Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φοροεπιδρομή εξπρές για 700.000 μικρομεσαίους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χ ο [ἶ©ἙἘΞΤΞ©Ν
Θ ΧΕΛΩΝ0
«Ο |'||Σ'|'ΟΛΕΡ0» Ν|ΝΤΖΑκ|^
· ρ ΤΖΑἑ4ξ||ἰΒἩΣοΝ “Τέρι ς'
εεεεεεεε ιι
Μ(ιΜΤΕ|ΗΜΑ'|
 Η Β Γ  ;
¦-- ΑΧ
= τι" ΜΕΓΑΛ0ΧΑΡΗ
' ΤΗΝΟΣ προΕκν!ΨΔ 7 7
1 _πι_ι “ ;“ μ Σ Γ “ω
ΠΙΑΤΑΖε[ἶ[;;;Ξο
τΑ ΓΡΑΜΜΑτ ΔιΑΣΗΜΩΝ
ΑΛΛΑ κΑι ΑΠΛΩΝ ΜΠΟΝ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛοχΑΡΗι
ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝ|ΛΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|0 ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ο' ΝΕΕΣ ΕΠ|ΒΛΡΥΝΣΕ|Σ
ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜ|·|
εξήρέ5 για 700.000 μικρομεσαίου5
ΑΥΞΑΝΕΤΑ| αήό 26%
στο 28% ο φορολογικής
συντελεστής για τή χρήση
του 2015 και στο 29%
για το 2016 για όλες τις
ει·ιιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελματίες
ΝΟΜΟΘΕΤΕ|ΤΑ|
και ή αυξηση της
ήροκαταβολής φόρου
αήό 55ο/ο στο 75ο/ο
για φέτος και στο
ΤΟΟΟ/ο για τή χρήση
του 2016
ψΑΑ|Δ| ΚΑ| ΣΤΗ ΡΥΘΜ|Σ|·|
ΤΩΝ ΤΟΟ ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠ|ΤΟΚ|Ο
ΑΓΟΡΑΣ 8% ΕΩΣ ΤΟ% κΑι
ΕιΣοΔι-ιΜΑΤικΑ κΡιΤι-ιΡιΑ
ΣΕΛ|ΔΕΣ Μ. 19
«ΠΡ0ικΑ» ΣΤΟ ΤΑΜΕ|Ο ΑΠ0κΡΑΤικοΠ0ιΗΣΕΩΝ
κΑι ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΑΑ|Ο, ΦγΣικ0 ΑΕΡ|Ο
- ή  Ο 7*“   τ_ ΣΒ -7* Ϊ  ' Ἡ  
6     ο
· _.  ;στιινΑμφιήοῆ Δ
 1 χρονο μετα · “
 Ωτιἔἔἐέ©τΕἐ “Ο ζ · ) _ 
Πείνα, ὁοῆοφονίες, “
ῆεήῆασίες και
φυῆακίσεις
Γιοῆιτικών
στη Β€νεζΟΠ€Μ ΕΒἔΖἩ¦8ἔἔΜ"θἑΐΜ"
ρ ¦_ ε· ἐ7:ὴ
 σοΐ) ·· κ )Σι:Ζ^“ Ξξ-ΠέΖΞ
ΔΕ¦Ξυ¦ Δω
ΕΠΗΟΡΑ |_ΕΑΒ[]Ε ΕΥΚΟΛ|·| ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑ ΠΑΟ. ΠΑΟΚ. ΑΤΥΧΟΣ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ"ἰἶἱἐἐἔἔἰ
λἶ©ΕΞἔ©ΚΨΡΠῶ ΣΦΕΕ ΕΞΠΣΞ[Ξ]ΡΗΞΕ[ῖ
Ξεήέρασαν τα 2 δισ. €
οι οφειῆές Προς τη ΔΕΗ
ΞΞΉ @ΔΟΣΞ]
Π ΝΩ ΑΠΟ
20% ΑΥΞΗΣΗ
ΕΓΚΛΗΜΛΤ|κΟΤΗΤΛΣ
ΣΤΔ3ΝΕ|Σ|Α
 ΐΞιΞ[Ξὲ,  [1.2 τι.Η ι7ω καιω αν μ ω). τα έωΞὡ
Με επιτροπές «αυνουν»
το μεταναστευτικό
ΣΕΒ:: Ἡ 'Ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα