Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Συναγερμός για το ωράριοRecognized text:
ΔιλπΡλτηλττντειτ
_ Νέα ζητήματα βόζουν
ευηοετλτ _ .› `; πλοκ Σε λονκλτ¦
Πρωταθλήτρια , ?κ Φερε καλή
στην ανεργία “Ι _ . Ι πρόταση.
ή Ελλόόα ' ` τῇ αλλιώ5... μενει8
Π σελ. 24 ή .Δ - Π σελ. 25
 στο τραπέζι οι
εκπρόσωποι των θεσμών
Η' Π σελ.24
2570 29 θα? ++
η Ι η “ ·  ή'%“Μ< καποια
ΜΜ ΜΜΜ ¦
Ξ -· :μ
ΣΑΒΒΑΤΟ ί ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΖΟί5 η ί ΕΥΡΩ
     ”.  
Εξαπότησαν
ηλικιωμένο
και του πήραν
| Εγκλημα με
γι Ο Το ω ρ Ο ρ ί Ο 
ΠΠ .ῖ.ΞἙΤζ;ίἘΞΞ των καθηγητών τη5 Δευ· των εκπαιδευτικών για να καλυφθεί μερ05
τεροβόθμια5 Εκπαίδευση5 προκαλεσαν οι των κενών στα σχολεία από το Σεπτέμβρη. Οι
πρόσφατε5 δηλώσετε του υπουργού Παιδεία5, κενέ5 θέσει5 υπολογίζονται σε 20.000, ενώ
Αριστείδη Μπαλτό, ο οποίοε αφησε ανοιχτό το μέχρι στιγμή5 το υπουργείο Παιδεία5 φέρεται ¦
ενδεχόμενο αυξησω. του διδακτικού ωραρίου να μπορείνο καλυψει τη 10.000. ο σελ. τ 5 συλλΠψε|5
για ναρκωτικό
Κατασχεθηκαν δενδ ρὐλλια χασίς
και ποσότητες κοκα'ίνης
τὸ ντηηλτ
Π σελ. το
Πήραν «φωτιό» Ε Ή
ί ή Ι « Πι εστι»
τα... κλιματιστικα Με Αρ|στερή5
 ,η Πλατφόρμα5 στον
 ` Πόννη Μυλόπουλο
Π σελ.5
. . _. τ < «Καμπανάκι» τη τη «μπαλα Παντού!»
9 Μ. . 'κ συντήρηση των σχολείων με έργο του
 ή' Η έ '  βξτινόχτηκἑ ' η. Δ Ι 'ξ Ι Ι '
Ι , ¦ Η Δ ς| σύ ων ι” ΔΕΗ εν εχει ανοι ει ακομη η στροφιγγα για τη σχετικη Ι Ι
γ η _.· _ -ι Ι ὅ "η 8 ` χρηματοδότηση, καταγγέλλουν σε επιστολη τους κωνστονΠνου ΞενοκΠ
' - -' Π σελ.9 Π σελ. Η
/ -ε<
Ι ·' '
' γ ,
έ.).5ίἔἔ