Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Παπ παπα·
τι παταω;
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ. 32
Η δοκίμια"
Ι μπαμπα Μπακ
-  πιο
Κυριακη 2 Αυγουστου 2015 / Φυλλο 95ο (2ῖ5Ο) / € ι 30
0 ΛΛΔ|Ν ΜΠΛΡΟΧΔ στι8 Πρώτα του διτλὡσειε απο την Πολωνία
ΜαιΜτομ μιιιιιιιιιιιιιιιττ
Ἡ" 'ΠΝ ΠΕΚ!
¦7!ἔ.ὰ 7 7
ι '~_ _ 
Εξακολουθεί να είναι μέσα στο αρὡτ88
επιλογέα ο Αργεντινοε · Παντα ανοιχτο το
καναλι Με Μαφία αναμεσα στο δύο αλεμρέ8
_· τΞ>«νΜ..“~
ΜΜΜ το" με
ΜΜΜ" τι Μι· απο
Με αοΜἑ8 ελλείψει8
ο ΑΕΚ απέναντι στον
εἴ αροαφογικἡ ομαδα
7 τω Αμμοχώστοα
ι · Δεν αλλαζει διαταξη
παταω ο Δὲλλα8 και
ο Μααρμιιοοα ξεκιναει
...πειραματικα «ταιρι»
με Αραβία"
αριστερο εξτρὲμ
ΔΠΟκΑειΣΤικο:
ο Μακης ΜνεῆοιιοιιΜς ντιιιιει
στα ιιιιιιιιιομιιιιμιι και τον Διιμιιιμιι
Μιιιιμοει6ιτ
“Του ειτια για τοο8
υιιὲροχου8 οιιαὁοο8
και τον υιιεροχο
_ ιιεγαλ0μὲτοχο»!