Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Επιδόματα... τέλος μέσω εγγυημένου εισοδήματος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ·ΕΛΕ ΕΡΟ Α
ΣΤΟΥΣ <<Α>>
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ γῇ
ΠΟ|ΕΣ κανονικα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΠΑ|ΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΟ'|-ΚΑΣ
Επιδόματα... τέΠο8
μέσω εγγυημένου εισοδήματοε
ΚΑΤΑΡΓΕ|ΤΑ|
μεγάλος αριθμός
Προνοιακών
και κοινωνικών
εηιδσμάτων, ενώ
εηανεξετάζεται
το ΕΚΑΣ
ΜΕΤΑ το ΤΑ|ΠΕΔ
και δεύτερο Ταμείο
Ατισκρατικσησιησεων Που θα
συγκεντρώσει όλα
τα υηόλσιηα «ασημικά» του κράτους
|·| ΒΕΛκ0ΥΛΕΣΚ0Υ ι '· `°
ανοιξε την ατζέντα <~
για εργασιακά,
συλλογικές
συμβάσεις και
συνδικαλιστικ
ΕΩΣ το τέλος του
έτους η ανακεφαλαιοησίηση των
τραηεζών, αγώνας
για να μην
εηιβληθεί
εισφορά στις
καταθέσεις Μ
ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ Τ/3 ΤΟΥ ΕΠ|ΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
Η ΠΗΡΑΝ «κΟ|ΝΩΝ|κΟ ΜΕΡ|ΣΜΑ» ΠΕΡΣ|
ΕΠΕ|Δ
ΑΠΟ/ΕΔΕΣ Δ“υ“Μ _
ο χαῆάζι κατεστρειμεἔ
ί το «θησαυρό» '
των Πρεσπών > ι
“ῖΡΞΤΠΠΨκΏΠ ΑΠΟ ιἶ@Ψ3Ρ@
Μετά αηό 150 χρόνια
οι «Μαγεμένες»
στη θεσσαῆονίκη
Με” ο Πω
Δ|ΑΦΟΟΡΑ ΝΑ' ΡΟΖ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΟ ΑΒΑΤΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΑΟΑ|Ν 
Τετάρτη 5 Αυγουστου ΖΟΤ 5 - Αριθμός φύλλου Τ_666 - Τιμη Τ,3Ο έ - ΜΝ.ε-τνμ°5.τοπι
ΚΟΝΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΜΕ ΠΑΠΠΑ
ΠΑ ΤΟΥΣ
Δ|ΟΡ|ΣΜΟΥΣ
ΣΤΟ ΕΣΡ
Νέο κάλεσμα Ααφαζάνη για καταψήφιση Μνημονίου, ενώ το ρήγμα
στον ΣΥΡ|ΖΑ διευρυνεται
:εεττ  να
ΣΥΝΕΧ|Ζ ΤΑ'
Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
ΣΤ|Σ Τ|ΜΕΣ
ΤΩΝ ΑΠ|Ν|·|ΤΩΝ
Πτώση Πάνω αηό 5“/ο στο β' τρίμηνο
του 2015

Τελευταία νέα από την εφημερίδα