Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"Μ 'ΜΝΗΜΗ, Μ" Η ΜΜΜ ΠρΟΟφΟρό τη5
ΜΜΜ" οι όπως «ΩΡΑΣ των Μο» εφτασε!
Ένα Χρόνο πριν,
Μ μηνες μετα
έ Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
Κυριακη 9 Αυγουστου 201 5 / Φυλλο 958 (2Ί5θ) / ε ι.3ο
Αυτός ειναι ο ΚΝΣ ΜΜΕ" ;
'Ενα σηεσιαλ δισελιόο τηε «ΩΡΑΣ» αηό τον Δημητρη Τσοηανόκη, με όλα όσα θελετε να ξερετε για το μεγαλο
μεταγραφικό αηόκτημα ϊΠ3 «Βασίλισσα8» · Κινηση «ματ» τη8 ΑΕΚ με τον Αμερικανό ηλει μεικερ
· Τον «νεο Χόλντεν» βλεηει στο ηρόσωηό του ο Σακοτα
με τη Σεβίλλη, μηροστό σε 25 χιλ. κόσμο στο ΟΑΚΑ Που χαρηκε με αυτό Που ειδε
ΛηιΣιἶΕγτΞηῇκτΑΡΛ
Εξισορρόηηοε
τη όιαφορα ηοιοτητα5
με μεγαλη ηροσηαθεια
Μο όλου5, Πολυ καλη
τακτικη και αγωνιστικο
χαρακτηρα
Σκόρερ ο Αραβι6ηε Ο ΤζιΪιηουρ
ανεβαζει ρυθμου8 και εστειλε
μηνυματα · Άρεσε ο Γεω
ΜΒΑ..
ετσι»
:η ι! ' - ¦ , · 7 _Ρ
 η · .ι ε, ἡ Δ' κ”. γ
 Ί” .Ξ | ξ η ¦ Η "
ΜΝ ι η | Ι ι Ψ“ ' ___ὡ.- 
'7 - ε. ` . ._ γ χ . `¦ὅἶ«ῳὶ
ο ξ Η |# >
 7 Ϊ Λ κι ι ε :γ Μ
_ Ι ¦ ὅτε" , Ι , Οι ρωταω του διαπραγματευομἑαιν
Μο κολπα στηνιτεέραστια μεταγραφη η ΑΕΚ! · Τι ηεριμενουν “ Με ~
μ 77 και:με5ῖηΐ Κρισιήουμα για τη“συμφῶνια
χ 8 αυριο οι ανθρωποι τηε «Ενωση5» απο την |σηανια 'ι ησρχὡρηση8 του στην ΑΕΚ
 μια"