Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μείωση ΕΝΦΙΑ με διορθώσεις στο Ε9
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.Μικρή ι:ςτι1ἩΧ Πι κι.:
ΝΕΑ ΕΠΕ'ΣθΔ'Λ
Σήμερα το 50 ανο
Τηετταη5ροΠετ η
+ ΤταηεροΠετ2
Η - έ Δ |
Μ ι_ ` . Β
ι Π:Ω~.9ΡΩπΓε πε
Ἐ 2τΑιΝιεΣ ΠΑ ΝΑ ΕΠ|ΛΕΞΕΤΕ
ΜΕ το «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ κγΡιΑκΗΣ» >
ΗΜΜστηνΜ
8 Αντονεταν Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ι0Μ3
|.30€
Με 2 τινα: 3.50€
Τ' ΕΠ|ῖΡΕ|'|ΕῖΑ|. Τ' ΑΠΑΓΟΡΕΥΞΐΑ|. °ΛΕΣ Ο' ΑΛΛΑΓΕΣ '3
ΤΕΛΕΥΤΑ|Α ΕγκΑιΡιΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡ|Α ΠΑ ΣΩΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑκιΝι-ΠΩΝ
ΜΕ|ΩΣ|| ΕΝΦ'Λ
με διορθώσετε στο Ε9
' Μόνιμη η εισφορά αλληλεγγυη8, ενσωματώνεται στα εισοδήματα
' Με εισοδηματικά κριτήρια το «Κούρεμα» των 100 δόσεων
' Σταδιακά στο 100% η Παρακράτηση φόρου για του8 εΠαγγελματίεε
ΙΦ0ΡΟΛ0Γ0ΥΜΕΝΟ| έχουν Προθεσμία μέχρι τιε 26 Αυγούστου να ελέγξουν την
Περιουσιακή του8 εικόνα και να διορθώσουν στο Ε9 τυχόν λάθη ή Παραλείψει8
Που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ. ΕΠίση8 να δηλώσουν. αν δεν το έχουν ήδη Πράξει, τι8
αλλαγέ8 στην Περιουσιακά τουε κατάσταση Που έγιναν εντόε του 2014. όΠωε αγορά ή
Πώληση ακινήτου ή μεταβίβαση με γονική Παροχή, δωρεά ή κληρονομιά. 6-7
` Η! ΓΗ Νιλ 5. κι ' ι η ι.Η'.,.ιἔ ιι η' ιη ι ΜΗΝ 'Πιτ Γι, 'τι ι Μ* τη' ι . ." "Ι ι' Η' ι ι 'ἩΝι τι!
ΣΚΛΗΡΕΣ Δ'Α"ΡΑΜΑῖΕΥΣΕ|Σ
για την εΠίτευξη συμφωνία5
ΑΝΕΚΔ°ΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦ|ΕΣ "Ρ°ΧΩΡΑΕ' Ο ΕΛΑ|ΩΝΑΣ η ~ ~
Το άγνωστο ΕΚ'[ό8 ελέγχου _ Ι η ἔ 
ΙΠ8ϊ88Γ8ΠΊ του οι αφίξει8 των ^"" Β" 'ΜΔ "
Αντι Γουόρχολ μεταναστών Δ 'λ
Λένον. Τζάγκερ και... 5ε|ιἰε8 στα
Πορτρέτα του καλλΠέχνη. 27
Πρωτοβουλία. ανακοίνωσε ο Αλ.
Ταίηρα5 ἑηειτα από σύσκεψη. η
ΤΗΣ ΕΛΑΣ