Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΜΕΙΟ ΑποκρΑπκοποτπΜ
ΕΦθΠΛ|ΣΣ
ουμβιβαυμοιί με την κ
 β <<Σὐννεφα >> Μη
« ω¦λ
ΠΠΠ.ό··|π·Ν$.°Γ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ - ΒΕΡ0Π0ΥΛ0Σ
«Παγωσε»
· Ο ρόλος των τραπεζών
και η επόμενη μέρα
· Η θέση των ευρετ Μειώστε
 ΚΣ 7 ν ΜΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ · ΚΑΤ^ΡΙ^Ν01
συνεργασια
ο Η ΟΡ' έχει το 25% της ΗΡΩΝ Η
· Η φυγή του ανθρώπου των Αρόβων
Σελ. 'Ο
5831. ' ΚΟΚΚΑΛΗΣ - ΣΥΡΙΖΑ
τα πυρα» κατα Ιπτι·α|(ατ
Α γ Ϊ  ,· θ αθέατος πόλεμος και η ταυτόχρονη ήττα Μπόμπολα
_ `  · Τέθηκε «εκτός» η τεχνολογία της
Σελ. 25
Τα χω Επίθεση οΕΣΜικο πλατεια
, με· από τον Σε θολό
“ΜΜΜ > Ύ μ' Λασκαρώη ακόμα νερό
Δ|Α|'|ΡΑ|'ΜΑΤΕΥΣΗ: ΤΕΛΕΥΤΑ'Α «ΣΤΡΟΦΗ» ΜΕ 5 ΑΝ0|ΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
» Ηπληρης «ακτινογραφία» Σελ. 38-39
Άμεση πῆτιρσωόρπσπ
αξιοπιστία
επενδυτικό πῆεονέκτιτμα
νννννν.ΘυΓοΧΧ.Ωτ
ΠΙΝΩ” χΡιιΜΑτιττπΡιλκΗ ΑΕΠ ΕΥ.
ΠΜ] Ή' ΕΜΜΜΠΗ4ΡιΜ ΜΜΜ ΜΜΟ) Η" !3ΜἩἱΜ|ΗΜ
Στα χέρια του
«ΜΠΟΜΠ» όλη η
Δημόσια Περιουσία
ΒΑ <<ΑΓ0ΡΑΣΕ|>> ΤΑ <<Κ0ΚΚ|ΝΑ» ΣΤΟ 20% ΤΗΣ ΑΞ|ΑΣ Τ0ΥΣ
Φ" Αυτο είναι το
 σχέδιο για
Με πιο ανω
_ · Με το 50% της τιμης τους θα μπορουν
ι να τα σβήνουν οι δανειολήπτες
ΔΗΧ|ΥΡ"|Α ΤΗΣ Ο ΕΝΤ0ΝΕΣ Δ'ΑΦΩΝ'ΕΣ
Η Εθνικη
παίρνει τον
ΑΔΜ|·|Ε!
ο· Με την αγορα μετοχών του
Δημοσίου η έννομο για να
μείνει υπό κρατικό έλεγχο
Σελ. 7
Μ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚ0
Παρότι Ρεικ 7  ·
ατο θριόοιο ϊ τ
» Το τριπλό πλόνο των κινεζων
ω. 2ο
Μ Δ. κοντεοΛτονποε ω. 32-33
Αντίδοτο στην κρίση
Ρ από τη Ρ. Με
Ρ) Χτίζει νέα 8υοοεεε είοτγ
Ξ εσελποτππ κορη
 τώ πωλησων ι
; μέχρι και 70%
Ξ » ΜΜΜ" ΕκπΡοΣαποι ΦθΡΕΩΝ
- από Αθηνα. θεσσαλονίκη και Κρητη
ΕΠΑΝΑΚΑΝΠΤ0ΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
      ·· 
Τα <<μυοτικό>>
των ίυτιόε και του
Χρηματιστηρίου
Ώ' "ΩΣ ΕΓΚΜθ|ΣΤΗΜΝ Σελ
ΣΤΑ ΑΜθ|θΛ|Α "ν 38
Χ|Λ'ΜΕΣ ΜΕΡ'Δ'θΥΧθ'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα