Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τραπεζικό ΒατερλόRecognized text:
ν@ . . .
“ΜΜΜ   Σ ΙΑ νιτνννν.ιιιιειτι8ιεττιι
|(Α£·ΗΜΕΡ|ΝΗ Ο"(ΟΝ0Μ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20Ι5 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20083 - Τ|ΜΗ Ι,ῖΟ ΕΥΡΩ
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΑΗψΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΑΑΑΓΕΣ θΔΗΓΗΣΑΝ ΤΟΥΣ |(ΑΤΑ0ΕΤΕΣ ΣΤΑ ΑΤΜ'5
Πανω από Η εκατ. νέε8 κόρτε5 σε έναν μήνα
Η... θετική πλευρό από τι5 παρενέργεια των εαρίτα| εοπιτσ'5
Μαζικές εκδόσεις νέων καρτών πεζες. Οι καταθέτες επέλεξαν τη ναὰουν πρόσβαση σταΑΤΜ'8 και ρές από καταστήματα μέσω χρετον Ιούλιο από τις Θληνικές τρα- λόση αυτή. προκειμένου σωστός αφετέρου να προχωρούν σε αγο- ωστικὡν καρτών > σελ. 9
Αισιόδοξα μηνύματα Σημαδια ισορροπίας στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου
Ταχύτερτι αναπτυξη τ Ι
Μυρτώο Τρ ότι Β ρλ
«βλέΠΟυν» [ώρα  ο  ο
οι Πολυεθν1κές Εχασαν το μισο οδο σε δύο τι μέρες
Ο 0 κίνδυνος διάχυσης της ελληνικης κρί
είναι έσ . στο αν διευθυνττ- ί . . ^'ώ"" 'Φ ΜΜΜ" °Μδρί°°" γι"
Ζ:Μέ:“ΜΜῶΜκωΌ σελ· 7 ° Η Κεφ“λφ0ΠοΨσΠ ¦ «Χαθηκαν» 6,5 δισ. στο διήμερο τιςτ@εζε<.0ιῳΜΜπὡλαα
η #87 ρ των τεσσαρων ι ραΠεΖων στο διήμερο αγγιζουν το 50%. ΑντιθεμεΙώθΠκε Κ(Πό θ 5 δισ Μεταβολή ΜΜΜ τα με την εικόνα των τραπεζών, οι
Το ΣΑΒΒΑΤΟ Δ ΟΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 7 ' Μετοχή (96) ΑΜ περισσότερες από τις μετοκές του
°  όῖΙ σήμερα θα ωΜ (0880.) 256ρπ δείκτη αντέδρασαν χθες, με α:
τ τ ΜΜΜ -51.00 1.195 ποτελοσμαναπεριορισουνσπμαντικα
8|ΙφΠΥΙσἙ0ΠΥ ΠΥ0ρΠσἙες ας απώλειες του Γενικού Δείκτη, που
, ΕυΜΜΚ ·5°.69 1.094 έκλεισε με πτώση 1,22%, στις 850,94
° Εως το τελος ω" ο 15 θα Α|ρ|ια -5ο.62 2.030 μονάδες' Πάντα' Ψ°ξιῦλΜ?" των
εχει ολοκληρωθετ τι ανα- τραπεζικων αεεετ εκει ξεκινήσει με
κεφαλαιοποίηση δΙ1λώνεΙ Εθν'κή '4992 2123 τα* ρυθμούς' με στόχο να ολοὡ.
, 7 μαθει εντός του 2015 π κεφαλαιακή
αξιωματουΧος της ΤτΕ Παολα 6.442 ενἰσΧυοπτωντρσπεζών>σελ.4-5
Προς καταργηση το βέτο του υπουργού Εργασίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤτΕ
Βι Ατσθήκπ τ τ τ «  σο
έκανα Θεμα ομαδικων απολυσεων οἶΞ“ἔ¦'3έἔ“
8· τεκνσλσγἰας θ τ ί των ακινήτων
. 881 Π) ΚΟΠΠρΪ8Ϊ0 δ το β· τρίμηνο
Ο Το α' τρητηνσ του 2015
Ο «Παγώνετ» οριστικά το ενδεχόμενο επαναφοράς
του κατώτατσυ μισθού στα 751 ευρώ η μέση μετωση έφθασε
τα 1 ε ' τα το αν αλο
Ο Νέα προταση για τη ρυθμιση των «κοκτσνων» δα- ,°:209ἶ4 25% ν
νείων κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας ίῖ Στα
, Ο Ο: τι έ των νέων δι τθακης και αναμένεται η θέση των δανειστων Ι' ς “ερ
Με" παρατστασαν πτώση
κατά 21 ' αλα '
ΜΝ Ωπ°ω"Μ'κΑ "ΜΝ β|βΜΜ Στην τελικήευθεία φαίνεται σωποιτων δανειστώνετπμό- ήταν μτἔύἔηῖ::;Μ· Ιων
| να ειοέρΧονταιοισιιζπτήσεις νουν στην απελευθέρωσή ω 47%
γ    για τα εργασιακό. Οι εκτιρό- των ομαδικών απολύσεων. "Μ ?π Μ _
τ Ο ΣτηνΑθηνα η μετωση των
Ο ΠΝ' ΟΙΚΟ/01110 , , ημών των 52% σε σχέση
ι. «Τρέχουν» για συμΦωνια τετο“νΜΜτ“νο_
- | Ι Ι  ενω σημανττκα
υτερη ηταν η πτωση
εως τις 18 Αυγουστου ι...¦.ε...ε..“ι.Μαη, που έφθασε το 82%
Ο Αισιοδοξία σε κυβέρνηση και πιστωτές στι
η αμεση συμφωνία είναι εφικτη › σελ. 3. 6
Ο ΜΜΜ πτώση τιμών και
στις αλλες Μετς › σελ. ό
Σε επτα μήνες ήρθαν στην Ελλάδα 9Ζ000 μετανάστες ›σελ.Ζι