Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Βάσεις... άνω κάτω από τα capital controls
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΕΛΩΝΟΟ ΝιΝτΖΑκιΑ
ΜΜ"||(0Σ ||||'Α|(ΛΣ 0' ΕΚΤ|Μ|·|ΣΕ|Σ ΠΑ Τ|Σ 25 Π|0 ΔΗΜ0Φ|ΛΕ|Σ ΣΧΟΛΕΣ
Βόρεια.. ανω κατω
αηο τα εαριτα| εοητι·ο|5
# | | | | | ΕΣ
β Η καθιζηση της Ρ Δηλωνουν β Ποσο ρολο Παιζουν οι 9 Γκρεμιζονται .κ.¦Μειω=ὶ:;ΞΞζἶΣ! τ:ἐ“;?·
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ΣΧΟΛΗ 9 719050 η Ξ
οικονομιας αΠο το μόνο τα αστι- φετινες χαμηλες βαθμο- εως 700 μορια ι;.ἔ3Ξἑ ως
κλεισιμο των τρα- κα κεντρο λογιες στα Περισσοτερα οι Πολυτεχνικες ]ἐῖΞο..ω Με
Πεζὡν και η μείωση όΠου διαμέ- μαθήματα και οι Οικονομικές ..ΜΜΟ Με
| | 072
του οικογενειακου νουν μικρη _ π8αοοΜΟΟ '9
-- · · · | · · ὴ950Μο50 ΜΜΟ
ΠρουΠολογισμου η ζητηση για > Κατω αΠο το οριο β Πτωση 1.000 'ι μοῦ Με
¦ ¦ ¦ ¦ 17200774
ανετρεψαν τις |δρυματα του ]8 οι Νομικες, σε μοριων στις Αστυ- ΜΜΟ. ω:
| | 2 | 2 | ΞἩ
Προτιμησεις των στην Περιφε- ιστορικα χαμηλα οι νομικες και εως|600 ἘΣἔΞ:Ἑ 385
υΠοψηφιων ρεια |ατρικες στις Στρατιωτικες 3383 ΕΤ
κ τοσαε 720 .τ ή
ΝΕΑ [ΞΓΠἔἩΞΜ@Ξ ΓΠΑ... Ξ@ΥΒῶΜἔΜ ΚΜ ΏΠΠΩΜΠ
ΠΛΡΛΜΕΝΕ| Το ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ
  ΣΕ ΤΡ0Φ|ΜΛ. ΕΣΤ|ΛΣ|·|
ΑΠΕΜΡΩΤ@Π  ΚΑΠ Ξ ΣΞΡ@ΝΜ
ΚΡΥΦΕΣ ΠΛΓ|ΔΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
ΟΑΕΕ ΜΕ ΣΥΜψ|·|Φ|ΣΜ0 ΧΡΕΩΝ
ΣΕω '26
ΣΕ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑ| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
..Με 
 έανλ
π! μια ι  ι;
Π να η..
Μ τ τ Η κ [τα.
Χιῆιόδε μετανάστες
στο τούνεῆ Που οδηγεί
στο Βρετανικό... όνειρο
' .τί _
. Η ..
! Σ ΠΑ τη ΣγΝΔΞΠ ΠΑΤΡΑΣ-ΚΕΦΑΛΛ0Ν|ΑΣ 
ΣΕΞ.. 'Η ΟΨΗ Ξ
ΤΗΣ  7
|'|ΑΕΟΝΑΣΜΑ,
ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
|Δ|ΩΤ|ΚΟ|'|Ο||·|ΣΕ|Σ
ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΟΥ «Χ|ΑΤΟΝ»
Αν δεν αῆῆαξουν οι δημοσιονομικοί
στόχοι έως το 2017 θα αΠαιτΠθουν
Πρόσθετα μέτρα
› ΞΞλ. 7
ΒΑΡΟΥΦΑΚ|·|,
ΔΕΝ Α|'|ΟΚ|·|ΡΥΞΕ
Τ|Σ ΣΥΝ|ΣΤΩΣΕΣ
Τ|·|Σ ΔΡΑΧΜΗΣ
Ραντεβου τον ΣεΠτέμδριο για το
οριστικό ξεκαθόρισμα έδωσαν Προεδρικοί και ΗαΦαζανικοί
· ΣΕΚ. δέ)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα