Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ο Λαφαζάνης ήθελε το Grexit του Σόιμπλε!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ||'ινσ Όέ3|υ'“
πλέι 
μ η ΑΝΑΓΝΩΣΗ 7
ΝΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. 'ΡΜ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ τι Μ
κγτ·τ.κκττ:
Μ Δ ΜΜΕ (19572009)
7|'||Σ
'ΔΡΥΤΗΣ:· ΔΗΜΗῖΡ|ΟΣ ΜΜπΡΑκιιΣ Μ 3 ΑΜ Μ κεντρικά Μο: ΜΜΜ 80. Αθήνα 115 28 0ΤΟ ΒΗΜΑ Α| 
ειοε ιδρύσεω8 1922 τθ' ΜΑῖΜΥ. ΑΜΜ Μ πωτωωΜ τω Ο 211 385.7οοο. επτα" τονιπιΜοιΜ εκδιδεται απο τον Δημοσιογραφικό
Ειοε 949 - Αριθ. 16412 Ανατολή 08.29 - Δύση 20.34 ΜΒΜ: Μωα/Μ.ιονιΜ.ρ Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ. Τ'ΜΗ€2¦00
Ο ΛαφαΖανιι8
ήθελε το Οιεχἰτ
του Σοιμπλε!
οΤι ειπώθηκε στις κρίσιμες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από τη Σύνοδο Κορυφής
«Πάρτε πισω 
του8 νομου5 
για χρεπ και ι Ι
προσλπψει8» Ϊ γ
Λίσταμετο 16πρώτα0ιἔτΘρα 
που πρεπει να νομ ·
σει η κυβέρνηση είχε στις ι
αποσκευές της η Ρουμάνο η 
του ΔΝΤ Ντέλια Βελκουλέ- ι  
ακου. “
ΣεΛιΔΑ Α8 ι
εεΛιΔΑΜ
ιἶΜῖΕΜῖΜ“” επΜδπσ Με
. Στη Βουλή Ο Μεϊμαράκπ8 Η 
ι - - θα παιχθεἱ ἱΖει τη ΝΔ .
Ο Γιανπ5 Βαρουφακπ8 και δ . γ"ρ ΤΗΣ
Ο π ιασποσπ στο μέρε5
_ _ τα παραμυθια του Αντρεσεν του ΣΥΡΙΖΑ του Καραμανλή ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
«Νεα κυβερνηση ___ 7 Ε
με υπερ- . γνωστα περιστατικά από τη ζωή και οι δράση του πρώην ~ Οι κρίσιμες ψηφοφορί- ΜπΝΔατιχειρεί ΠΑγΡοΥἩΨγΧΑΡΗ
Κ0μμ(ΙἩ'€Ου5 υπουργού Οικονομικών. Ποιοι ήταν οι μοιραίοι άνθρωποι ες πλησιάζουν και το να επαναφέρει το κόμμα .
υπουργου8 » που κινήθηκαν δίπλα του και τον βοήθησαν στο σχέδιο για πο- «μπλοκ της δραχμής» σκο- στον «μεσαίο δρόμο» και να Μ (παω
ράλληλο τραπεζικό σύστημα. Πόσο κράτησε ο «περίπατος της πεύει να μετατρέψει τους 32 αποστοσιοποιηθεί απότην πε· της Αρ'ωε°ἀς
ΣελιΔΑ Αυ δροχμήο› στα μονοπάτια του Εθνικού κήπου. ΣΕΛΙΔΕΣ Α16-17 σε άτυπη ΚΟ. ΣΕΛ|ΔΕΣΜ.Α6 ρίοδο Σαμαρά. ΣΕΛΙΔΑΑ15 ξέ?"°°ε νωΡ”εΝ
απ ό.τι προέβλεπον
7-  -  7 Η οιπλέοναπαισιόδοη ΜΜω "ο Μ Μ·'ἘΜ"Μ"π ΞΏφίλοιτης και οι
¦ . › ι αν αισιόδοξοι
οικω η· - Με·
3  _ γ Από την ώρα που
._. γ το Ωω" γ ¦ . ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'Μ'ΩΣ Ψ Μ“ἶζΜ “ἔ_
. ι γ .  % γ γ τικούορ οντα ι< · · Με ήπιε του
διωτικές εταιρείες ασθε- Ψ' '
. νοφό'ρων φυτρώνουν . Μα» σχημα".
σον μανιτάρια, ονολαμβά- . ωοὶ:υβε°νἡωως
Α . νοντας τον ρόλο του ΕΚΑΒ οδΠγ05 (ως Μῳ' 
νασυΧει έναντι κομίστρου. Την ίδια . Μ οι κα0Μ'
Π Αστυνομἱσ στιγμή υπάρχουν ενδείξεις  η Μακη ριξω
. ότι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Μ στο πολιτικό
για ονοβιωσπ εμπλέκονται σε αυτές τις Γ για τω ἩἑἔἩἔ_
° δωσωριΜς είτεωςΜή· ' '
τπ5 τρομοκρατια5 Μο “ΜΜΜ είτε με γατεε σο5 ΜΒ. Μ
ΣΕΛιΔΑΑ23 άλλη ιδιότητα. ΣΕΛ|ΔΑΑ25 . ΒΗΜΑ 5ςιειιςε ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-7 η