Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
09 08
ΤΡ|ΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Η ΕΟΝ|ΚΗ ΠΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ “
Ο ΑΟΛΗΤ|ΣΜΟΣ 6 Ν|ΚΗ 11-Ο
1 ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤ|,
ΧΑΡ|ΖΕ| ΠΑΛ' Ζ
(8602016 ΧΑΛΚ|ΝΟ ΚΑ|-ι
ΜοΝΑΔικΕΣ
ΣντκιΝι-ιΣΕιΣ 0925) Ριο 2ο:ιοι
ὶ ε Κκ η·  Γ ε ε -ε Δ η γ 'Ι
Μ ο» = έκ :2 _¦ · ” έ  Τ Ά Ϊ Γ κ ·· Ζ η·
ι  .Ξ ·
$ : Ρ ,“  “η  “
ΣΕΝιΕΡ ΦοΡ”
ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΑ 
Ο Γιοργκ“Λονγκεωιοτερ“ο)
είνἔοι`οτενός ὁονεργοτης_
τοῦ ΝτίτΞρ Χέν£ςΙ_(δεξιο) '
Γ'ΟΡΓΚ ΛΑΝΤΚΕ ΣΤΗΝ «Α»¦
«Ψαχνοιιμε ειιι0ε·ι·ικο»
Η 'Εχοιιιιε εξαιρετική συνεργασια με τοιις
ανθρῶι·ιοιις ·ι·οιι Άρη σε όλα να επιπεδα
ΕΡΧΕΤΑ|
Ο ΠΕΤΑΥΡΑΗΣ
-:· Έπαιξε
χθες για
ιελειιιαἱα αδ α
φορα με ι” ”7
ιην ΑΕΚ Ο 7
(1-1 με (
Σεβίλλη) Ν Δ
και φτανει
αυριο στη ¦
θεσσαλονικη Μπορει Λ
Επιστρέφει!
τρίο 
χρόνιο
*οΡιΣιικι-ι .ι ι ο ιιΑοιΞλ:κοΒΑι ”“
οι ΣνΜΦΩΝιΑ, Ι ΣκιΑτΡΑΦΕι _ ,  `
χΜιΞΝονΝ ΕΞΕΤΑΣΕιΣ ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝΟ Λ Δενέ“.ιε“οες
 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑ| ΕΡ|Κ ΣέΑΜΠΟ μ 7 με τ"@ἶ"°ύζ"
κοι·ήεριμένει“.
νο Βοηθήοει
· ΣΕΛ.13-15 .
ζ · ,ἔἑΠΖΜ ΖΞΞἴ©]@ Ξἑῖῇ]]Ν @ΞἐΞ©@@Μ[8Μ [ΜΒ ῖ?!Ι@ΙΠΡἐ@©]  ἐ:ὶ©Κ[|Π@ἑ 'ΜΕ ἑ]ΠἔΞΝΡῦ@ἔ
|ΠΕ| ΤΟ ΓΚΟΛ
αλλά έχει λύσεις › Με
οι! κι ω ο: ε ,Ο
Πανοερραικρς
ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜ|Α ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΦ
) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦ|ΚΑ ΝΕΑ
ΑΠΟ ΦΟΥΤΜΠΟΛ Λ|ΓΚ ΚΑ| Γ'
Ο ΝΕΟ ΤΕΣΤ · ΑΦΗΣΕ ΚΕΝΟ
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΕ|ΤΟΝ
ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
Ν|ΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: .Δ 
“καναμε καλο παιχνιδι, ε ` '
'Ρ Ο ἶἶ ΗΡΑΚΛΗΣ εχω καῖαληξε' "ο σχημα" Δεν νὴοοχεί ο Κόρος Ψ
ΠΑΡΩΝ ΣΤΑΠΗ|'ΑΔ|Α Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ · ΕΛΑΧ|ΣΤΟ| ΟΕΑΤΕΣ
ο` <·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα