Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυκλαδοκή
ΗΜ ΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜ ΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΚΔΟΤΗΣ_ΔἩΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20ι 5 λ ΕΤΟΣ ι5ο λ ΦΥΛΛΟ 3.532 λ 0¦50 ΕΥΡΩ πΑυιΑΤιοΤιιΣ ι:ι. κΑΡΑοιικΑΣ
¦ οι;” Μαι!
αν ασ
. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ .
Μο Το 19Ι5
,·-==·= ἐ-|/
ουρορραρραιιορό 
...και συνεχίζουμε!
και η ολοκλήρου ΜΠΟΝ
ΝΑΞΟΥ
 έ  αιαυιυίιακώιάρρυυ Ι
κου δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 
Τοπικά
Αν και έχει θητεία πέντεμιση ετών μέσα σε συνθήκες φέρειαναπτυξη καιθέσεις εργασίας στα νησια του Δήμου;
ακραίας ΟΙΚΟνΟμλΚής Κλασικα δεν προσαρμόσθιικε στις -Το μόνο που κανει είναι να "πιέζει" κυβερνητικούς 
συνθήκες Κω Τώρα δεν μπορεί να δώσε' απαντήσεις παραγοντες στην Αθήναπου σε αρκετέςπεριπτώσεις ουτε
σχετικα με την πρόοδο και την ολοκλήρωση έργων που στα Τηλέφωνα δεν απαντούν" α
Μα' αΠαρωΤηΤα ΜΝΚ] Τη Βάσω" -Ουδεμία προοπτική σε ό¦τι έχει να κανει σε σχέση με την
Τ των ΜΜΜ να "αυνστίζει" Τα ΧρἡμΟΤα στην Τράπεζα συνέχιση των εργασιών¦ υπό τις παρούσες συνθήκες υπό
(τόσο του Δή μου¦ όσο καιτων Νομικών Προσώπων) αντί να ρχε¦ω ΣΕΛ|ΔΕΣ 8¦9
εκπονήσει σήμερα ένα εναλλακτικό σχέδιο (ρ|αη Β) που θα
ΜΜΜ! ΣΗΜΕΡΑ ΜΟλἀζει με πισίνα Ο ι 
κι ενενεΤο αλλά ακριβές ξαπλώστρες και οσμές ἑιῇ@ῇἐ°
. . . ΚΔ Α Π
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με αφορμή υη συμπλήρωση κών 100 χρονών ί19152015) απο υηα ίδρυση της πουοποιίας «Προμπσκα» σας
προσκαλούμε συην ομώνυμη υιμηυική εκδήλωση υηα
Παρασκευή 07 Αυγούσυου 2015 και ώρα 21:00, συο χώρο
μπροσυα απο κο καυασυημα μας, στην κεκυρική πλαυεία
υης παραλίας Χώρας Νάξου. Θα χαρούμε πολύ να
παρευρεθείυε, υιμώνυας μας με υηα παρουσία σας και
να γιορυασουμε μαζί, απολαμβανσυυας κους καρπούς
Με τσ. .. έμπα του Αυγούστου η Ναξος κερδίζει τα εύσημα μέσω των ως μακ96χ9"ης και ιό” γω"Μής @Με ΜΒῳμή9
επισκεπτών χαρη στην βαθμολόγηση της Παραλίας του Αγίου Προκοπίου |
στις λ0 καλύτερες της χώρας για τσ 20λ 5 - Τι αναφέρουν στα σχόλια τους ΟΜσλΒ""ι
'Ελληνες και ξένοι - Πλεονέκτημα τα απίστευτα νερα¦ μειονέκτημα σι Τάκη Δ. Π90μπΜά
ακριβες ξαπλώστρες και ενιστεη μυρωδια απο τις αλυ κες
Στον Αγιο Θαλλέλαιο είναι έτοιμο το
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με αναπηρία και αναμένεται
να λύσει τα χέρια των οικογενειών που
πλέον μπορούν να στέλνουν τα παιδια
τους στο συγκεκριμένο σχολείο ακόμη
και τη καλοκαιρινή περίοδο σελ. 9
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 22850.2468λ¦ ΠΑΚ: ΖΖβ50.Ζ35λ λ¦ Κ|Ν: 6974.3λ λ .260 ε-κ·ηαί|:ίηίο@κγκ|ααίκί.ακ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα