Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 των Σπορ
Δ/τιτής: ο. ΝικοΠα'ί'οπς
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗ:
ΚΥΡ|ΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2045 Ο Α.Φ. 45735
πι·κΜικοε“κΑινεονΜυο'ι·ιΑ·χνιετσασνιιον ο
ο αθχρονας γκαρντ θαοοθεί θανατικής. απο
` .ακομα σον εχει αποοασιστεί σε ποιααιιαοαε η
ΚΑΛΟ Τ¦¦ῖ "Α
Μ|Λ°"|Ν00
ο σέντερ του σπυμπισκου επαιξε 48
απο και είχε θ πο
ντους και
ι ο Ναιρθπουπος περιμενει ποιους θα ·κοψει·
7 ριμπαο κατσικαρπς απο τπν εθνική για να κανει τα γ γ . _ “ ι ουντ στο
οικα του ππανα ενοψει των προπονήσεων. .' Μ9ΡΡ Μή! . ι . "τ ΜΜΜ
που για τον θαυμπιακο Ξεκινούν στις τε ι στον' εφαγε· :ΟΕΨρωΜΨ“ἴ χ ¦ της
Αυγουστου ο θα χρειαστεί και εξτρα παίκτες. ΜΙ Μϊὅ°Ψ!ΜΜι"“'" “Ρ°' : ¦ερβἱ°ς Μ
χωρίς συμθοπαιο. ώστε να μπαίνουν οι προπο- `ίἔίἑ·ΜΙΙ¦Μ“Μ Μ ¦Κῆ“Φ°°ὐΥ ΚΜ Ν ι "η
ζ Με επίσημα παιχνιοια σε πρωτα
απο:: ικυμιωςιικαι πρωινο ή _' ' ιαππιο
νήοεις. καθώς οι οιεθνείς είναι παρα ποθποί
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ
ΠΟΡΤΕΣ "ΟΠ
ο θαυμπιακος Φιποεενεί
αποψε ίθ.θσ. Νοναεροι·τε τι
τπν Μπεσίκτας. π οποία έχει
ως στόχο να μπει σφήνα στις
οενερ και Γααατα στο
πρωταθππμα
τουρκίας
Διοίκπσπ και :ίπβα αποφασίζουν -ίσως και απόψε- ποια θα
είναι π μια απο τις οσο προσθήκες στο κεντρο άμυνας
Μπαπαντα - Σαντος σε πρῶτο
πΗανο. οποσ και εκππήΞεις
Νέα οπμοσιευματα
απο τουρκία για
Μιπιθογεβιτς
τριετές συμβο
πσραμείνει στήν
α;αεναπ6Μὁ 
ια να τους 'παρει
7 καποιος μακρια
Με” μου 
εκιιειεε και Μπεοτσ
ο αθχρονος συμφώ
νπσε με τον
οπυμπιακο για
ποιο. Μπα θα
Ξανθπ μεχρι
νεωτέρας
Η ομαοα του μαθει γυναικῶν οπο¦κπήρωσε το ρόστερ
τπς με τπν αποκτπσπ τπς ουνσμικής ακραίας ροπεί
μποθίστριας Νατζεια ΜαΠασαι. που εντυπωσίασε τα
ουσ τεπευταία χρονια στο πρωταθππμ
771108 852174 32
ο Αργεντινός
είχε χθες τπν
πρώτπ του
γνωριμία με
τον των· και
τους νεους
συμπαίκτες
του. μίήπσε
αρκετή ώρα με
τον συμπατριῶτπ
του Φρανκο Χαρα.
ενώ εκανε και τπν
πρώτπ του προ
πονπσπ με τα
ερυθροαευκα
Η θαυματουργή εθνική ομαδα των ανορών
επικρατπσε στον μικρή απο τπς ίταπίας στα πεναῇτι
με 4-2 ίκανονική διαρκεια 7-7). κατέκτπσε το χαπκινο
μεταΜιο στο Παγκοσμιο Πρωταθππμα του Καζάν
και εξασῷαπισε τπ συμμετοχή τπς στους
οθυμπιακους Αγώνες
:ΤΗ ΦΩΤΟ: ο εξαιρετικός Ἀγγεπος
ΕπακόποιιΠος σε χθεσινό στιγμιότυπο
απο τον μικρο τεπικο
ζ ,ι “ΗΜ“ΚθΜ°Μ, ^
σήμαινε: είμαι Με ι
-.χαροιίμενππουι '
έφτανα· σε Μενα ι ι
τα ακούσαμε· κοσμο
ο _ οι· ΜΜΜ” Με. /
ε μανια παω.” ο
ι. σώματα-επιτυχια 
ο τωντριώντεπευ- 
_ ο γ. ›7αιωνετῶνκεροι-κ γι
 · :ανΜ=ο“Με ι 
ζ;θήπιιακαιτοκυπεπε ι.
ι 8ο. Μπα και πραγματ
_ .τοποιήνταςι·ιακαπή ,
 η ευρωπαική πορεία· , _
` ειιιΛ `
ι "ΡοΦνΜ- 
ΧΤ"ΚΕ Ο Τ¦0Ρ|
οι ενοχπήσεις στο
γόνατο δεν έχουν
υποχωρήσει τεθείως
και ο Αργεντινός θα
απουσιασει και απο
το αποψινή ματς·
Για καθαρα προθήπτικους πόγους είναι
“σου πιθανο να μήν παει
ουτε στην Ξπθετία
για το Φιπικο με
το καταρ
(43/8)
Με το ΔΕΞ|
Η ΜΑΝΤΞΕ¦Τ¦Ρ
|'|0ΥΝΜῖΕΝῖ
υνοπ` ίπσαν οινεοαιιαιττπΜ` ` ι
σεως; Μαρια-ι. ενείντερπεν _,- νε ναί©ΦαΜκα< Βανέσα-ς
αμα κατεστπσετσνεκτος _;
. "ευίπεοαοαπμιαυργήααν . ι 1 7 ουτε Χεα|οΑντίθετα. '
Κ ι ο εαΜατεοΦααεκ 'ΜΠΙΝΙ- 'ι ειγ ρήγματααπθ τον;:ραίν¦ ~ ¦-αήαακαν σοβαρα επόμενες ταιγκερ!ίμπήκε αππαγήστθ σου ι
 ΜερεΜ“ω πρωτο ή `= ή κοίτασμα`Π'γότερα7αΜ>τον_Ϊ
μασκα και στα Μαντώ· '  ανεμος-οοωιοωωανΜεωσε
ι Μαννα =α““Μ“Μ αν 
”ζ “ κΑιιι-ι ιι Αεκ ετα “ν
χοεειιιιο οιιιικο Με η
ς τα εεειιιιιιι Μπι/Ι,
 ί” :κανετε " ί
να τῇ του ει ε ' αν_ΜτσωΜυΜκυριάρχησαν-ετα
' ` ή - #ἰΧΨ€ΨΨΡΜῳΜΝΥΝ γω ν 
οι γιιπεοουχοι προπγήθπκαν ι-ο στο αν ιαπευ- γ ΦιΜιΜΜΜ ι
θείας οσων του 'οσκαρι και με Μ στο το· ιαυτο- κ ιτιτιιιινίοιατιιι:'ιιρειιιεμαι.· ~ ι
= για· του σερναντεςι ο οι οιαοεενουμενοι απο ι 'του`αννΠικοϋΜτΨ ή '
ντπσαν· τον πρῶτα ωρα στο εε· με σουτ του ι Ξ νοήματος; Μπορνμουθ αντρε Αγιου και και τα οευτερπ στο εε· με πε- ν Άστον απο Μ. Μόριτς <
ναπτι του ικομίς Ωω ο ο ιαππος ήταν αυτος που ι ἶ ξ -ιιρισιαιιιιαεαειε ·
κεροισε και τπν εσχατπ των ποινών. ήταν -οντας η ι: ατερι_-;ΣαντερΜντ“ 21 γ
σε προσανή τω για γκοπ- ανατραππκε απο τον . ή· αερα" ε Εοιιοτ-= “ή
γκοπκίπερ κουρτουα ο ο θεαγας αποθήήθπκε και < “
ιι και" επαιξε για περίπου ασ· με αεκα ο Η τουονσι είχε και σοκαρι με τον είγκουρντσον στο εο·
|.οιΑοααιειις.“ιιριοαντους .; μ
αιΧσήειια·ἐλ _ '
ο εειιιπ ο ο :εαπ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα