" ` .λιγο ηριν το μεσημερι η συναντηση για τη λυση
ενισΧυσΠ Πω Παω" ¦ του συμβολαίου με Γραναὁα · Αν «τρεξει»
η ΜΝ" <ξΕνωσ"" *ΜΜΜ γρηγορα το θεμα, ο Αργεντινοε ηαικταρα5
¦ Λ . ΜΗ . , , . , ,
να κανει ομεοΞἑ3Ξ:ἔΞἔἩω μηορει να βρεθει Αθηνα ακομη και αργα αηοψε
εηιοῖροφη Πο
οι οηαὁοι τη3
ΣυγκραΙημενοι Μην ΑΕΚ
για Ιον Βραζιλιανο.
αλλα το θεμα ηροκωραει
· ΔΝΛΛΥΤ|κΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ο    Π Ν ' η ΚΔ' ΠΑ Τ|Σ  ΞιἶριηΤΩΣΕ¦Σ
διαφορα τ Χ 7 Μ
  Π" εξηγησεις
β έ 7 #3 ο Δ' Β ο 
Οβντρὲ Σιμὸε8 εδειΞε ου ταιριαζει (Ά .Μ "Ι Π β ς 7
αηολυτ¦ω5 σὶο ηαικνιὁι τιι5ξΕνωση5» ΜΜΜ Ι
και αηοΕελει.ιο ηοὁοσφαιρικο Μαι ορο ΟλΕ$ Ο' κ|νΠΠΕ|5 ΠΝ ΒενΕζΟϋ£λΠνΟϋ  8 6 ο ι' ι' δ Π
Σ Η. 5 , · 7 ·
Ιου Γιακο@Πισχανοον. σχηματιζονια5 ηου εκαναν την εικονα τη5 Πολωνιαε
ένα ηανιοκυρο ὁιὁιἶμο Μ μακρινσ ηαρελθον
.ι·'μ 2