Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΣ ΔΞΥΤΕΡΑΣ
Διευθυντής Συντάξεων:: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ο Ντάνιεή
κακές άνοιξε τήν
η καροιά του και ήταν
πραγματικά αποήαυστικάς ο ο ιταποαμεριγ κανος μιήπσε στο σάιτ
γ του οπυμπιακου και
έκανε άοοονες αποκαήυιμεις
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20"5 Ο Α.Φ. 2282
¦ι.80€
" αττική 1
Λ 7 κάπως αεκ.: Ι
πεθαίνει. γ
ν ` . - 8! ενΈΜΞΦές·Ξ ι
ήταν ανυπομονώ να παίεω στήν σμα- > '
και οιοάσκει ανατροπές
ο Πραγματικα. πέρναγα το
καήοκαίρι μου και σκεΦτάμουν πού να πάω να
παίξω ο Μάήις ήρθε
αυτή ή ομάδα. τεήείωσαν άπο»
“ο οήυμπιαγεννάει νικπτές
Ο ΦΟΡΤ°ΥΝΗΣ "ΟΥ
ΔΕΝ ΠΡΕ|"¦| ΝΑ
ΜΒΜ Με ῖ|'|0'|'Α
Με. ο τιποτα: ΠΜ: ΜΜΜ κι
“ "ΜΜΜ"
πι·ι·εποπονπαε
Ποστ”
. ήπΜαιιανπατ
απανωτές·
 αφήνανκ 1: νέα Με».
¦ Μα; Μορ- ϋ ι
χουν κενά οι
“ παρουμε.
κι τα έχουν:: _
> ο "'σει¦ η - »κι _
`~ κὅἶἔἔ“ε  -°“Μ°Β°9 κι 7
:` . επι  β  .κανει«το2-ο για
ι" ας μ· `τπνἈνάροωσπ-και;
μες οα¦ιήυ- 
_ ξ “νοουνκσι ή: ι
- ^ `αυτ ¦
ιμήή ζ ωρΜΜω ,Ι ›
_.Μσ νέα; Με Μερος κ
ζπεντάοας τή(δΙΜΜ Ως": ῇ .
Χαραήαμπάπουήος
(23 π.. 8 ρ.. 4 ασ. και
ψυχραιμος στις βοήές στο Φινάήει και
Παπαγιάννπς ΠΩ π..
45 ρ.) πρωταγωνιστές τής εήήπνικής
ομάοας · 'οήοι βέβαια ήταν υπέροχοι!
ι σκόουτς ήήιας αποσπάσω”
 ,με |τστρ6παιοιστα χέρια `
ΛΡΙεΤεΡἈ ο ΜΗ· τής.οιοργάνω- 'ι '
Με ΜΜΜ χαραήαιιπα“ωαοη
7 7 μ 7 ` ή Υ"°Μ|¦" ΚΟΥΝ
¦ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|ΑΚ°
ΐ ΜεΜιιή έ!” 
Μας αιφνιοιασε
π εήππνική ομάοα ο
Ήμασταν αΦεήείς
στο πρώτο ήμίχρονο ο Δεν πίστευα
στα μάτια μου με το
σκορ του πρώτου
ήμιχράνου ο Αντί να
είμαστε πιο προσεκτικοί. ανοιγαμε
οιαοράμους και ο
οήυμπιακος ορουσε
ανενάχήήτος στήν
περιοχή μας». τάνισε ο Μχρονος
Φορ τής Φέγενορντ
«Παραήιγο να γινόμουν
ποδοσφαιριστής' :τήν
ιταΜα οήο για μπάήα
απέρναγα τον χειμώνα επεποντας και παιχνίδια του
οήυμπιακου ο 'έχανε. έμεναν έξι - επτά ήεπτά για το
τέήος και έπεγα στον εαυτο
μου “ωχ. τώρα θα το Ξανακάνουν“ ο Και το έκαναν.
ανέτρεπαν το ματς»
ΜΥ¦'|'||(0
Φορτιιιιι
“Νιώθω μεγάήή αυτοπεποίοπσπ. οιοτι μου δείχνει
και μεγάππ εμπιστοσυγπ
ο προπονήτής με το επιτεήείσ του ο οεπω να συνεχίσω έτσι και ακομα καπυτερα›·. τόνισε ο 6ιε9νής άσος
των “ερυοροήευκων»
άκουγα. απήά ο πα- 
τέρας μου ήταν μπασκετμποήιοτας»
' στή γρήγορή κυκπο
'|'0ΥΣ ΞΞθΕΩ¦Ε ΞΑΝΑ
'|'0 ΗΡΩΝ Ποήήή δουήειά στήν κινήσπ
χωρίς τήν μπάήα και
Φορέα έσωσε και
χθες ο ΣΜΕΑ.
ο οποιος ουκ οπἱγες
Φορές σταματούσε
το προγραμμα για
να κάνει παρατήρήσεις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα