Πρωτοσέλιδο Αγορά: "Ξηλώνουν" και τις 100 δόσειςRecognized text:
Πέππα

λακησ παπαδοπουλοσ

το γουρουνάκι

NEO CD
Συμμετέχουν
κορυφαίοι ερμηνευτές

24

σελιδες

Sports
&
Ψυχαγωγία

ΣυΝΕΝΤΕυ
Ξη
ΝΙΚΟΛα μΙΛΟυ
ΤΙΝΟΦ

Ο σέντερ του
μιλά στην Ολυμπιακού
«Αγορά»
και εξηγεί
γιατί
τους «ερυθρ επέλεξε
για τη συνέχισολεύκους»
της καριέρα η
ς του.

υΓρΟΣ ΣΤΙΒΟ
Σ
αΠΟΒαΣη
ΣΤΟ ρΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ

Ο Σπύρος
Γιαννιώτης
και η Κέλλυ
Αραούζου
του Παγκόσ προκρίθηκαν μέσω
μιου
στους ΟλυμπιαΠρωταθλήματος
κούς του Ρίο.
Το προφίλ
τους μέσα
από την πισίνα.και έξω

 ΣΕΛ. 38

Σάββατο
1 Αυγού
στου 2015

Αγορα

1 Αυγούστου

Του ΠαυΛΟυ
ΠαΠαδη
μηΤρΙΟυ

ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ,

γεύση

ΚΑΙ

1 «ΑΣΟ»

Flashes
Οι νυχτερινές
εξορμήσεις των
εκπροσώπων
της σοουμπίζ,
όπως τις
κατέγραψε
ο φακός του
«Weekend».

303
335
339

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ-ΑΤΛ.

Ανεβασμένη
η Ροζάριο,
χωρίς
νίκη
8 αγωνιστικές
η Σαρμιέντο

επιδαυροσ

Εκκλησιάζουσεςη
του Αριστοφάν
τα ρούχα

φορά
σήμερα
Ο Γιάννης Μπέζος
ας και βγαίνει
της Πραξαγόρ
Αρχαίου Θεάτρου
στη σκηνή του παρουσιάζοντας
υ,
της Επιδαύρο
στικότερες
μία από τις χαρακτηρι .
κωμωδίες
αριστοφανικές
ΣΕΛ. 50


Weekend
α
Φωτεινή Δάρρ

«Μου δίνει
δύναμη
η κόρη μου
πρ
να οχωρώ
στα δύσκολα
μονοπάτια»

ο καλοκα
ίρι
τρίνα» του για τη «βιρου, τη ποδοσφαίΣούπε ρ
Λίγκα,
μένει καυτό. ήταν και παραΔεν είναι
capital contro
μόνο τα
περιορισμοί ls και οι λοιποί
λη τη ζωή που έκαναν δύσκοειδικά των
ομάδων,
αδύναμων
είναι
τικός νόμος και ο νέος αθληγια τη βία
τεί το ηλεκτρο
που
νικό εισιτήρ απαιτις κάμερε
ιο και
ς παρακο
λούθησης
όλα τα γήπεδα
σε
ΠαΝαΘηΝα
Το πρωτάθ της κατηγορίας.
ΪΚΟΣ
τρεις εβδομά λημα αρχίζει
ούλουκαι Κυριακ δες (Σάββατο σε
Ισμήνη Νταφοπ
22
ή
αλλά
δεν δεν 23 Αυγούστου),
Η «προίκα
» του πρώτου ελληνικός ήλιοςδα έτοιμα είναι όλα τα γήπεγια τους «πράσιν
«Ο ματς την από κρίση»
να τον εφαρμό
Από την
Μπριζ
ους» και οι με
σουν.
ρεβάνς της
βαίνει
άλλη πλευρά
υποθήκ
Τετάρτηκαταλα
έτοιμη και
ες για 52
,
ς με
στα πλέι οφ
η πολιτεί δεν είναι
 ΣΕΛ. τη
του Τσάμπιο στόχο την πρόκρισ
α.
Αυτήν
η
νς Λιγκ.
πουργείο τη στιγμή, το υφυΑθλητισμού
εκδώσε
 ΣΕΛ. 40,
δεν έχει
45 όρους ι την απόφαση για
σύμφωνα
τους
με τους οποί-

Xωρίς μέικ απ

Μάχη με
τον χρόνο ους
θα λειτουρ
δίνουν οι
γεί το ηλεκτρο
κό εισιτήρ
νι- εταιρεία
ιο.
της Σούπ ομάδες
Επιθυμία
να
ερ
της πολιτεί
λέτη και ολοκληρώσει τη
ας είναι
για να μπορ Λίγκας να συνδεθούν
μετην
συστημάτων εγκατάσταση των
τα των γηπέδω όλα τα συστήμ
που χρειάζο
ανα εφαρμόσοέσουν
ρο και μπάσκε ν, σε ποδόσφ
Τέσσερα
νται.
αι- πίζουν
γήπεδα αντιμετ
συστήματα τ, με δύο κεντρικ
το ηλεκτρον υν
ωά τάστασ προβλήματα στην
που βρίσκο
ΟΑΚΑ. Ετσι,
εγκαη. Πρόκει
νται στο
ται
εισιτήριο ικό
πεδα της
ση πρόσβα θα υπάρχει άμεΚομοτηνής, για τα γήση στα
ας,

χρησιμοποιού
ν σύγχρο
δα (ΟΑΚΑ
να γήπεκαι
Το ηλεκτρ Καυτανζόγλειο).
χρησιμοποιού ονικό εισιτήρ
ιο
σαν ήδη
μπιακός,
Παναθηναϊκόοι ΟλυΟΚ, Ατρόμ
ς, ΠΑτης Βέροιεισιτήρια
διαθέτει
του Πλαταν
που λονής
κάθε
ιά και της
Ξάνθη και ητος, Πανιώ νιος,
ναι να αποφευομάδα. Στόχος
εί- τελευτα(Τάρλας). Με εξαίρεσΚαλ- Στο τέλος Αστέρας Τρίπολ
χθούν τα
μενα κατά
ης.
της χρονιά
ίο γήπεδο
η
φαινότα
ς το εφάρ, όπου τα το μοσε και ο
γα έχουν
γήπεδα ήταν οποία, μολονότι
Παναιτωλικός
έρκαθυστ
τα λα
Ο ΠΑΣ
βρίσκονται ερήσει, τα άλδιοικήσεις γεμάτα με κόσμο,
Γιάννινα .
οι
των
σε
εξοπλι
ικανοποιητιείχε τον
κό επίπεδο
ομάδω
σμό,
ναν στην
.
εκκαθάριση ν δήλωμερες, ενώ αλλά δεν είχε
εισιτήρια,
Η Καλλον
κάελάχιστα
άρα και εισπράξ
θρακικ ού, τα γήπεδα των Παντου πρωταθ ή στην πρεμιέ
Οι εταιρεί
Καλλον
ρα
εις.
λήματο
ας και Πλαταν
ής, Βέροιες που διαχειρ
χθεί τον
ς θα υποδεζονται τα
ιά δεν είχαν
ηλεκτρο
ί- ση που Ηρακλή. Σε περίπτω
πρόβλεψη
διαβεβαιώνουν νικά εισιτήρ
καν
για ανάλογ
δεν
ες εγκαταότι κάτι τέτοιο ια στήσει το προλάβει να εγκατα-- στάσεις.
ναι εφικτό.
σύστημ
εί- θα
Σημαντικότερα
γίνει «κεκλει α, τότε το ματς
ματα των Μπορούν τα συστήγηπέδων
είναι
σμένων των
βλήματ
ρών», όπως
να είναι συμβατά με το
θυ- αλλά α στα γήπεδα τα προορίζει ο νόμος.
κεντρικ
μπάσκετ,
εκεί το
Θυμίζουμε
Η Σούπερ ό σύστημα.
ότι οι ομάδες
και οι ομάδεςπρωτάθλημα αργεί
Λίγκα, από
ανέβηκ
πλευρά
που χρησιμ
της, έχει
την ΑΕΚ αν στην κατηγο που ούν μικρά
αναθέσει
οποικαι ο Ηρακλή
ρία, η
σε πρόβλη
τον χρόνο γυμναστήρια έχουν
μα εγκατάσ ς, δεν έχουν επόμεν
να περάσο
τασης, αφού
υν στην
η μέρα.

ΚΕρδη ΚαΙ
ΖημΙΕΣ

ερμηνεύτρια
Η κορυφαία
ι στο «Weekend»α
εξομολογείτα
σήμερ
λία που δίνει
ρη
για τη συναυ
με τον Δημήτ
αΓΓ. μΕΝδρΙ
στη Δήλο
ΝΟΣ και για την
ου
Παπαδημητρί η κόρη της,
έφερε
που
ή
αλλαγ
της.
άνη, στη ζωή
Ιωάννα-Ρωξ

τομου
ΓιώρΓοσ Χρυσοσ

 ΣΕΛ. 51

«Κάνω
ψυχοθεραπεία
λόγω μιας
κής
μεγάλης ερωτι
απογοήτευσης»

Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟ
- ΤΖΕΣΙΚΑ ΧΑΡΤ

Ερωτευμένοι
στη Μύκονο

στέκεται
Ο κωμικός ηθοποιός του Ορέστη
άξια στα… σανδάλια
την τραγωδία
παρουσιάζοντας
Χώρα των Ταύρων»
Αρχαίο
«Ιφιγένεια στη
Αυγούστου στο
στις 7 και 8
υ και αποκαλύΘέατρο της Επιδαύρο
» άγνωστες
πτει στο «Weekend του.
πτυχές
προσωπικές
 ΣΕΛ. 52

και το
Ο επιχειρηματίας
Secret
μοντέλο της Victoria's
χρόνια
μετρούν τέσσερα άνουν
σχέσης και απολαμβ
τη θάλασσα
τον ήλιο και
λίτικο
στο κοσμοπο
.
νησί της Μυκόνου  ΣΕΛ. 58

Ρ
ΚΟΡΤΝΙ ΠΑΡΚΕ

«Ο γάμος μας
θα γίνει
σίγουρα
στην Ελλάδα»

Last word

Ο Θανάσης
ς
Βισκαδουράκη
μοιράζεται μικρά
και μεγάλα
 ΣΕΛ. 60
μυστικά του

ΤΗΣ «ΑΓΟΡΑΣ»

ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ-ΟΝΤ

 ΣΕΛ. 57

Αγορα

bet

ΜΕΞΙΚΟ:

Over η

Κλαμπ

12

7

ΔΥΝΑΤΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΤΗΛΕΣ
ΓΙΑ
TΑΜΕΙΟ

Αμέρικα

ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ

OVER 1,55
OVER 1,50
1 1,45

Νέο ειδύλλιο
biz
στη showεδώ

Επενδύσεις
στη ναυτιλία
και τον
τουρισμό

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΟΝΑΡΚΑΣ
2. ΠΟΥΜΑΣ
................
3. ΠΟΥΕΜΠΛΑ
..................... 3
10.
4. ΛΕΟΝ
................ 3 11. ΝΤΟΡΑΔΟΣ
..........................
ΤΙΧΟΥΑΝΑ ...............
5. ΚΕΡΕΤΑΡΟ
3
................. 1
6. ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ................. 3 12. ΤΙΓΚΡΕΣ....................
0
7. ΠΑΤΣΟΥΚΑ ............... 3 13. ΚΛΑΜΠ
8. ΤΟΛΟΥΚΑ ................. 3 14. ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑ 0
.... 0
ΛΑΓΚΟΥΝΑ
------------------------.................... 3 15. ΑΤΛΑΣ.......................
16.
0
9. ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ
3 17. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
0
ΚΡΟΥΖ
...........
ΑΖΟΥΛ ...... 0
18. ΜΟΝΤΕΡΕΪ
1
..........
................ 0
0

Τι δείχνουν
τα…
στα κόρνερ
Σούπερ
και στο
ματς Καπ
της
Στάμπαεκ

Ε
ΤΡΑΒΗΞΤ
ΤΟ ΤΕΤΡΑσΕλιδΟ

.gr

Αγορα
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΡΑΛΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΥΛΟΣ
ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΙΧΟΠΟ

τρια
Η τραγουδίσ
εί
που έχει συνεργαστ
με τη Ριάνα
ε
και την Μπιγιόνσ
μιλά για το πώς
ί
έχει ονειρευθε
τον γάμο της
Μάστορα.
με τον Χρήστο

rts

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΑΙ
ΓΑΛΛΙΑ
με Σούπερ
Καπ!

Η ΔΕΥΤΕΡΗ
αγωνιστική
έχει 8
παιχνίδια,
στο Μεξικό
το Μοντερέι-Πουέμπλα
αφού μεταφέρθηκε
Οκτωβρίου,
με τον
«άσο»
η Μοντερέι επειδή
για τις
κόντρα
της Βαλερένγκα
10
την Κυριακή
στη Λίλεστρομ
νέο της
θα
στα παιχνίδια
(1,80)
ματς, τα
γήπεδο εγκαινιάσει
Μπενφίκα.
και τα
Γιουνγκ
θηκε 2-0
σε
Οντ-Τρόμσο
οπότε 2 αναμενόταν
goal
Μπόις-Λουκέρνη
Από τα φιλικό με το
μας μένουν να διεξαχθούν
ση στις και δέχθηκε
(1,35),
παίζουμε
υπόλοιπατην
Η τριάδα
το over 6 για να
το τρίτο καθυστερήσεις.την ισοφάριτα ξημερώματα,8
παρουσιάστηκε
(1,45).
στο Κλαμπ ποντάρουμε.
παιχνίδι
Είναι
Μετά την της… σύσκεψης!
στο Αζτέκα,
στη σύγχρονη
στα 12
μόλις
Από αυτά
των
καθιερωμένη
από τα Αμέρικα-Ατλας,
αρέσκεται αλλά και
στοιχηματικής
είχε επικρατήσει
εποχή. δύο ομάδων
τελευταία
επειδή
Το 2010
διότι η
να αγωνίζεται
σύσκεψη
Θα επιλέξουμε
ράς»,
Η Οντ
ομάδας
Ατλας 15 μεταξύ
η Οντ
6-1
καταλήξαμε,
της
καθώς
της
της βασικής
της ματς.έχει 4 over στο Κύπελλο.
τα «2-3 επιθετικά. είναι ομάδα τους
στα
για την «Αγοπου
γκολ»
τους, συντα έφεραν
και 1
σε σερί Η Μιοντάλεν 5 τελευταία
στο
τριάδα
στα 3
«άσο». πρότασης,
το ότι
8 ανεξαρτήτως
από τα Λεόν-Βερακρούζ,
συμπλήρωσε 2 over
η Βερακρούζ
τα ματς. 4 οver με
Ο Παναγιώτης
τελευταία
17 γκολ
Στο Μονάρκας-Τίγκρες
έδρας
το Golden
μετράει
6 μεταξύ
σε αυτά
Από
και διοργάνωσης.
Διόλατζης
η φιλοξενούμενη
6 στα τελευταία
τον «άσο» Boy βλέπουν
λεγμένων τη δωδεκάδα
ποντάρουμε
και
παίζει
της Παλμέιρας δυνατά
αγώνων
θα
στην Ατλέτικο
1 over
των
τον «άσο»,
δεύτερομεσοβδόμαδα κατεβάσει
καταλήξαμεεπινει» από
τα «δεύτερα»
της Νιουαπό την Αμερική,
τελικό
στην Αργεντινή
Παραναένσε. κόντρα
διότι
Επιλέγουμε
σε
για
Ινγκλαντ
τελευταία την παράδοση
Ισοβαθμούν
στο ματς
«Βγαίτο goal το Λιμπερταδόρες. με τη επειδή
το οποίο
με το
Ρίβερ
στο Τζαγκουάρες
(7-1-0
μπου), 8 μεταξύ
οι 2 ομάδες
Τορόντο.
τη θέση
τον
μεταξύ παρουσιάστηκε
στα
τους στο
τους στην
φόρμα αλλά και από
χοι με της Ανατολής. στην τέταρΤσιάπας-Σάντος,
Πακαέτον «άσο»
το 2-2
την εξαιρετική
έδρα στα 12 από
1 εντός της γηπεδούχου
στα μεγάλα
στο ΣικάγοΟι γηπεδούτα τελευταία
Νεμέσιο της Τολούκα της πρώτης.
με 15-5
σερί 7-1-0
over στις σκορ. Πλέον,επανήλθαν
Ρισκάρουμε 14
Μεξικό. Ντίες είναι κόντρα
γκολ (έχει 5-2στην Πούμας,
ανεξαρτήτωςκαι «τρέχει»
διοργάνωσης).
μετρούν
Κρουζ Κλείνουμε από τις σκληρότερες
για το 7 τελευταίες
με
με
πρωτάθλημα αναμετρήσεις6
διότι
3 «Χ» Αζούλ, επειδή την ισοπαλία
έδρας
ναένσε
ξαρτήτως
έδρες το
στα τελευταία είναι
και
στο Γουαδαλαχάραμετράει Η Ατλέτικο
του MLS, ανεέδρας.
στο
νες μακριά
ισοδύναμες,
θως τελειώνουν
Παρα5 ήττες
Οι
5 στο Ομνιλίφε.
ενώ έχουν
με εντυπωσιακά τα Καναδοί συνήΟ Ακηςαπό το Βίλα σε 7 αγώ295 ΚΛΑΜΠ
παιχνίδια
και
νορβηγικό Τσόπελας Καπανέμα.
της προηγούμενηςσκορ,
ΑΜΕΡιΚΑ-ΑΤΛΑΣ
όπως τους
over,
309 ΛΕΟΝ-ΒΕΡΑΚΡΟΥζ
τρηση
έδρα του
αυτό επέλεξε
αγωνιστικήςτο 3-3
της
Κολόμπους
την Οντ. ουραγού στην αναμέ-1 Νέα Υόρκη
OVER
στην
310 ΜΟΝΑΡΚΑΣ-ΤιΓΚΡΕΣ
Μιοντάλεν
Στις
έρθει
από 18
κόντρα ή το 4-4
1,85
ισόπαλες 25 Απριλίου
με
ημέρες.
στη Σίτι στη
2-3 ΓΚΟΛ
312 ΤζΑΓΚΟΥΑΡΕΣ
2-2. Η
είχαν
Η απόδοση
πριν
1,80
Οντ προηγή«Αγοράς»
ΤΣιΑΠΑΣ-ΣΑΝΤΟΣ
της πρότασης
395 ΤΟΛΟΥΚΑ-ΠΟΥΜΑΣ
1
είναι
1,70
Καλή
3,37.
Λ.
της
μελέτη
GOAL
429 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ-ΚΡΟΥζ
και καλή
1,45
επιτυχία.
1
ΑζΟΥΛ
1,85
ΝΙΟΥ
ΙΝΓΚΛΑΝΤ-ΤΟΡΟΝΤΟ
Χ
2,90

Επιχείρη
ση «τουρ
νικέ»

Κ

Τ

2015

η Λάχτι

ΜΑΤΣ

Pamespo
rts

Αποστολ
ή
στο Μπρ
ιζ

Μπρεσόν
με φως
από την Ελλάδα

 Σάββατο

«Βρέχει»
στα ματς γκολ
Σάλτσμπουργκ
της
με τη
Ραπίντ
Ποντάρει
δυνατή στη
και στην έδρα
καλή
παράδοση
το Κάνσας
Εμεινε
εκτός
Ευρώπης
και ανέβασε
στροφές

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

πετροσ παππασ

Τσάντες
από πανιά
ιστιοφόρων

Πάει
για
το «μπαμ»
η Γκέφλε
κόντρα
Φάλκενμπεργκ
στη

ΜΕΓΑΛΑ

Πρώτη
Του ΜΑΝΟΛΗ

Α

ντίστροφη
μέτρηση
σέντρα
για τη
παϊκά στα μεγάλα
ευρωπρωταθλήματα.
Αγγλία, Ανοίγει
η
λία με τη Γερμανίααυλαία στην
τα Σούπερ
και
Μεγάλα
Καπ. τη Γαλμα. Σήμερα ματς έχει
το πρόγραμη τοπική
στο Βόλφσμπουργκ
Μπάγερνομάδα αντιμετωπίζει
Καπ. Σε στο γερμανικό
την
Γαλλία ουδέτερο
έδαφος, Σούπερ
η Παρί αλλά στον Καναδά, όχι
στη
Σεν Ζερμέν
Το Σούπερ
παίζουν
και
ται απόψε Καπ
Γαλλίαςη Λιόν.
του Μόντρεαλ.
στο Σταντ
γίνεΣαπουτό
Αύριο,
στο Γουέμπλεϊ
χθεί το
σα στηναγγλικό Σούπερ θα διεξαΚαπ ανάμεΠροτάσειςΤσέλσι και
θα βρείτε για τα τρίατην Αρσεναλ.
στις στήλες αυτά ντέρμπι
πελα,
του
επιλεγμέναΜάνη του του Ακη Τσόματς αλλάΑιρετικού,
κά στοιχήματα.
ΠΕΡΑΣΕ
και στα στα
Στο
ειδι- Η
γούμενηταμείο οδήγησε
ΤΡΙΑΔΑ
την
λας. Η εβδομάδα
ΑΚΗ
ΤΟΥ
τριάδα
ο Ακης προηΤΣΟΠΕΛΑ,
του πλήρωσεΤσόπεΜΕ 2
3,53
GOAL

 ΣΕΛ. 41-44

ΣΧΟΛΙΟ

αλημέρα σας!
Η μάχη
δώσει το
βράδυ της που θα
Τετάρτης
ο Παναθ
ηναϊκό
γιο είναι,
πέραν πάσης ς στο Βέλας, η πιο
αμφιβο
μεγάλη
Ενός πολέμο μέρα του πολέμολίεξυγίανση υ για την οικονο υ.
της εταιρεία
μική
νιστική ανοικοδ
ς και την αγωΗ «αποστ όμηση της ομάδας
ολή στο Μπριζ»
.
πόν, δεν
, λοιείναι μυστική
τασκοπική
, ούτε
τιτλη ταινία)(όπως αυτή στην καομόπου όλοι , αλλά μια αποστο
εύχονται
λή
των προβολ
-υπό το
φως
πέδου «Γιαν έων του ιστορικού
στον ΠαναθηΜπρεϊντέλ»- να γηδώσει
περάσει στην ναϊκό την ώθηση
ονειρεύονται «επόμενη μέρα» να
που
και οραματ
κόσμος
ίζονται ο
του
Εννοείται και η διοίκησή
ότι
του.
κολη κατάστα δεν πρόκειται για
εύση. Οι
παίξουν
χωρίς τον «πράσινοι» θα
(άμυαλο)
Εσιέν και τον
Σάντσεθ
μυτιληνη
απέναντι
ομάδα με
σε
μεγάλες
φιλοδοξίες μια
επιθετικές
αρετές.
και
Στα υπέρ
ψυχολογία του Παναθηναϊκού,
η
το 2-1 του που τον συνοδεύει
μετά
πρώτου αγώνα.
τέλεσμα
Το αποήρθε χάρη
διαχείριση
στην άριστη
νου από του δεύτερου ημιχρό
κορυφαίου
τον προπον
Εκθεση του
έργα
ητή και τουςμε 54παίκτες
. Οταν ο
φωτογράφου
αντίπα
ηγείται στο
σήμερα
σκορ, εσύ λος προεγκαινιάζεται
. ναλτι,
χάνεις
στη Μυτιλήνη παίκτεςστη
50συνέχεια μένεις με πέ ΣΕΛ.και
δέκα
τέλεσμα σε...τελικά παίρνεις το
απομών, τότε υθερμοκ
2015ρασία 33
ψυχολογικά
βαθ1 Αυγούστο
Σάββατο λα
στ’ άλογο!
είσαι καβάΑυτό που
μυαλωμένου μένει είναι 90
λεπτά
τρέξιμο (σε παιχνιδιού με
πολύ
καθόλου αυτό δεν τον φοβάμα
τον Παναθη
φαίνεται,
ναϊκό, όπωςι
έχει
στη φυσική γίνει καλή δουλειά
στην πρόκρκατάσταση) και
πίστη
που θα βάλει ιση. Μία πρόκρ
ιση
τον
ιστορικό
γο σε μια
σύλλοκαινούργια
εποχή...

Αγορά

ΕΝΘΕΤΟ BUSINESS

Πολιτική & Οικονομική

Pamespo

ΕΝΘΕΤΟ

Ολα τα μυστικά
του
στοιχήματος
σε τέσσερι
σελίδες. Προβλέ
ς
με 7 δυνατές ψεις
στήλες,
12 «ψαγμέ
νες προτάσε
ις»
και πληροφ
ορίες
με σημασία
.

 ΣΕΛ. 48

Aλλο ένα DVD με 5 επεισόδια

Τρεις Kερκυραίοι
κάνουν θραύση
στo εξωτερικό

 ΣΕΛ. 29

 ΣΕΛ. 32

Αρ. φύλλου

Τιμή
3,5€

1 Aυγούστου 2015

ΜΑΖΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ CD
ME OΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΡΟΚ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ

Για πρώτη φορά
σε εφημερίδα
η πολυβραβευμένη
παιδική σειρά,
μεταγλωττισμένη
στα ελληνικά

39

mono στην «Α»

Τίνος είναι,
υπουργέ μου,
η offshore;

Σάββατο

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 2 CD

 ΣΕΛ. 8

 ΣΕΛ. 27

Η παρουσιάστρια ζευγάρι
είναι
και δύο μήνες
με τον αδελφό
Μιχόπουλου.
του Φίλιππου

 ΣΕΛ. 60

 ΣΕΛ. 58

συνεντευξEiσ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΑΓΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ

«Ξηλώνουν» και
τις 100 δόσεις!
Ακόμη και την αποβολή από τη
ρύθμιση για τις 100 δόσεις φορολογουμένων που έχουν ενταχθεί σε
αυτήν και είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των παλιών χρεών τους,
προβλέπουν οι αλλαγές στις οποίες
προχωρεί η κυβέρνηση με εντολή
των δανειστών. Παρά το γεγονός ότι
η ρύθμιση αποτελεί νόμο του κράτους, με θετικά αποτελέσματα για
τα δημόσια ταμεία, οι θεσμοί ζήτησαν και πέτυχαν το «ξήλωμά» της,
καθώς, επίσης, μειώνεται ο αριθμός των δόσεων για συγκεκριμένες
κατηγορίες και υπερδιπλασιάζεται
το επιτόκιο.
Στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

«Δεν θέλουμε
κυβέρνηση ειδικού
σκοπού ούτε εμείς,
ούτε ο λαός»

αποκαλυψη

Αυτό είναι το plan Β
του Γιάνη Βαρουφάκη
ti προεβλεπε:

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

■ Πληρωμές μισθών-συντάξεων
με ηλεκτρονικό νόμισμα

«Κυβέρνηση
εθνικής ενότητας,
γίνουν-δεν γίνουν
πρόωρες εκλογές»

■ Εθνικοποίηση τραπεζών
■ Κρατικοποίηση ΔΕΗ και ενέργειας
■ Πλήρη έλεγχο του εμπορίου
■ Συνένωση δημόσιων νοσοκομείων

 ΣΕΛ. 6-7

γιατι ειναι
«εκτός αθηνων»
ο γενικοσ
γραμματεασ
πληροφοριακων
συστηματων

Αρθρογραφούν
στην «Αγορά»

• Νίκος Παπανδρέου
• Θόδωρος
Ρουσόπουλος

και ο συντονιστής
του γραφείου
προϋπολογισμού
της Βουλής

• Παναγιώτης
Λιαργκόβας

31

πωσ στηθηκε
το COLPO grosso
για την «εφοδο»
στουσ αφμ

Την αποδόμηση
ψηφισμένων νόμων
και την εκθεμελίωση
του κοινωνικού κράτους
αξιώνουν οι εκπρόσωποι
των θεσμών

Χρηματιστήριο
δύο ταχυτήτων
Με διακρίσεις
εις βάρος των Ελλήνων
επενδυτών ανοίγει
τη Δευτέρα το Χ.Α.  ΣΕΛ. 28

Η Ντέλια φέρνει
τη... συντέλεια
✔Ο
 ι τρεις απαιτήσεις που προέβαλε
με το που πάτησε το πόδι της
στην Αθήνα
✔ Οι 20 σωματοφύλακες που τη
συνοδεύουν σε κάθε της βήμα
✔ Οι φήμες για το φλογερό ειδύλλιο
με τον Πολ Τόμσεν
Η αγαπημένη της δασκάλα,
Μαρκέλα Πρίπις, μιλά στην «Α»

 ΣΕΛ. 6-7

 ΣΕΛ. 11

από χθες πέρασαν σε «πολιτικό επίπεδο» με τη συνάντηση του «κουαρτέτου» με τους Ευκλείδη Τσακαλώτο και Γιώργο Σταθάκη, οι δανειστές επιζητούν αλλαγές επί τα χείρω και στον «νόμο Στρατούλη» για
τους ανασφάλιστους υπερήλικες.
Ταυτόχρονα, επαναφέρουν τις απαιτήσεις τους για τους φόρους στους
αγρότες, την άμεση κατάργηση των
πρόωρων συντάξεων, την περαιτέρω μείωση του κατώτατου μισθού,
τις ομαδικές απολύσεις, το πλήρες
άνοιγμα επαγγελμάτων και αγορών
και τη δραστική περικοπή των αμυντικών δαπανών.
 ΣΕΛ. 4-5

Νέα επινόηση των δανειστών

«Μικροεργασία»
με μισθό 350 €
τον μήνα
5
 ΣΕΛ.