Πρωτοσέλιδο Αυγή: Αγωνίες και διλήμματα για την "επόμενη ημέρα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 . Η ΑΥΓΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20Ι75 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12361 ΤΙΜΗ: 3 ε
ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ γ
ΕκΒ·6100ν τοϋ γ - γ 7 Να συγκροτήσουμε ένα σχέδιο που δεν
εΡΥ°Ζὁμ€ν0“$ - ” θα μετατρέπει το Μνημόνιο σε ποθιτική ματ
για κόντρα _ _ Πρέηει να αηοφυγουμε με καθε τροπο κυΒέρνηση εθνικου σκοηου
. ή' -_ η _ η εθνικη5 ενδτηταε. Η ηεριοδοε των διαφορετικών στασεων στην ΚΟ.
ΜΥ κυβερνΜΠ Ο τεῆειωνει με το έκτακτο συνέδριο · 09
 Αγωνιεε και διήημματα
 για την «επομενη ημέρα»
Αφετηρία ηοῆιτικων εεεήιεεων η ψηφοφορια
ΒοΑα> , , .
ΣΩΝΕΧἔιὲἩ στη Βουῇη για τη νεα συμφωνια
Μ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε εκκρεμή οικονομική και πολιτική ζητήματα που σχετίζονται με τη διαπραγματευση
 με τους δανειστές, τη διακυβέρνηση, την πορεία της χώρας και τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να
η ΓΕ δοθουν τους προσεχείς δυο μήνες, με αφετηρία την σηφοφορία στη Βουλή επί της πιθανής συμ - ε Π Ψ Μ φωνίας με τους δανειστές και ορίζοντα το έκτακτο συνέδριο του κόμματος. θ Αλ. Ισίπρας
 Α καλείται να παρει κρίσιμες σποφόσεις που σχετίζονται με ακανθωδη ζητήματα της
"μ Μ ή Μ'°|"ὴΜπ Ι συμφωνίας. το μέλλον της ασταθους κυθέρνηαής του και τη στρατηγικη του ΣΥΡΙΖΑ στις
  Η ' νέες συνθήκες. Ενώπιον διλήμμότων Βρίσκεται και η Αριστερή Πλατφόρμα που
Μ Η· Ιβ .· ¦ ρ καλείται να συνδυαοει τη διαφωνία της με τις πολιτικές ειπλογές της κυ
_ . ' Η, ΜΜΜ θέρνηαης με τη «στήριξη» της κυβέρνησης της Αριστερός.Ἑνταση ειπ
¦ ' | | Μ κρατεί και στο εσωτερικό των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία
· του
θα ήθελαν να αποφύγουν, ταυτοχρόνως, δυο πραγμαται την ταυτιση
με τις ειπλογές της κυθέρνησπς και τις πρόωρες εκλογές για τις οποίες
δεν εμφανίζονται έτοιμα.
................................................................................................................ ..
 Συμφωνια και 24 δισ. ευρω Δ
ΤοΥΤΑΣοΥΜΜΜΙοΥ 
έα τα μέσα Αυγουστου
'ε Μ Μό Μ Ξ Πότε θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση
στον αγωνα "ΜΜΜ των τραπεζών 'Η συζητείται
Μ κι· Μ ' για όρια ηλικίας και συντάξεις
"ο Σελ. 6-7 '
~ Το γεφυρι ε
η Τζέι [ἔλἰ:›αν ϊ Μερική · “Μ'°°6"ρ"
μ ρ Κωνσταντα κατιοαῆοα: Η αμερικανικη Ευρωπη» ρ
τον Νικον ΜηεΑΑΒιΛΑ· ΤΟξΙΟ' ΟΣΟ Βαῆκανια ΛΙΜΝΗ' Ἐν05 στοχο5, Το ΥεΡμ°Υ'Κ°
.ΓΑ ΠΑΛΙΑ ΜΜΟ ΜΜΜ Κωστα; Γαβ/ρογῆοα: και τα Ορια ¦ ὁ|οΦΟρεΠκὲ5 ερμηνεἱε5 ηρδθῆημα κ
των βαλκανικών βουνών ήταν Εθν|κ" οφ"γ"ση το" °ρ'Ψερομ κο' στο Βὁθο5 οὐ ουοΠ Με 
για την εποχή τους ένα οικοὁο- Α · ευρωπαισμου  Μ 41
μικό θαύμα. Θρύλοι και τραγοι)- κο' ρ'σιερα Μ 20 :
δια συνόδευαν έργα σαν κι αυ> · ΜθΕΜΑΤΑ
τα. δύσκολα καιεηικίνδυνα ο ὅ; η' , γ , , , , , , ,
ΑΡΘΡΑ' κωοτπ5 Χατ1πμιχαῆη5, Νικοε Χατ1ηνικοῆαου, Αντρεα5 Καριτ1ηε, Πανω ΤριγαΖη5, Μανοῆη5 Δρεττακη5
τ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα