Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·.  «ΕκΡΗκΤ|κ »κοκΤΕ|Λ
ω Δ __
3ΩΜ]έΜ Ο ΜΒ
η ΜΜΜ ·
σωΜωγ 2 - · ; Δ· Δ- 
ΠΟΛ!) ΜΜΜ-ΜΝ Ψ γ Με" η
 . Με, .¦ ¦_ _ - ; .Μ Ν
ΜΜΜ ¦ 1 ΧΜ_Γ;_/ Ι Ύ έ Ψ 1131) Μ,._“,
ἔ^Μ"Μ κ' ΔΡ.ΦγΛ.5219 κΥΡιΑκΗ9ΑγΓογἑΤογ2ὁΙ5 ι τιμή φύλλου 1¦30€ _
' ποστ" ΠΡΟΒΟΛΗ ; 
- Ι Ι
 4 ΜΜΜΜΜ ππΙρετωπΙζεΙ
! Ξ Α
, · '
  απόψε (21:00 ΜΙ) η" ΜΜΜ(
'έ · ι ' στο πωπω, με ΜΜΜ - πάρω!
Δ ,Ο κΑ| ΣΗΜΕΡΑ Η Δ|ΑθΕΣΗ ΤΩΝ Δ|ΑΡκε·ΑΣ
“ “Με ρὐλ
ΜΜ“εε
ΜΜΜ Με"
ΚΑΙ επενδυσεις
Μ ψ· Α · ` ' σε ταλαντούχους
·Μ£ε . ` ` _
· ΗΡοΑ ΠΑ Το 
ΤΣΑΜΠ|οΝΣ Λ|Γκ ο “ 3
εῆΝΔῳ·  _¦/1ωΣ11]·ΕέΟ^Μ
ΠΜ' ΜΜΕ' _! τ ε 7; “ . Ω .Δρ γε ΜΜωΜ
Φ ο; έ Ο) μμ
· Από τον Γκολέτι κοι τους
|μπογόοο. Σοβιόλο στον
Τοόρι κοτ τον Εοτεμπάν!
00Μμπιακός Β? . _
·Τ' |ΣΧΥΕ| ΠΑ ΤΟΝ
ΜΠΑΛΑΝΤΑ Ι;

Τελευταία νέα από την εφημερίδα