Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
βΓΜοΝΑΔικΕΣ ιτΡοΣοοι>ΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
«ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΤ|Α ΣΟΥ» και
«Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» σε 2 μοναδικο 00
. Ἡ ' έ· ι ϊ ά ρ' ζ › 
 _;7_ῖ 3 ( . _
 τ Ρ· ' «.>Δ Ξ ) Ϊ Λ·
   Ε·Π(Α"ΜιΑ ΠΑΝ· ΝΗΜΑ +
ς ω ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ·  ι ι ι > · Δ.“ τ τα ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ με;; ' 
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΠΑΝ ΘΕ0Τ0Κ0Ν
Ποίιτμα Θεοστττρίκτου μοναΧού
Ο Μυτρός Παρακλατικός Κανόνας ψάλλεται κατά την περίοδο
του Δεκαπενταύγουστου. απο τιτν Ια μεοτρι και
τη Ι 3η του μηνός. και συνδεεται με την Κοιμττοτι της θεοτὁκου
ΙΒΝ '790-7640
'764007
9 77"
Περαίωση- ανάσα για
Χ1λ1αδες εΠιΧειρ11σεις
Ρυθμιση-εξΠρέ8 για τι5 ανέῆεγκτε8 φοροῆογικέ5 υποθέσει5 2000-20" ετοιμαΖει το υπουργείο Οικονομικών Σελ. 17
ΑΝΕΠ|θΕΣΗ
Σελ. 4·5
ΑΡ|ΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Προακῆτιτήριο
«γώ έα
 ι εντοῆῆ
στα ορια Μικιαε
πἐἶἄἑἔό ΣΤΗ Π ` “'
με ακουω τον ΣΥΡ|ΖΑ
ω6τεεΞτἩμτ ΣΥΝΤΑΞΗ
φονετε 6 οι __
εσει8¦ ή
· εμεί5
«καμαμανῆικα» ατεῆέκιι Ι
 Μ θα ΜΜΜ» ι
 ΣΤΑ 7ο
ΑΠΟ το αοαι ὅ·
β _ ι “ 'η η
Εκοιικτικα αυττοα του οοιου ααικιαε ουτταξοὁοταααε με αατιοα στο
τιοοοΘοκο στα αααιτουμενα ετα ααφααιαα5. εφερε στο ατιοοκευε5
Με τι εκτιοοαωαοε του ΔΝΤ. Ντεαια Βεακουαεακου, ο ομοια
κ › ω 7 τ
-"ροδῇ"σ" ουνανταθακε κθε5 ατο ξενοδοχειο κατω με τουε υαουμνου5 Σ . 'η ' Ι _.
σε βοροε οΠ^" Ευκῆειοτι ΜΜΜ και Μονο Σταθακιι. Οι εκΠρΟΟωΠΟΙ ;   
«Τ0ω"ῇσκ°» σεέ°οδσ των ιτΘεομωνι απαιτουν ααα φετο5 το νεεε ρυθμιαεο Ι Ι
κο· ΜΜΟ θέσω ΜΜΜ ατο Ααφαῆιατικο με εωε και 6.5 ετα εαιτιαεον εοναοια5 
Σελ 50 και οταὁιακα αυΕιιοιι του οριου ιταικιο5 στα 70 ατιο το 2021 Με τα τα 49 Σελ 1243
Μεικοι...ΔΜ υ5Α ' '
888% Τι κρύβεται πισω από τον
㦓56¦°_ωρὡ «τιοῆεμο» κατα Μεῆιαοανι6ιι
Στο στόχαστρο εῆεύθεροι Ι Ι" Ο «οῆυμιτιακακια9 οὐ:υγοε. οι ακέοειε του με Μαρινάκη Ξ
Μμαωε και εφοι·ιῆιστε5 _ ι
ΣΔ. 16-17. 24 Μ Π 'ΡΜ με ΜΝ ΜΒ Μ0“λυΜό Μουτ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα