Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΜΙἔΤΖΜΜἑ©Μ ΔΜίἶίἑΜῶἩΜἩ  ΤΗΣ' ΘἔΜὲἔ 
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦΥΛ. 11.655
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥῖΓΟΥ 2015
και στο ίΠτετΠετ Μ.ΠιεκτΠεε.ρτ
ΜΕΓΑΡΟίωΑΞ"ωΟΥ
'Εκλεισε η συμφωνία
για τα ΠροαΠαιτουμενα
ΣΕΛ. 3
Φθηνό και υγιεινό
μενου για λόγους...
οικονομίας
ΣΕΛ. 24
_ γ ,_. Η Μ `
ΟΡ|ΣΤ||(Ο «ΟΧ|» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΗΣ Γ|Α ΤΑ ΥΓ' ΕΞΑ|ΡΕθΕΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗ Μο
Οι δημότες
θα πληρώσουν
τα κλεμμένα
Απορρίφθηκε το αίτημα
να μην καταβληθούν
τα 17,9 εκατ. ευρώ
Άγνω@© ακόμη
Πόσα εκλόΠη@αν
 τις αφαλι@τι 
ειι@φ@ρές
"Θ" αΠοκαλυΠτει έγγραφο του υ Πουργείου Εσωτερικών. Που εστόλη στο δημο Θεσσαλονίκης στις 3 Αυγουστου
και με το οΠοίο αΠορρίΠτεται ομόφωνο αίτημα του δημοτικού συμβουλίου να μην Πληρώσει ο δήμος τα χρηματα Προς εφορία και ασφαλιστικό ταμεία Που έχουν ηδη βγει αΠό το δημοτικό ταμείο. αλλό κατέληξαν στις τσέΠες των καταχραστών. Στο μεταξυ εΠτό χρόνια μετό την αΠόκόλυψη του σκανδόλου. Που σημόδεψε τη θητεία
ΠαΠαγεωργόΠουλου στον κεντρικό δη μο. τα ασφαλιστικό ταμεία ακόμη δεν έχουν διακριβώσει το
υψος των ασφαλιστικών εισφορών Που δεν τους
καταβληθηκαν. καθώς είχαν υΠεξαιρεθεί! ΣΕΛ. 9
81,0”
Πη ρε φορα
ο Αρνεσεν
'Εστω και με καθυστέρηση.
ο ΠΑΟΚ υλοΠοιεί τον
μεταγραφικό σχεδιασμό του.
Ανακοινώθηκε ο Ζόιρο.
συμφωνία για ΣόμΠο. εΠιστρέφει
ο Μαλεζός. αναμένονται
εξελίξεις για Λέοβατς και έΠεται
συνέχεια. Σελ. 12
ΗΡΑΚΛΗΣ
Βγόζει
φρεσκόδα
Θετικό συμΠερόσματα αΠό τα δυο
εκτός έδρας φιλικό Παιχνίδια με
Ξόνθη και Δόξα Δρόμος. ΣΕΛ. 13
Εβδομόδα
αφίξεων
ΑΓΓΛΙΑ: ΜΕ «ΒΟΜΒΕΣ» ΑΝΟ|ΞΕ Η ΑΥΑΑ|Α ΤΗΣ ΠΡΕΜ|ΕΡ Α' ΓΚ ΣΕΑ. 19
Οι κίτρινοι Περιμένουν στη Θεσσα
ΠΟΛΟ: το ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΞ|ΖΕ| ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΕΑ. 22
λονίκη κατό σειρό τους Πεταυρόκη.
Καμαρό και Κόστλι. ΣΕΛ. 14