Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Μετακομίζουν" 4 επιχειρήσεις τη μέραRecognized text:
|'|0Δ0ΣΦΑ|Ρ0
 -_ 0Ηροκλιῆ5
 '  επιστρέφει
 οποφοσισμένοε
 Νεοε όνεμοε
φυσαει
στην Τούμπα
σελ. 33
εἰ έω~“£1 < σελ. 36
Π κγι=ιΑκι-ι 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΖΟί 5 2 ΕΥΡΩ
“πωπω ς"=_
θίΕώιίΜί;ιόΔΜ$δι!ΜΓ'Λα'τλί;ιίΔΝΔ*Ν;ἙΞ:“ΕΞΗ(οίΙ9ιΘΞΣῖΔΑΕΜικ“
. _- _. β, η
,ν ι· |ι - ·›·|Ϊτ¦“κ¦ '
_ τ ι| ¦4 γ __,
._υ ιέ- /¦/Ζ/_¦ /›'ι ν / '3 Ι
Ο ζ ;_λζ3ζ] ΤΗ  λ! τα Η?ζ!;ζζ;ξλλ;
_ _ «Μετσκομιζουν»
στα :ο επιχειρήσει5 τη μέρα
Την αναγκη στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότηταςΙ
ώστε να ανακοπεί η φυγή Ελλήνων Πτυχιούχων και νέων Ι ' ' ' ' Ι ' Ι Ι ' Ι
επιστημόνων εκτός συνόρωνΙ τονίζει ο καθηγητής του ΑΠΘ, Τουλαχιστον τέσσερις επ ιχέιρησέις καθε μερα «μέτακομι- ημέρα ΟΠ] θεσσαλονικη ζητουν πιστοποιητικα για να ανοίξουν
 ΒΚ ζουν» ή ανοίγουν θυγατρικές στη Βουλγαρία τον τελευταίο χρό- λογαριασμό ή θυγατρική εταιρία στη γειτονική χώρα τονίζει από
ἔαγωνισμό «ΜἴςτοεοαΙ|ιιι83ίηε οφ 20ι5» στἔ πια, να από τη Μακεδονία καίτη θρακη¦ σύμφωνα μετα στοιχεία τομ τηγ πλευρα του ο πρόεδροςΙτου ΕΒΕΘζ Δημήτρης Μπακατσέλος.
καταφέρνοντας μαλιστα να παρει την τρίτη θέση Ελληνοβουλγαρικου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρι- Μαλιστα ο αριθμος αυτος ειναιτριπλασιος εκείνου πριν απο την
Π Μ· Ω ου Βορείου Ελλαδος. Αντίστοιχα περίπου ί50 επιχειρήσεις την εφαρμογή των κεφαλαιακών ελέγχων. ι:ι οικοιιοΜιλ σελ. 28
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠ|ΤΡ0Π|·|
` «Η χώρα
Η διόσπσσιι ῦ βρισκεται στο
στα κι;; ο:
Δύο κανοντερ κι ένα ελικόπτερο
Ι Ι προ των πυλών - απόλυτο κενό»
« » ί ·
φρουρουν το δοση. Ρ χάσμ“μΜΜ Π “το
7 καινούργια πυροσβεστικα αεροσκαφη ι '7 ε η' Αριστερής Πλατφόρμας και
είναι στο συνεργεία. λόγω βλαβών γ . ε . ι γ ί της ομαδας που στηρίζει
Π σελ. 3! τον πρωθυπουργό ή
Οι δύσκολες μαχες μέσα κι 
·· το τι “ _ › - έξω από το κόμμα που έχει τ γ_ `- |
ι ί Με: ~ . Π ο να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας · θ(] σημο|ν0ν
Επιστρέφουν μέτρα Με · · . κοτοστροφή»
που... καταργηθηκαν! ο ι:ι το. ο
Ανατροπές έρχονται στο χώρο της υγείας, αφού η
επικείμενη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές
προϋποθέτει την υλοποίηση μιας σειρας μεταρρυθμίσεων .Π σελ. 30 .