Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Σκανάρουν" τη... φοροδιαφυγήRecognized text:
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ||'|ΡΑΣ Τουςωλεσε Β. |'|Α|'|ΑΓΕΩΡΓ0|'|0ΥΛ0Σ
ουσιαστικα να
Εδειεε... την έξοδο μασάμε _ Προχτέ8 σποφυλσκίστπκε,
ενώ συνέδεσε
Δ  τηνπσρείατων Δ Π   
Ι εσωκομματικών η γ_ λ η Σ Ι Ι
εξελίξεων με . . Μ .. '
Πλατφορμα προσφυγή  _ ι γ_ την πορτα του σνοκριτπ.
Με στιςκάλπες ε .. έ· Σ, σελ.7
νννννν.εςε|ἰοτοτοεοτ
ΦΠγνεΠιοφάρος
γ . ·ς ”`_ῆ'
|ϋ| `
.ε 2 ν
ΠΕΜΠΤΗ 30 |ΟΥΛ|ΟΥ 2015 ι Ι ΕΥΡΩ
χι ιη
επι ε
Σοκ από βουτιά
θανάτου κάριι5
«Σκο νά ρουυ» 
τη... φοροδιαφυγη ' 
ΔολοφονιοΔΠΘ ΜΔ μια; περνάνε τη φοροδιαφυγά στη θεο· Περιεχόμενο οποιουδήποτε φορτίου! Χτε5 έγινε έρευνα φορτίο στο λιμάνι τισ θεσσαλονίκπ5. μυστηρισ
σολονίκπ οι ορμόδιε5 ελεγκτικέ5 αρχέ5. Από προχτέ5 με τη βοήθεια του Χ-Πεγ αυτοκινούμενου συστάμοτο5 Μέτρο γιο την αντιμετώπιση τισ φοροδιαφυγά5 ανο· με θύματα γω
ξεκίνησαν σορωτικοί έλεγχοι με ειδικά μηχάνημα που τόσο σε άδειο και γεμάτα βυτιοφάρα άσο και σε δεξο- κοίνωσε και ο ονοπλιιρωτά5 υπουργά5 Οικονομικών ,
έχει τη δυνατότητα να σκανάρει και να αποκαλύπτει το μενέ5. Προχτέ5 οι ορχέ5 είχον σκονάρει κοντέινερ και Τράφων Αλεξιάδπ5. ι:ι σελ. τ. 24 και ΠΠϊΒρΠ
Βρέθηκαν νεκροι μέσα στο
ιδιο τους το σπιτιΙ με δεκάδες
μαχαιριές στο σώμα τους!
Π σελ. 8
ΑΡΧΑ|0Λ0Γ||(|·| ·ν “
ΕΡΕΥΝΑ |
Πάρκα σε...
ιο χωματερέ5!
Πρωτιά για υποψπφιο
διδυκτορο στην 0λυμπιοδο - η η
γΠ0λ0Υ|σϊων Γκολ και προκρισπ
Ενα μοναδικό εύρημα που ανήκε! Στο πιο ψηλά σκαλί του «βάθρου» ανέβηκε ο 43χρονος (Μό το Πρώτο μοτ5!
Μην ελλην|σἩκη εποχη «έφερε (Πο φως» Νικος ΠαπαγρηστουΙ ο οποιος κερδισε την πρωτια με ενα... Ι Ι Ι
η αρχω0λ0γ|κη σκαπάνη ηλεκτρονικα ταβλι που παρεχει'τη δυνατοτητα στους χρηστες Κουβεντα απο Τουντορ'για τις
να παιζουν «πορτες»Ι «πλακωτο» και «φευγα» με αντιπαλο μεταγραφες. Στη Ροστοφ ο
σελ- " τον ηλεκτρονικά υπολογιστη Νομπάα αντι 1,5 εκατ. ευρώ
Π σελ. 9 Π σελ. 25