Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μερεμέτια σε ακρότητες του ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
30 'ΟΥΛ'0Υ 20ί5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0135
€θΝΟΣ
ΜΑΡΜΑΡ|ΝΟΣ Σ'ΑΗΝ0Σ
Μοναδικό εύρημα
στην Πέλλα Με
ΟΛΥΜΠ|ΑκΟΣ - ΤΒΕΝΤΕ 2-1
Εφερε γκολ το
Πλάνο Σίλβα κι?
ΑΕΚ · ΧΑΠΟΕΛ ί·Ο
Προβλημάτισε
παρα τη νίκη κι?
| ΑΝΑΤΡ0ΠΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΜ|ΣΤ|κ0
ι ι ανο  αυτια φοραω
ΠΟ|ΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΩθΕ| το ΥΠΟΥΡΓΕ|Ο οικοΝοΜικΩΝ ΠΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΔικιΩΝ
ΜΕΡΕΜΕΤ|Α
σε ακρότητε5 του ΕΝΦ|Α
Μείωση φόρου για τα κενό μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ' Μεταφορά βαρών ατιό του8
μικρούε ιδιοκτητε8 στη μεγαλη ακίνητη
Περιουσία ' Αναβάλλεται για το 2016 η
ανατιροσαρμογη των αντικειμενικών αξιών
ΜΡ! Παρεμβασει8 στον ΕΝΦ|Α γιατη δικαιότερη κατα
νομη των φορολογικών βαρών στα ακίνητα σχεδιαζει
να κανει το υτιουργείο Οικονομικών. Με τον στόχο είσπραξηε
εσόδων 2,65 δισ. ευρώ να Παραμένει και φαω, οι αλλαγε8
θα αφορούν κατα κύριο λογο τουε ουντελεοτἐ8 υπολογισμού
του φόρου. Ελαφρώ8 κερδισμένοι θα βγουν οι ιδιοκυττε8 Περιοχών με χαμηλε8 αντικειμενικεε αξίε8. ΕΜ. |9
ΠΑ ΜΗ ΠολιτικΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ε|ΣΑ|'|'ΕΛ|ΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ
Το «ΡΜΝ Β» »6-7
Στη Βουλη και 3η μηνυτήρια αναφορα κατα του
λλτκΑΡΝτ
Μήνυμα για
το Χρέ08 και
τα νέα μέτρα
Αναπόφευκτη η αναδιάρθρωση
του χρέουε. Απαιτούνται ηρόξει5
και όχι δογματισμοί για το νέο
Πρόγραμμα. 7: 3
Είναι σουρεαλισμόε να λέει κόηοιοε σε καταγγέλλω για να σε ηροστατεύσω. Μικρόμυαλοι όσοι Πιστεύουν ότι η εηανόσταοη θα
γίνει με εφόδου5 στα Χειμερινό Ανόκτορα
|||||||||||Ι||'|||||||||||'||||||||||||||||'||'||||||||||||||||||||||'||| ΞΞ~4·5 |||||'|||||'||||||||||||Ι|||'|||||||||||||||||||||'||||||'|||||||||||||||