Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Το σκληρό deal του κ. Τσίπρα με την Ευρώπη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ Δ Μ” (19579009)
απατη `°
'ςδ'|›|¦-ΧΚ||Σ
|ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗτΡιοΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ):
Ετο$ ιδρύσεωε 1922
ετοε 949 - Αριθ. 16413
Μ θ ΑΜ Μ
τι' ΜΑΪΜΟΥ. Μ ω. των εν τη Μ Πόλη
Ανατολη 08.35 - Δόση 20.28
8%  115 28  τον Δημοσιογραφικό | ΑΙ 
'Μ ΜΜ/Μ.ΜΜσ ΟργανισΜ ΜΜΜ ΑΕ. ΠΜ" €2¦ω
Ο θί(Ρ'ΒΟΠΛΗΡΠΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒ
Ο ταντουχοε κ. Κιμ
(ΝΑΟΣ ΤΟΥ κ, ΒΑΡΟΥΦΑΚ Η
-> ι<τ°Σ?  .
ε εΜοφ
με €Ι 25.000 τον μηΣνΒἐ
ΤΖΕΡΕΜ| ΚΟΡΜΠ|Ν
«Κορμπινμόνια»
στη Βρετανία
για τον «ΕγγλέΖο
Τσίπρα»
ΣίΛ'ΔΑ ΑΠ!
αυτοκτονία5
στην Αθηνα
Αγνωστους φακέλους ερευ
νών που χειρίζονται οι Ξ
Αρχές ασφαλείας αποκαλό- ί
πιει «Το Βήμα της Κυριακής»,
όπως του κινδύνου επίθεσης
τζιχαντιστὡν στην Ελλάδα,
της υπόθεσης ηλεκτρονικής
εισβολής στα υπολογιστικό
συστήματα του υπουργείου
Εσωτερικών κα.
ΣΕΛΙΔΑ Α26
Φθόνει σημερα στην Αθηνα το τρίτο Μνημόνιο
Το σκληρό ασεπ
του κ. Τσίπρα
με την Ευρωπη
ο Ολοταχώς προς συμφωνία με τους εταίρους, παρα τα εμπόδια
Σόιμπλε ο Θα προβλέπει πλήθος μέτρων και βαθιές μεταρρυθμίσεις
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α4-5. 10
πολτῆκδπῖβΠηπ ΔιερτΑΣιΕΣ ΣτΑ ΑριΣτερΑ τον Σγι>ιΖΑ
Το μεγαλο   ο. λ Α0ΠΛΩΣ ΚΑΙ
«ευρωπαϊκό να η* ._ Ι  7 ΑΝ
κόμμα» που ο. ·“_    Μ- -,
δεν θα γίνει... <  · η· ' > επιΡ9ιΗΥωΗ_
Δ'Μκ Π , δεν  έ οκ. Λαφαζάνης
και σταμι . ο να
ή  ΛαφαΖανη8 - Αλαβανοε Μἔἔἄ?ωἔΐἔ
Ο « υ παικ0υ ΠωΠου» ο ο
καθώς ἔδωω οι Με χτιΖουν το κόμμα της» όραΧμη8 0%ἔἔ$ἑ
καί αρχηγοί τους. ΣΕΛ|ΔΑΑ14 ΧΑΜΑΜ
πωΜπ ή Μετα απο:
Ο «Σὡ ο αρἱστων»
υπ ' ων
( στη ΜΜΟ τΡΑπεΖΑ πειΡΑιηΣ
 ιοίκηση
¦ ~~ · ~ Ι Με στόχο την αποκομ Χ
. ¦ υπουργείο ΜΜΜ
ΕνοΧε5 ι ρύθμισης προωθεί αλλαγές
απολαυσω έ (η ΜΜΜ" της ΜΜΜ·
. ν ας διοίκησης. Ετσι γενικοί
και πειρασμοι Το" ι γραμματείς των υπουργείων Η Μ Μ στην Μ
ζ καλοκαιριού θαγίνονται οι όριστοι και όχι
οι αρεστοί των κυβερνήσεων.
5ςιεΝςε.ΣεΛιΔεΣ2-7 ' ΣΕΛ|ΔΑΑ24