Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ… ΕΚΛΟΓΕΣ

∆ΥΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ

/ ΣΕΛ. 29

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

Χρόνος 14ος / Αριθµ. φύλλου 4022/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ «ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ»

Αποκλίσεις
και προσδοκίες...

Ορόσηµο η 18η
Αυγούστου

Αγώνας για µία
θέση µέσω ΕΣΠΑ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ

ΤΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

/ ΣΕΛ. 8

/ ΣΕΛ. 9

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Ζητείται
µερίδα... αγάπης

n Χωρίς φαγητό κινδυνεύουν

Μέσα στο µήνα
η δηµοπράτηση
/ ΣΕΛ. 7

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΑΪΝΗ

να µείνουν 250 οικογένειες της Πάτρας
n «Στέρεψαν» οι προµήθειες,
άδειασαν τα ψυγεία και τα ράφια
n Κάλεσµα αλληλεγγύης για να συνεχίσουν
να προσφέρουν ένα πιάτο φαγητού
/ ΣΕΛ. 3

Ο ένας µέσα,
οι τρεις έξω
/ ΣΕΛ. 4

ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ (6 µ.µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Φτωχότερος»
ο νοµικός κόσµος
/ ΣΕΛ. 5

ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

Οικονοµική
ασφυξία
/ ΣΕΛ. 7

Φωτιές από
κεραυνούς
/ ΣΕΛ. 3

ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
/ ΣΕΛ. 2

Εγκαίνια ναού
Καταπλακώθηκε
στην Ι.Μ. Οµπλού βρέφος από Ι.Χ.

Απέκτησε
Ντελέκο,
µιλάει µε
τον Ισπανό
Περίκο
C M
Y K

ΒΑΣΙΛΗ
ΖΗΣΙΜΟΥ
ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

/ ΣΕΛ. 30

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΘΛΙΨΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ 45ΧΡΟΝΟΥ

ΠΟΛΟ

ΣΠΟΡ

Η Ελλάδα,
στους «4» του
Παγκόσµιου
/ ΣΕΛ. 23-28

/ ΣΕΛ. 4