Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΕΦΗΜΕÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ [óåë.14]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3080O • ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Εκπροσώπηση
της Νέας Ιωνίας
στη µεικτή κόσµου

Σε ...διακοπές η δηµοτική συγκοινωνία
∆εν θα λειτουργήσει η ∆ηµοτική Συγκοινωνία του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής από τις 3 έως τις 28
Αυγούστου. Ο λόγος είναι το γεγονός πως ο µοναδικός οδηγός του δηµοτικού λεωφορείου
πρέπει να πάρει την άδειά του.

Η Λαµπρίνα Τσάκαλου συµµετείχε σε αγώνα επίδειξης
χάντµπολ στη Λωζάνη.
Σελ. 14

Άµεση και
αποφασιστική
επέµβαση
από το ΣΠΑΠ

Βρέθηκε στην πρώτη γραµµή
του µετώπου της πυρκαγιάς
που ξέσπασε ανάµεσα στη
Σταµάτα και τον Άγιο Στέφανο. Επενέβη και σε Ντράφι Αρτέµιδα.
Σελ. 7

«Για τον ∆ήµαρχο,
σηµασία έχει
να µην πέσει
η κυβέρνηση»
Ανακοίνωση της δηµοτικής
παράταξης Αγίας Παρασκευής «Φυσάει Κόντρα».
Σελ. 11

ΣΕΛ. 3

Επιστολή του Παναγιώτη Μανούρη προς τον ∆ήµαρχο Νέας Ιωνίας για το Σχέδιο
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων - Οι ενστάσεις του αρχηγού της µείζονος µειοψηφίας

ΒΙΑΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ
Μ

ία σειρά από
ενστάσεις καταθέτει ο επικεφαλής της παράταξης της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης του ∆ήµου
Νέας Ιωνίας, κ. Παναγιώτης
Μανούρης, για το ζήτηµα
της κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων, στην ανοικτή επιστολή του προς τον
∆ήµαρχο Νέας Ιωνίας, κ.
Ηρακλή Γκότση.
Η επιστολή του αρχηγού
του Συνδυασµού «∆ηµιουργία - Αλληλεγγύη» αναφέρει
χαρακτηριστικά: « Είναι απορίας άξιο κ. ∆ήµαρχε γιατί
τόση βιασύνη και τόση προχειρότητα σε ένα σηµαντικό,
αν όχι κορυφαίο θέµα, αυτό

της διαχείρισης των απορριµµάτων.
Θεωρείτε ότι χωρίς να έχουν
ενηµερωθεί οι δηµοτικές παρατάξεις και το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την εξέλιξη
των συζητήσεων είναι δόκιµο να πάµε σε µια τέτοια συνάντηση, στην καρδιά των
διακοπών, όπου είναι εγγυηµένη η αποτυχία της;
Κύριε Γκότση, από µια δηµοτική παράταξη σαν τη δική σας, που κατά καιρούς
έχει επικαλεστεί τη λα κή
συµµετοχή, τη δηµοκρατία,
τη διαβούλευση, τους συµµετοχικούς προ πολογισµούς και άλλα τέτοια
ωραία συνθήµατα, θα περιµέναµε διαφορετική συµπεριφορά.»

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για
πρόσληψη στο ∆ίκτυο Κοινωνικών ∆οµών

ΣΕΛ. 5
Παρατείνεται η ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης
των ωφελούµενων στο πλαίσιο του έργου «∆ίκτυο ∆οµών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους ∆ήµους Μεταµόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής και Λυκόβρυσης Πεύκης» έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου.

ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα