Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
02 08
τ_ ΠΓτ τὴστ ετ; έ¦3;ῖ/ἶ ςΐ: 'ή ή τ τι έ η* 
ΜΑΜΑ· Η ι ·¦ ›=   υ ε κι η
κι. β γ 7 ο " , ι .ΠΜ και Δε ν]#1ῇἡ;¦ῳἈ; στη Ιω 1' Αμ Αν ·_¦:¦ἑιῳ/
ὴΓ_|_` ο
 «ΕΜ ΜΜΜ.. 
/ιά"ὲΧ < η· Κ Π εμέ 
Συζήτηση στην
οῆον| η γιο
Τον ξέρει
ο κόουτς
0ο ιΣπΑΝΣ Ϊ
πι-ιΡΕ... ΑΔΕιΑ ι ι
Απο τι-ιΝ πΑΕ η _
κΑι οΑ'τνΡιΣΕι (η
τι!” τιτι-ι
 μ Μ¦ε¦
«ΣΤΕΛΝ°ΥΝ»
ΚΔ' ΛΕ°ΒΑΤΣ
“ '›ΝΕΕΣ ΒΟΛΕΣ_Α|'|Ο ΡΑΤΣ=
Ε)25ος Ειειτι-ιηιΑ γ
“ ΜΜΜ·“Ακε«ΑΜΜκΑΝΜε
γ 'Ο ΕΞΔὲ!9ἐΔ!!ῖ
Τοχυς κοι
ιδιειςσδυτικός
τη 02· Πάει στράφι το σόνθημι
000, “
° ΕΜ" “Μαρκ «ο πΑοκ πάνω απ όλα»;
από τηνΈλτσε και
ενεργοποιείται
η συμφωνία
με τον Άρνεσεν
«Αδιέξοδο
στην υπόθεση» 
· ΣΕΛ. 7-11,4Ο
@3) ΖΚΕ@ῖ?[@Ξ`Ξ ΣΤ Η έ Μ Γ|ἱῖ@ῶΠ
το ΠΜ 'των 'ΜΙΞ[email protected]ΠΊΡ/Ξ@Ι]] @Μ
ΑτΡοτικοε ΑΣΤ ΕΡΑΣ¦ ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΟΥ
Κ /`<ἔλειδί» για Ηρακλή
0 κ0ΜΒ|κΗ · ΑΠΟκΜΥψΕ|Σ
Η"ΑΡΟΥΣ|Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ
Σ;|'|·|Ν ΕΝΔΕΚΑΔΑ Ξ. ντι
ΟΛΟΥΣ κΑι ΠΑ ΟΛΑ ·
Στο Κορπενήσι,
με τους Μάκη ~Ιωοννἰδη (οριστερό) η
κοι Αχιῆῆέο Κοροῆή κι
Προσορμόστηκε
ΜΜΜ;:σοχΑ@ΜοΝ_κΑΜΜΑηιΑε, `
τη εστι" “τα ΑΧιΜεΑ τειΑμΔειΑε ¦ ›
Ξ] Η ΔΘΛΗΤικΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
Μ!"ΑΡΑΖ
ΕπΑΦΩΝ Στοπ ΔΡ
Ενισχύει την
«γραμμή πυρός
ο Θονόσης
Ντίνος (δεξιό),
στην ονομονή`
ο Στέφονος
Σιόντης
«(κἑἑω)
“Ύ7“αΜ
»ΝτιΝΑἴ
(συμφώνησε ο ΠΑΟ' δανεικός
για εναν χρόνο» στα υπόψη
Σιόντης και κουτζαβασἱλης
(αν δεν μείνει η Κέρκυρα»
ενώ πλησιάζει ολοένα και
περισσότερο ο Κάρλο κόστλι
»ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ
και με κοινοτικοός παικτες για
την θωράκιση της ομάδας
, 9% πιεσε οΡιΑΜΒοε τοπ
 .Η τΡοΜΕΡοΝ πΑιΔιΩΝ,
1 η 88-88 των ΛιοογΑΝιΑ
· ΣΕΛ.29
. Ή Τ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ (21:15, ΕΡΤ2)
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛ||(ΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡ|(|Α
· των.” Δ
. «ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ» ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ,
Η ΑΛΕΛΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΕΛΛ|_ΟΥ,
|'|ΟΥ ΟΑ ΣΥΝΕΧ|ΣΕ| ΣΤΗΝ Α1 ΒΟΛΕ|
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΗΛ|ΟΥ|'|ΟΛΗΣ
Μῶ['ΞΠἙζ ΜΜΟ Μ ¦ Ι' Μ Ξῷῶ Με: /ΞΧἩΪΜ]]ἰ@ Ξ@ἶΠἶβ
Ρ ΚΔΠ!
ι_η_ι _
ΜΞό@Ἑῶ
Ρἔἑἱ|ΜΞ!ῶΠ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα