Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Μικρή ανάσα στο ΧΑRecognized text:
 ΡΗΣιΑ 
|(Α0ΗΜΕΡ|ΝΗ 0"(ΟΝΟΜ|'(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20Ι5 > ΕΤΟΣ 680 ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20085 - Τ|ΜΗ ΤΟΟ ΕΥΡΩ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΕΔΒ ΝΑ ΑΠΟΦΥ|'ΕΙ ΝΕΟ ΔΑΝΕΙ0-ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΥ ΟΑ ΣΥΝ0ΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡ0ΑΠΑΙΤ0ΥΜΕΝΑ
Αισιοδοξία για συμφωνία έω5 τη Δευτέρα
Στο τραπέζι Πρόταση Με κυβέρντιστι5 για τα «κόκκινα» δανεια
Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται κυβὲρ- ολοκληρωθεί το αργοτερο τις πρώτες
ημέρες της προσααίς εβδομάδας η
νηση και δανειστές. με Με) να έτει
«κόκκινα» δανεια. ανακεΦαλαιοΠοίηση
και αποφατικοποιήσεις› σελ. 4 - 5
συμΦωνία γιατ0νἑ0 Μνημωιο.«ΑγκαΒια» στη διαπραγμάτευση παραμένουν
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Βιβλιοθήκη
ίντερνετ
& απολογία;
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κερδη 3,65% και τζίρο α 74,06 εκατ.
Μικρα ανασα στα ΧΑ
ΑνάκαμψΠ με κέρὅα Ζ Ζ 7 8% για τις τραΠεΖες
μετα από ένα καταστροφικό απομερο
0 Η μετοΧή της Εθνικής
ξεκίνησε ανοδικά τα
συνεδρίαση και την ακολούθησαν και οι αλλες
τραΠεζικές μετσΧες
Η εικονα των τραπεζών
Μ να ει· ω Μ Μ 3!!
-57,64.% Ο Ξ
Τζίρος στα 9535 εκατ.
Κερδτι 42 , 2 εκατ.
είχε ο ΟΤΕ
το β' τρίμτινο
Ο Εξαιρετικό χαρακτήρισε το β' των, νο
του 2015 ο διευθύνων σύμβουλος και
προεδρος του 075 Μ Τσαραζ σχολιάζοντας τα αποτελεσματα > σελ. 9
Φ Σαμαντική ανοδος για λ|μ|ια Μακ ετων) Ο
τον ΟΤΕ 9,28 /ο, ,μετα _ω'25% .
τα θετικα αιτοτελεσματα
σου ανακοίνωσε > σελ. 3 λ ΕΦ::
“η ωωωΜ Μό Μ!" Τα χρεη σε ιδιωτες-τιρομηθευτες εκτιναχθηκαν στα 53 δισ. ΕαἑἘΒΐἔρ
για τις αλλαγες Ε .
ι « μφρ Υμ » Υ ρ
στην Οικονομια ο ο ΜΥ ο Ο ο ιιοδοσΦαιρου
τ Π σκαλεί το Δα ασια “"ε'φ"ψε
¦ 28 εκατ.
ί: Ο Περιορ|στηκε σημα ντικα το Πρωτονενες Πλεονασμα της γενικής κυβερ νη- Ο Σ°"°ξ'?ύΜ ΜΜΜ η'
σας μια το εξαριινο και ανήλθε μολις σε 238 εκατ.¦ εναντι 1¦8 διο. περσι %?=:ἔἔ%ἑζἶΜΒ
Αυξάνονται κάθε μανα σου τους ιδιώτες. Η σταση πλα- ταστασας στα ασφαλιστικό Ο ΑυτοκινητΜς“. ΜΜΜτιερνἀ οι ληξιΠρόθεσμες ο- ρωμών «βυθίζει» την αγορα. ταμεία με έλλειμμα 1,027 σε να δηλώσει ΜΜΜ..
φειλές του Δημοσίου Προς Σοβαρή επιδείνωσητΠς κα- δισ. ευρώ › σελ. 6 5,8 εκατ. > σελ. 7
Παγκόσμια ναυσιιιλσία
 Νέα ατακα
 «(1Υ0Τγ81»
γ τι Διωριιγα
γ Ο Μειώνεται απο 18 σε 11
ώρες ο χρονος νια τον διαιιλου του Σουεζ> σελ. 20