Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εδώ και τώρα μπλόκο στις πρόωρες συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΤΗ Τ ΤΟ › Ο ῖ¦Ρ«Π Ή 
κό Ύ ' ' 'Σ _"=αΚῳΞι Η ΚΕΣ! / έΩ βῳ:/ Ο ΔΤ 
Τ Χ _ 8- - Ο Γ 7 μια.
· ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ύ “ὲ 
Η  Π Η] έ ΠΑΟκ κΑι ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Τ| ΖΗΤΗΣΕ Η ΤΡ0'|ΗΛ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ 90' ΣΤ0 ΤΡΛΦΕ|0 ΤΟΥ ΝΑΤΡ0ΥΤΝΛΛ0Υ
ΕΔΩ |ΜΙ ΤΩ ΡΑ
μηΗόκΟ στη, ηρόωρεε συντάξει8
ο' ΔΑΝΕ'ΣΤΕΣ ΕΡΧΕΤ^' αύξηση Ορίων Τι ηΡΟΒΛΕηΕι Η ΕΓ|(Υ|(Λ|0Σ ικΑ
Νέων ώστε Ο! αλλαγές ηλικίας έως 6,5 έτη για ΠΟΣΟ ΟΑ ΜΕιΟΟΟγΝ Οι ΣγΝΤΑΞΕιΣ
να αφορούν όσονς | φέτος και έως 8 Χρόνια ΜΕ Το ΑΝΑΔΡΟΜικΟ <<ΨΑΛ'Δ'>>
συνταξιΟδΟτΠθΟ“ν μετα για όσους θα οδΠνΟύΜν ΤΗΣ ΕιΣΦΟΡΑΣ ΑΣΟΕΝΕιΑΣ Η 
ΠΡΟΣΛΗψΕ|Σ
την Τη 'ουλίΟυ 2ΟΤ 5 στην «έξοδο» το 2016
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ| Η ΦΟΡΟΛΟΓ|Α ΑΓΡΟΤΩΝ ΧΑ' Η ΑΥΞΗΣΗ Ε|ΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σότο-9 
Η ψΗΦΟΦΟΡιΑ ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΑηΑιΤΟγΜΕΝΑ κἑ¦Ε¦Η%ἔᾶΝ
<< |  Ζ  | ο - | Μ Για ιατρικό, νοσηλευτικό, ηαραϊατρι_ κό και διοικητικό ηρασωηικό
› "Τα ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΜἔΜ ΗΜ" ΜΗΝ ΜΕ 4
/ ¦8·23% Γ ι η ΤΜ”, Α  30%`
ΣΤΟΝ Δ' “ Ο ' ` ΣΤιΣ
ΓΕΝικΟ · _ :Ο Τ~ κ 4 ΤΡΑηΕ2ικΕΣ
ΔΕΤκΤΗ >  η ή η . ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΗΤΣΗ ΠΑΟ:
ΜΜΜΜΒΜαωΜωΜ
 · ----“-· ΜΑ
Η· ..-_-*“ω
Τ ω ΠΝ ῖἶἙΐ[ἶΣ;ΪΡΗ©
 ΗΣ Ξ
ΣΕΛ|ΔΑ 7
τ__ἐ_ἐ
···Τ·
ΤΕΜ :ΕΝΗΥΝ||Ν|ΝΎ 
ΝΣΤΗ Ν|'||Ν|ΝΤ|ΣΤ||Ρ|Ν
Αν, ΕικΟΝΑ κΑΤΑΡΡΕγΣηΣ ΣΤΟΝ ιΔιΩΤικο ΤοΜΕὰΑἴ  θα ΠΛΗ ΩΝΟγΝ
ΐ ΔΡΑΜΑΤικΗ ΣγΡΡικΝΩΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ι :. 50% 
ΝΤΕ ΤΝ ΘΕΡΑΠΕΑΣ
ΟΣΟ' ΔΕΝ
ΚΑΝΟΥΝ ΤΣΕΚ-ΑΠ
Τι ηραβλέηει η δημιουργία ηλεκτρονικού
ΑιΦΤιΝΓκ ΣΤΗΣ Δ|ΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑ|ΑΣ ΑΠ) ΡΑΣ ΜΜΜγ'ἔἑἔῖἶῇἶΦ“Μ"
¦ γ Σ·
β ηΟιΕΣ ΕιΣΗΤΜΕΝΕΣ ΕιχΑΝ7ΤιΣ -ιΤΕΡΕΣ ΑΠΕ Ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα