Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Πτώση χωρίς "φρένο"Recognized text:
“ΝΝ-“λ  Σ ΙΑ αννυιιιιιει|ι8ιαηι
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ι)||(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20082 - Ι|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2015 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣθ°ΥΣ. 'ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ Α"°ΑΥΣΕΙΣ
Οδικόε χόρτπ5 για σλλαγέε σε ασφαλιστικό-εργασιακό
Μπλόκο στο πρόωρε5 συνταξιοδοιἡσει5 με ορόσημο την 30η 'συνίου
Η τρόικα ασκεί ισχυρές Πιέσεις στην στου του νομοσχεδίου που θα βαζει σεις. Αντίθετα. οι όποιες αλλαγές ναέχουν ολοκληρωθείστοτελευταίο
Αθήνα για ψήΦιση εντός του Αυγού- τέλος στις πρόωρες συνταξιοδοτή- υπάρξουν στα εργασιακό θα πρέπει τρίμηνο του έτους > σελ.3
Σήμα κινδύνου Συνωστισμός επενδυτών για έξοδο από το Χρηματιστήριο
Καταρρευστ1
της οικονομίας  «φρένο»
δείχνουν
τρεις εκθέσεις Κραχ ΟΠ) με απώλειες Ζ %
Ο Στο χαμηλότερο εππΙεδο απο το 2012 ο
ααα 0|κωοΜκω ΜΜΜ του ΙΟΒΕ Φ «Χαθηκαν» 7 ,8 δισ. `ιἔιιρω Μεγαλες απωλειες για τις μετοχες
απο την κεφαλαιοποιασπ ΜΜΜ % Μεταβολή π
Ο «θαυμα-σοι( -ιροπομισς για βαθια αφε- . ( ) ( )
τουΔεπαη ΡΜΙ- κατα30¦2μονα6ες Φ Οι τραπεζα έκλεισαν με ΕΜ” Βωξ" ως» “ΜΜΜ 47%
(η , , , Τράπεζα Πειραιώς -3ο.ω ΞΥΛΑ" -16.95
Ο κατακΦ“Φιι “των του τζίρου για 9 στο μεγαλες 8ἶΪ0λ8ς ΠωλΠ: Μπαρ -29.95 οπΑπ -16.9
10 ωΜρήακ @Μα#ε ΜΈΒΞ ως) ΠΡ0μΙἙνυμα Ρα νως Ευ·οΜπκ -29.86 Ματαα Βενε|ορ|ιπεπτ -14.32
απ? Μνέλεια0 ΜΜΜων> σελ- 6 - 7 ισΧυ μες πιεσεις σημερα πιο". Μι( ·29.81 ΜΜΜ σου
Φ Απειλεί με «καραντίνα» :Σὲ ἔν” ΐ:"'Μ Ώ:
τ · · ω · ην· ετρέλαια Ηλεκτρονικες Πληρωμες ω ΧρΠμ“Π0ΤΠρΙοοΜ8ΟΙ Με -8.49 οτε -11,59
. > σελ. 4 - 5. ΙΑΝ0Σ 24 ΔΕ" _22.29 1 “ο .1092
Τα εαΡ1ταΙεοΠττοΙ5 "Μ
έφεραν αὑξΠσΠ Διαπραγματευσει8 Ανόσσ από τον τουρισμό
ως συναλλαγές με Στο τ οιτέζι οήμεοο «Μοξιλόρι» 5 διο.
ΠΙστωΠκες καρτες η ρό μιοη γιο οιοΘέτουν πλέον οι
Ο Πς δυο πρωτες εβδομαδες του | | |
Ιουλιου οι καταναλωτές προτηιησαν (ζ » Ο  Π 
Ο Δεν απαιτείται
να πληρώνουν με πλαστικο χρημα
Ο Οι τράπεζες και οι
Εντυπωακήπαῦξπσπτων συναλλαγὡνμέσωτπς
γω, μετά τα σαρκα! ωπττοΙε. Οι κλάδοιτροφἱμων ""°κρ°"κ°"°"Ι°εΙς το ε"ύρε'° χρ0"κό
και υγείας Με!! τι! μεγαλύτεΡΠ άνοδο > σελ· 10 θα είναι το ανηκει: διαστημα η αύξηση
μενα των συζητη- της ρευστότητας για
, , σεων που θα έχουν τις ελληνικές τραπ^"ο το Πεδ'ον του Αρεως οι εκπρόσωποι της ζες μέσω του ΕΜ.
Στον Ελα1ὡνα τροικας με τους Τα φωτα! σοπτπο|ε
κ υπουργούς Οικονομι· επιβράδυναν τις
θ (1 μ ετ θ Ουν κών και Οικονομιας εκροές καταθέσεων
01  οΙΑ"|ΑΠ0ΥΜΕΝΕΣενέργειες έχουν εκτοξευθει σε επιπεδα ΣΕ ΙΚΑΝ0Π01Η'ΠΚΑ επιπεδα συμφωνα με εκτιμήσεις. στα ει γιανα αντιμετωπισθειαποτελε- ρεκόρ. θα βρεθούν στο τραπέζι ι κινειται η ρευστότητα του τρα- πιπεδα των 5 δισ.. έναντι 2 δισ.
Ο Ξεκίνησαν ηδη Οι εργασιες σματικαη βραδυΦλεγης βόμβα των συζητήσεων κυβέρνησης Ξ πεζικου συστηματος. Το «μαξι- στο τθος Ιουν'ω.Μεγαλοστή
"ο τη δ¦α|¦ύρΦωση του χώρου ι από τα «κόκκινα» δανεια. που και δανειστὡν> σελ. 8 λαρι» ασφαλειας ανέρχεται. ριγμαοτουριαμός> σελ.9
Μὰριτοτέλοςτπςεβδομαδαςθαμεωεγαστοὐν
οι πρόσφυγες που βρίσκονται στο Πεδίον του
Εντός του Αυγούστου οι αποφάσεις για εκλογές >σελ. 19
Αρεως στον Ελαιώνα > σελ. 20