Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι γλιτώνουν τη σύνταξη στα 62
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιι; Η γ ί 
0' ΚΛΤ|·|Γ0Ρ|ΕΣ ΛΣΦΛΛ|ΣΜΕΝΩΝ ΜΥ <<Δ|ΛΣΩΖΠΝΤΛ|» ΑΜ Τ|Σ ΑΛΛΑΓΕΣ
Ποιοι γΠιτώνουν
τη συνταξη στα 62
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΩΣ ΒΑ ΕΦΑΡΜ0Σ|'Ε| |'|0|0| ΠΑΝΕ υηοχρε- Ν :ι:ιὶι:ι:ι:ι
το αμεσο μηλόκο ωτικα για «έξοδο» στα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ή ' ι¦'¦'ι'ι'ι'ι'
στις Πρόωρες. Οι 62 ή στα 67 έτη. Πως  ν  
ασφαλισμένοι θα βγουν εηηρεαζσνται ακόμη και Ξ; “ .
στη σύνταξη είτε με όσοι έχουν θεμελιωμένο η ι ὅ "^Ρ^ΔΕ ΜΑ 
αυξημένο όριο ηλικίας δικαίωμα. Τι ισχυει μέχρι ψ ϊ ΠΑ ΜΑ· Δ ΜοΣ| ·
είτε με τα Παλαιό όρια και την ψήφιση των το Η γγ ι γγ _ Λ  ΔΕΚΟ. ΤΡ^ ΕΖΕ . Η 
ηλικίας και μειωμένες νέων μέτρων για πωσ Ι η ` ΟΑΕΕ
Ι Ι Ι ω!- _ 'ι ί
αηοδοχες ανδρες και γυναικες ω '
ΣΥ ΜΦΩΝ|ΛΣ
  ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
Με ιιοιογΣ οι=ογΣ ε ιιιΞι=ιοι=ιΣΜογΣ
 Ματέι ΣΗΜΕΡΑ Το χΡιιΜΑΤιΣιιιΡιο 
ΣΕΜΔΕΣ Μ· 27 ασφαλιστικό, αηοκρατικοηοιέισεις,
εργαλειοθηκη ΟΟΣΑ, φορολογία αγροτών
,σ::ι;ιφ:=::© και ιτινι€σ:ςιο Δ 7 γ
Πώς έκῆεψαν αντικείμενα ε; τον  κιιιιιοπι:έεΜ Με  .ι Ν ΚΔ' ΔΕΝ
Ι ' ί » έτη
αξιας 30.ΟΟΟ€ σης) Η «ΕτσιΜσησΛΕΜΑ ΕιΝΛι 40
δωματιο ξενοδοχείου
ΣΕΞ.. 
θα εφαρμοζα
το ρ|οη Β»
ἶΤ.ῖ Ξ:ΠΞΕὐ.ἴ @Η ι!.ΕΠδ):ῖΠΞἶ@ΐΝἶἶἶ
ΤΔΣΕ|Σ Δ|ΑΛΥΣ|-|Σ
ΜΑ' ΔΡΑΧΜΗΣ
ΣΤΟΝ ΣγΡιΖΑ
Σπιτι :_:;.τ.13ησν Με   ο ο · 1· . ν .
Ταχυηῆοο σκότωσε τα 8"8 8"37χρονη τουρίστρια
100 μέτρα αηό την ακτή
Σελ. ΧΟ
' Ἡ Η λ · χ ΚΕΪΚ  .ΠΣ©Εζ“ῖΠΠΠΠΠ Τ@Τ «ΕΞΩ»
Ι Ι .,
θ Τώρα ετοιμαζεται
σε εσ" μαχ"ς κ να Βόλει τα... χακί
“  ο Κορωνακης!
ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΜΑΜΑ. ΓΕΡΜΑΝ|Λ. ΑΥΣΤΡ|Λ ΑΠΟ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΠΥΣ "ί|'ΞΤΑΝΑΣΤ'ΞΣἙἔῦἔἑΞ
· ΣΕΞ. Τῷ, |'|ΑΡΑΤγ|'|0Σ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα