Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Σκίζονται" στον ΣΥΡΙΖΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ ή .1.Τῖῖ[ΤΠ¦Εἐρ
·Ε^ΕγΘΕΡο ω .ο  
ΤΑ Φθ|'θΜΤ|Μ
ΜΕΤΡΑ Τ|Α
ΤθΤΤ ΑΤΡθΤΠ
; ΠΠ ΕιΔικ0 ΕΝΘΕΤΟ
| · ο · ' ΑΝΑ Δ . .
·· · ο · · ·· · ·· ο · ο "' ' ' ' ' ' ·
· Δ ο :Δ Δ · Δ Δ·
ο ο · · ο ο · · · · ο ·
' " λ λ "τι Δ·ι
· · ··· · ο ο ·· ·· · ο " ΔΔ
“ Ο “ · “ Ο “' ' ' ΣΕΜΕΕ Ο
· · ···· ο ο · 74
 .ο ΜΑΝ οιΣιΠΡΑΣ ΔΕΠ ΒΓΑΛΕ| ΠΕΠ ΜΕ Το κοΜΜΛ ΠΠ.
' έ  ΛΥΣΗ ΠΡΕΠΕι ΠΑ ΔΠΕΕι Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΜΠ»
ΣΕΛ|ΔΑ ΤΤ
ι Ι |
ιο ΣΕ ΑπΑοΡΩπιΕΣ ΣνΝοιικιΕΣ Ξ `   με! ·' Ε ~
γ¦ :Π 7_ ρ  .. τ -. ; Ε;
7 Π .- Α ~
: . Ι.
ί #6 ι  ι μ
¦ἱ?ιὰ . Τ'
«Είχε πει ότι
αν με έπιανε
με όῆῆον θα  _ _.`
με σκότωνε!» Π  Η 
.»,,. ι γω κι  “- Η ·μ Ε _ η .φ
ΝΒ Ι ` ϋ“ ·> · ·--<-  ΜμΕ
'¦ · ή “ως  _ Ε “ .-5: ___¦_ _ Λ 7:
Ο' ΓΑΛ/Ό' Δ'ΠΛΟΧΡΕΩΝΑΝ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΕϋΗΟ|3|5ΝΕΥ!Ψ
Πέμπτη 30 |ουλίου 20] 5 - Αριθμός φύλλου Τ.66] - Τιμή 1,30 € - Μ.ε-ῳρόε.αόΜ
ΜΕΤΡΑ
ΕΔΩ κΑι ΤΩΡΑ
ΠΑ ΠΡΟΩΡΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
Μ' ΕΡΓΑΣιΑκΑ
Στο τραπέζι π όμέσπ εφαρμογή τπς
εργαλειοθήκπς ΟΟΣΑ για φόρμακα,
γαλα και εμπορικό καταστήματα
ΑΝΠκΕιΜΕΝικΕΣ
ΑΞ|ΕΣ Μι Ο
ΦΕΤ|ΝΟΣ ΕΝΦ|Α
Πιθανή π επιβέιρμναπ του συμπλπρωματικού φόρου και π μικρή ελαφρυναπ
στις φθηνές περιοχές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα