Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΟΨΕ (21:00, Ν5Ι)
ΜΕ ΦΕ"ΕΝ0ΡΝΤ
στοἘρμελἔ
ΜΜΜ οι με
την ευγενική χ%·Μα
των ΜΜΜ" των
'ΒΥἑΚ9ΛΕΥΕ|
.Η ΜΜΜ μ,
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ “Π” Χ
Το “ΡΜ Β" για ΙΒΝ στόπερ@ 
ΜΜΜ αυτα,  ἑ °
ΜΜΜ" ς 3  .
ΜΙ ΜπΜπεΉ ? 
' ' μ
°···  ·_ 
Ι; ._
· 3*  ^<·..-¦ '  Ἡ
· Μα Τρελή είδηση · Ρ   ίἱ4..;....·.¦.5ἶ=%#'Δ“
·· · · Μ όλα· ων ι
απο ῖΠν Παλιο!" γ “ια  ω
'ὶ'·'ἑϋ$ϋἔΕϋ`·=1Ο"'··ἴΞ':·'=?-¦·'·ἔἙ!°Ἀ€ΐ€ῳ'ἑϋῖ@ι` . χ .   7· .ι...·. Ι..κ›“Μ·ἐα·`.5ὲ:σ:.€ῳ· .ν π .3.αΝκμτ “ΏΝ¦Μ.|“··“8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα