Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20|5 Α!). ΦΥΑΑΟΥ ΤΗ!) ΤΙΜΗ: |.5ἐ
έ'ΑΣΤ'ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ Ι 
ολα θα ιιριθονν κ
 οιην ψηφοφορια·
 για το Μνημόνιο
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΣ|ΠΡΑ-ΑΑΦΑΖΑΝΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
νννιΜ~.ριψ88-ιιΜαζι
οι ηεΡιΕΡιΕΣ ΑηοοαΣειΣ 'Ο ` 
' Κραβοονμυοιικα<<ιρομον» Ε
ια Θερμο' Οοητιο|8  
“οΩιοιΡιοιΖοιΝκοιΡΕιιηκιιιΘεΣΕοΝ“ >ΣεΛ.α-5
Ϊ «Καπέλο»
έως και Τ7°/ο
Ανεξέλεγκιη
η δραση νων
ΑΚΟΜΑ ΚΑ| ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡ|Ο
Αποφάσισε
εκλογές
ο Τσιπρας
ΔΕ'ΧΝΕ' ΑΡΝΗΤ|ΚΟΣ ΣΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ε|Δ|ΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
“Μ να
ΑΛΗθΕ|ΕΣ ΚΑ| ΜΥθΟ|
Υπήρχε σχέδιο
να μας πανε
οιη δραχμή;
ΒΑΡΟΥΦΑΚ|ΑΔΑΣ
ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ι - ..···· “Θω- >¦“ >ΕΜ< ο ·
“ΙΜΟ α' ¦> _ὲἄἔ'
κερδοσκόπ
Ο' «ΑΡΜΟΔ'ΕΣ ΥΠΗΡΕΣ|ΕΣ» ΒΓΑ|ΝΟΥΝ
ΣΕΡΓ|ΑΝ| ΜΟΝΟ Γ|Α ΤΗ ΦΟΡΟΔ|ΑΦΥΓΗ
`   ο¦ΜΕΣ^ΖοΝΤΕΣ θΗΣΑΥΡ|ΖΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΜΗ ΤΗ ΝΔ
ΜΜΜ ο” ΩΝ ΠΑΡΑΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
κένΤρο από οΡιιο ΑΝΑΤ|ΜΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ηΑΡΛοΕΡιΣηκΑ ΚΕΝΤΡΑ
Με'ιμαρακη
Με ΣΥΜΜΜο ΤΟΝ ΖΗΤΗΣΕ ΕΤ"ΠΛΕ0Ν ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕ|ΑΣ ΕρχΕΤΑι ΝΕΑ κΑΤ^¦¦-¦ΔΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ο: Οι πανω πιέζουν
για νέα μέτρα Α
Τι “ψαχνσαν» σια υπουργεία και τι απαιτούν
για τις σανιαξεις
ζ"Ταει αιμα ω, |
 'Την αφιιγαδεὐομν· απο το ΗΤ|τοη ανο-ΚΜ ·' η @Ρ
Σημίιης - Παπανιωνίομ <<ιρέμουν>> μια δίωξη καια Βαροιιφακη